Toto dilema je zde neustále – pokaždé narážíte na stejný problém týkající se kabelů a jejich zapojení, kdy jediné řešení, které máte k dispozici, využívá stávající výrobky a vy víte, že konečný výsledek není zdaleka ideální.

Nic jiného ale k dispozici nemáte! Tomuto frustrujícímu problému dnes čelí mnoho elektrotechniků. Lepší cesta, lepší řešení však přesto existuje.

Data Panel GmbH, společnost skupiny Murrelektronik, zvedla tuto hozenou rukavici a nyní nabízí řešení elektroinstalací pro mobilní stroje, které je modulární, vysoce flexibilní a připravené na budoucnost.
Pokud jde o „racionální instalační technologie“, je segment mobilních strojů stále v začátcích. Ačkoliv jsou kabelové svazky a svorkovnice stále dominantními technologiemi, v posledních letech si svoji cestu do těchto strojů nachází stále více elektronických technologií, což má pro jejich stavitele lavinovitý efekt z hlediska způsobů zapojení kabelů. Kromě toho mají v dnešní době výrobci k dispozici více variant v sortimentech svých výrobků k lepšímu pokrytí požadavků trhu. To vše znamená, že řešení kabelových svazků a svorkovnic stále častěji naráží na své limity.
V závislosti na typu stroje někteří výrobci tvrdí, že z důvodu hmotnosti je možno kabelový svazek instalovat pouze za pomoci několika pracovníků a v některých případech s nutností využití halového jeřábu. Další kritickou situací je tato: Při zapojování mnoha jednotlivých kabelů a vodičů je obtížné zajistit, aby každý jednotlivý kabel a vodič byl dobře zajištěný a nepropustný. Pokud byť jedno utěsnění selže, vlhkost nebo provozní médium může proniknout až do skříně rozvaděče, senzoru nebo pohonu a způsobit nefunkčnost celého stroje.

datapanel

Jednoduchá, rychlá a bezchybná montáž

V březnu roku 2020 skupina Murrelektronik založila společnost Data Panel GmbH s cílem vyřešit, případně eliminovat výše uvedené problémy a slabiny. Portfolio této společnosti zahrnuje vysoce kvalitní decentralizovaná řešení elektrotechnických instalací pro mobilní stroje. Tento modulární systém zahrnující sběrnicové moduly, pasivní rozdělovače a předmontované kabely poskytuje vysoce koordinovaný, modulární zásuvný systém. Tento nový systém, který je vyráběný zejména pro trh mobilních strojů, vnesl revoluci do zapojení kabelů a umožnil hospodárným způsobem realizovat i menší výrobní série.
Plně zalité sběrnicové moduly CANopen z výrobkové řady xtremeDB nabízejí osm portů pro vstupy a výstupy. Typy signálů jsou digitální, analogové, kmitočtové/počitadlové a kódovací, PWM které mohou být jednotlivě konfigurovány pro vstupy. Rozsah signálů doplňují ovladače ventilů DO (4A/10A), PWM/PWM(I) a PVG na straně výstupů.
Díky technologii propojení mezi koncovými zařízeními kompatibilní s DT může být tento modul vyrobený ze zesíleného plastového materiálu použit u strojů, u kterých může konstruktér pro připojení využít předem smontované opláštěné kabely nebo alternativně jednotlivé kabely.
Použití pasivních rozdělovačů vytváří mezikrok od paralelních kabelových svazků či svorkovnic k zásuvné sběrnicové technologii a nabízí také možnost jednoduše a nákladově efektivně přinést do této oblasti vstupy a výstupy. Na rozdíl od kabelového svazku umožňuje zásuvný systém následné bezproblémové rozšíření nebo úpravu elektroniky stroje.
S kompletní řadou výrobků xtremeDB je možno provádět nastavení a uvedení stroje do provozu bez odborných znalostí s použitím předmontovaných a vyzkoušených spojovacích kabelů od Murrelektronik založených na zásuvné DT technologii. Při použití těchto spojovacích kabelů splňují aktivní a pasivní moduly požadavky na krytí IP68, IP66K a IP69K. Alternativně může být kabel sestaven s DT nebo kompatibilními konektory. Modulární systém předmontovaných a otestovaných komponent a rozsáhlý sortiment příslušenství zajišťují vysoký stupeň nezávislosti při zapojování senzorů a akčních členů. Další výhodou xtremeDB je nezávislost na výrobcích kabelů. Z důvodu snadného zacházení s komponentami tohoto nového modulárního instalačního systému nejsou stavitelé strojů závislí na svých kapacitních zdrojích.
Ve svorkovnici má tato změna v technologii za následek významnou úsporu místa, protože kromě mobilního ovládání jsou nahrazeny další vstupní a výstupní moduly a případné úrovně svorek. To znamená, že signály již nejsou připojovány individuálně a pracně ve skříni, ale jednoduše a účinně instalovány decentralizovaně ve stroji. Svorkovnice tak může být menší nebo v ideálním případě může být zcela vypuštěna. Tím odpadá použití kabelových průchodek, které představují potenciálně slabá místa. Doba instalace se tak zkracuje na minimum.
V případě servisu je možno spojovací kabely rychle a snadno nahradit na místě nebo opravit pomocí samopřipojitelných zástrček.
Hledáte optimální řešení v oblasti mobilních instalací? Obraťte se na naše specialisty!
K dispozici je Vám náš obchodní zástupce Tomáš Kulhánek a technik David Hanák.
Rádi se vám budou individuálně věnovat, abyste společně našli to nejvhodnější řešení právě pro vaši aplikaci.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články