Společnost Blue Panther, partner v oblasti měření, měřících přístroj a odborný konzultant na elektrickou energii s více než 20. lety zkušeností, má nyní v nabídce oblíbený a výkonný analyzátor kvality elektrické energie unikátně malých rozměrů Kyoritsu KEW 6315, který je plně lokalizován do českého jazyka.

Přístroj pracuje ve třidě “S” a umožňuje jak energetická měření, tak i analýzu kvality sítě dle EN 50160. Tato lokalizace je dostupná zdarma pro všechny nové i již dodané přístroje společností Blue Panther.

Pro snadné a rychlé používání je přístroj vybaven “Průvodcem rychlého startu”, který radí uživateli krok za krokem, jak přístroj nastavit a připojit. Kontrola připojení k měřené síti využitím grafických schémat připojení zobrazených na displeji a automatická detekce připojených převodníků velmi usnadňuje práci a zvyšuje míru jistoty uživatele při měření.

kew 6315 1

Lokalizace

Česká lokalizace byla vytvořena japonskou společností Kyoritsu na podnět společnosti Blue Panther (www.blue-panther.cz), která se na její přípravě a úpravě sama podílela. Uživatelé tak mohou v rodném jazyce ovládat celý přístroj přes naváděcí menu, dialogová okna, a největší užitek a příspěvek k bezpečnosti práce budou mít z přeložených průvodců pro zapojení.

Mnoho možností v malém balení

Přístrojem KEW 6315 lze provádět měření pro kontrolu spotřeby, jak co se týče trendů odběrů, tak i kontrolu dosažení časového maxima odběru v daném místě, např. ¼ hodinového maxima. Obě tato měření jsou zobrazena graficky na displeji přístroje.

kew 6315 2

Vše na jedné obrazovce

Výhodou přístroje je možnost zobrazení mnoha informací najednou, např okamžité hodnoty/průměr/minimim/maximum/pro napětí, proudy, výkony (P,Q a S) PF a frekvence. Záznamový čas pro tyto parametry pak může být nastaven od 1 sekundy do 2 hodin. Zobrazované informace lze navíc ještě uživatelsky nastavit, takže je zaručena přehlednost pro různé potřeby a aplikace.

Harmonická analýza

Přístroj je schopen graficky zobrazit, ve formě sloupcového grafu, jednotlivé harmonické složky až do řádu 50. Pro proud, napětí i výkon celkem nebo i po jednotlivých fázích. Další možnosti je zobrazit všechny harmonické ve formě tabulky v RMS hodnotách a s fázovými úhly. Díky tomu lze odhalit harmonické proudy, které mohou ovlivnit banky kapacitorů kompenzátoru PF, ohřívat transformátor nebo nulový vodič a kabely nebo způsobit nevyžádané vypadávání jističů.

kew 6315 3

Kvalita elektrické energie

KEW6315 provádí také záznam událostí podle přednastavených úrovní. Událostmi se rozumí pokles a přerušení napětí, zvýšené napětí a přepěťové špičky či rozběhový proud. Díky těmto informacím lze odpovídajícím způsobem plánovat či posilovat kapacitu sítě.

Komunikace a dálkové řízení

Analyzátor KEW 6315 disponuje možností dálkového měření i nastavení přístroje, a to jak přes PC, tak i na přenosných zařízeních pracujících pod OS Android. Dálkové měření a sledování v reálném čase je možné i přes Bluetooth. Přistroj lze připojit i kabelem přes USB port. Naměřená a zaznamenaná data mohou být uložena na dodanou 2GB SD kartu, ale lze použít i větší pro delší období záznamu. Z dat lze pak pomocí programu na PC generovat přímo protokol dle EN 50160.

kew 6315 4

Vlastnosti

K přístroji KEW 6315 je možné připojit mnoho různých proudových převodníků včetně převodníků pružných s možností měřit proudy na rozsazích od 1000 mA až do 3000 A. Dále je možné připojení velmi citlivých převodníků pro měření unikajících proudů pro měření proudů na středním vodiči. Přístroj je tedy velmi užitečný při mapování spotřeby jednotlivých technologických systémů a zařízení. Konstrukčně vyhovuje normám pro měřicí přístroje pro: ČSN EN 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V. Lze jej tedy používat k měřením jak na rozvodech uvnitř závodů, tak i na NN rozvodech vně budov.

Další podrobnosti získáte zde: https://www.blue-panther.cz/analyzator-site-kew6315.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...