Retrofit od Schneider Electric patří mezi nejžádanější a nejpraktičtější způsoby, jak rychle a navíc v ostrém provozu modernizovat stárnoucí elektrická zařízení, která napájejí důležité technologické uzly.

Velmi často se tímto způsobem inovují vzduchové a kompaktní jističe nízkého napětí, což byl i případ společnosti ALINVEST Břidličná, která je významný evropský a největší tuzemský výrobce obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku.

Požadavek klienta na výměnu jistě maximálně do pěti dnů

Při manipulaci s původním vzduchovým jističem pro jmenovitý proud 2 500 A vyšlo najevo, že je na konci své životnosti a nemůže dále plnit svou primární funkci. S ohledem na stáří jističe nebylo reálné objednat potřebné náhradní díly a zajistit jeho opravu. Navíc v nastalé situaci, kdy musela být technologie zprovozněna do pěti dnů včetně víkendu, začal být stav kritický. Obrátili jsme se proto na servisní oddělení Schneider Electric s požadavkem na návrh řešení,“ popisuje počáteční situaci Zdeněk Štefanišin ze společnosti ALINVEST Břidličná.

retrofit 1

Retrofit neboli náhrada původního jističe za nový pomocí přizpůsobovacího adaptéru

Vzhledem k tomu, že se jednalo o běžný typ původního jističe, navrhli odborníci ze Schneider Electric řešení ve formě retrofitu, neboli náhrady původního jističe za nový pomocí přizpůsobovacího adaptéru. „Adaptér umožňuje shodu upevňovacích i připojovacích bodů nového jističe s původními roztečemi nosné konstrukce rozváděče a přípojných míst proudovodných sběrnic. Díky tomu není potřeba provádět jakékoliv úpravy v konstrukci rozváděčovém poli nebo na sběrnicích a náhrada jističe zabere dvě až tři hodiny času. Součástí náhrady je rovněž zapojení původních ovládacích obvodů do nového jističe,“ přibližuje Milan Klimenda ze Schneider Electric, šéf oddělení pro rozvoj servisních aktivit.

retrofit

Sklady v pohotovostním režimu znamenají rychlou akceschopnost

Michal Kubala, vedoucí servisních techniků Schneider Electric přiznává, že to byla výzva, zejména kvůli tlaku na co nejrychlejší výměnu jističe, ale jeho tým požadavky přijal. „Abychom dokázali pohotově reagovat, musíme průběžně kontrolovat stav našich skladových zásob. Disponibilita přístrojových sestav značně zrychluje naši akceschopnost a klientům díky realizaci našeho řešení odpadají starosti s odstávkou výroby, která pro firmy obvykle znamená finanční ztráty. Nám se však podařilo výměnu původního jističe zrealizovat již třetí den od nahlášení poruchy a celou technologii ihned zprovoznit,“ říká Michal Kubala.

retrofit 2

Staré rozváděče v dobrém stavu vytvářejí prostor pro retrofit a jeho benefity

V České republice jsou stále ještě v provozu jističe, které byly vyrobeny v 60. až 80. letech minulého století. Životní cyklus těchto zařízení se ovšem předpokládá v rozmezí 20 až 30 let. Na základě dosavadních zkušeností z českého i slovenského trhu lze potvrdit, že díky historicky dobře nastavenému systému preventivní údržby v průmyslových provozech jsou rozváděče – ve kterých jsou výše zmíněné jističe instalovány – v dobrém stavu. Uživatel proto nemusí ekologicky zlikvidovat celý rozváděč, ale může formou retrofitu vyměnit pouze jistič v dotčeném rozváděčovém poli. Tímto způsobem ušetří 30 až 40 % nákladů. Technická vyspělost nových jističů Masterpact i Compact tak zajistí jak vysokou úroveň spolehlivosti a bezpečnosti elektrické instalace, tak její dlouhou životnost.
Jističe jsou již ve standardním provedení vybaveny řídicí jednotkou spouští Micrologic řady 2.0X (resp. vyšší), která umožňuje měření daného odběrového uzlu (funkce multimetru) a získání dat potřebných pro plánování kýžených úspor. Uživatel získá například tyto údaje: spotřeba elektrické energie, kvalita elektrické energie, proud, výkon – a to v hodnotách okamžitých či průměrných. K dispozici je mu rovněž historie poruch či indikace potřeby údržby,“ uzavírá Milan Klimenda ze Schneider Electric.

retrofit 3

Klíčové výhody řady vzduchových jističů Masterpact MTZ:

  • První jistič ve své třídě s integrovaným elektroměrem třídy 1 usnadňující projektování a měření spotřeby energie.
  • Lepší mechanické a elektrické vlastnosti, a to i v náročných prostředích.
  • Schopnost bezpečně monitorovat a ovládat jistič s chytrým telefonem jako hlavním rozhraním člověk-stroj (HMI), a to i při výpadku napájení.
  • Možnost informování uživatele o jakékoliv události a prevence přetížení díky vzdálenému monitorování v reálném čase.
  • Snadné přizpůsobení a rozšíření vlastností jističe digitálními moduly bez nutnosti odstávky nebo výměny zařízení.
  • Hladká integrace Masterpact v systému „Inteligentních rozváděčů“ díky vestavěnému Ethernetovému připojení.
  • Stejné instalační parametry umožňují snadnou náhradu (retrofit) původních řad Masterpact bez nutnosti opětovné certifikace rozváděče.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...