Jsme svědky toho, jak se téma bezpečné a stabilní energetiky stává národním zájmem, a to napříč všemi kontinenty. Elektrická energie se stává velmi sledovanou komoditou.

Nestabilita a nedostupnost elektřiny hýbe ekonomikou. Pro výrobní společnost je funkční, bezpečně a šikovně navržené energetické rozhraní základem a předpokladem stability výrobních, popř. i obchodních kapacit, a to i v klidných časech. Kupříkladu pro takové obchodní centrum by prosincové, dlouhodobé vyřazení hlavní rozvodny mohlo znamenat velice nepříjemnou událost.
Firma Rittal již několik let úspěšně dodává a pomáhá navrhovat NN distribuční rozváděče v podobě své nové modulární stavebnice VX25 Ri4Power.

Praxe ukazuje, že především u vyšších výkonů distribučních rozváděčů je pryč doba stavby NN rozváděčů stylem „co trh dal“. Tedy koupit jakoukoli prázdnou rozváděčovou skříň a nějakým způsobem zvládnout mechanické upevnění jednoduchých držáků ploché mědi. Firma Rittal vřele vítá a oceňuje stále se zvyšující povědomí českých výrobců rozváděčů související s nařízeními a standardy týkající se NN rozváděčů.

vx25 2023 2
Co to vlastně je systém VX25 Ri4Power? Čím je tento modulární systém zajímavý a proč je i v Čechách stále používanější? Hezkou definicí by mohlo být již samo rozklíčování názvu tohoto systému. VX25 je označení oblíbené řadově spojitelné rozváděčové skříně, která je základem samotné stavebnice. Její robustní konstrukce umožňuje instalaci opravdu těžkých komponent. Zákazníci oceňují také vynikající dílenské zpracování. Nejde samozřejmě jen o prázdnou rozváděčovou skříň, ale i o celou řadu mechanického příslušenství jako jsou různé lišty, chassis, oddělovací plechy a jiné. Zkratku „Ri“ bychom mohli chápat jako modulovou stavebnice firmy Rittal. Co znamená slovní spojení „4Power“? Jedná se o řešení pro rozvod proudu/energie. Zde tedy hovoříme o proudovodných částech NN rozváděče, jako jsou ploché přípojnice, různá měděná propojení na konkrétní druh vzduchových jističů (ohýbaná měď), ale i třeba držáky samotných přípojnic. Shrnuto: pod pojmem VX25 Ri4Power se skrývají komponenty, pomocí nichž jsme schopni vytvořit základní, páteřní konstrukci celého NN rozváděče v zásadě bez aktivních komponentů, jističů, měřících traf apod.
Velkou výhodou tohoto systému je možnost konstruovat opravdu zákaznická řešení, tedy určitý stupeň univerzálnosti. Můžeme vytvořit např. napájecí pole s přívodem kabelů, prázdné pole s přípojnicemi, pole spojky, pole s lištovými horizontálními/vertikálními pojistkovými odpínači. NN rozváděč je možné „zalomit“ rohovým polem a další. Jednou z nejdůležitější věcí je možnost využití ověření návrhu, tedy konkrétního dokumentu, kterým zákazník prokazuje bezpečnost svého zařízení. Pro výrobce rozváděčů je tato skutečnost lákavou jistotou. Rittal jakožto „původní výrobce“ zařízení provedl dle normy EN 61439-1/2 ed. 2 drtivou většinou všech potřebných zkoušek a ověření. Při správné montáži může odpadnou ne všem a vždy zcela jasný legislativní proces. Skutečným benefitem však není jenom ulehčené „papírování“ ale především fakt, že návrh zařízení byl jednoznačně odzkoušen a dodržením všech montážních pokynů dostává zákazník bezpečné a spolehlivé zařízení! Firma Rittal nabízí tuto univerzální, modulovou stavebnici bez licenčních poplatků. Navíc je odzkoušená se všemi běžně používanými přístroji různých výrobců, jako jsou například: ABB, Eaton, Schneider Electric, Siemens, a další. Systém VX25 Ri4Power, tedy nevyžaduje výhradní použití konkrétních výrobců přístrojů.

vx25 2023 3
Jak ale navrhnout poměrně technicky náročné zařízení? Dobrou pomocí se může stát online konfigurátor RiPanel na webových stránkách Rittal. Zákazníka provede celým základním návrhem zařízení. Konfigurátor nabízí pouze odzkoušené konstrukčně možné varianty a provede nás také jmenovitým proudem rozváděče, zkratovou odolností a dalšími důležitými parametry. Tento nástroj neslouží primárně pro detailní nabídku nebo pro objednání vysoutěžené zakázky ale pro rámcový cenový přehled. Pro konečnou specifikaci jsou v České republice k dispozici technici a specialisté firmy Rittal, kteří zákazníkům pomohou s opravdu detailním řešením „do šroubku“. Služby firmy Rittal skýtají ještě jeden benefit a tím je 3D návrh NN rozváděče. 3D model v mnoha formátech skvěle poslouží jak při nabídkovém řízení zákazníka, tak i ve fázi montáže. Díky němu je při montáži zcela jasné, jak poskládat vnitřní výbavu rozváděče. Tato služba je stále častěji využívána a výrobci elektrických zařízení pozitivně hodnocena.

vx25 2023 1
S touto aktivitou souvisí další věc, kterou firma Rittal nabízí. Pokud má zákazník nedostatek prostoru, aktuální nedostatek zkušených odborníků, nedostatek času nebo nemá vybavení na ohýbání měděných pásovin, s tím vším si je schopno poradit modifikační centrum firmy Rittal ve Zdibech – skupina odborníků a techniků, kteří základní konstrukci NN rozváděče o několika polích na dílně smontují a předpřipraví výrobci rozváděče pro jeho konečnou finalizaci. Díky strojnímu vybavení pro ohýbání mědi CW 120 se výrobcům rozváděčů do rozpracovaných zařízení vyrobí a nainstalují všechny měděné komponenty - hlavní přípojnice, hlavní svody od vzduchových jističů a další součásti z mědi – to vše perfektně opracováno a vyrobeno v souladu s normou. Na závěr pár technických parametrů systémové stavebnice VX25 Ri4Power:

  • Jmenovité napětí do 690 V
  • Jmenovitý proud do 6300 A
  • Zkratová odolnost do 100 kA
  • Jednoduchá montáž a rychlé připojení prostřednictvím rozsáhlého systémového příslušenství
  • Lze použít i pro DC aplikace
  • Standardizované systémové komponenty pro propojování a techniku připojení
  • Ověřování návrhu dle IEC 61 439
  • Odzkoušeno proti obloukovému zkratu dle IEC 61 641

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...