Zumtobel Group, lídr v oblasti komplexních osvětlovacích systémů, plně zohledňuje principy Průmyslu 4.0, který klade vysoké nároky na flexibilitu osvětlovacích systémů.

Jejich snadnou údržbu, přizpůsobení intenzity světla a teploty chromatičnosti a samozřejmě na celkovou bezpečnost. Výsledkem jsou nejen výrazné energetické úspory, ale také nižší chybovost zaměstnanců a jejich vyšší produktivita.

Výrobní podniky si stále více uvědomují důležitosti osvětlovacích systémů a jejich vlivu na zaměstnance. Proto pracují s tzv. principem aktivního světla, tedy přizpůsobování intenzity osvětlení dle denního světla. Pomocí senzorů tak mohou zajistit ty nejvhodnější osvětlovací podmínky a garantovat potřebné vizuální požadavky s ohledem na biologické potřeby.

chem prumysl 1

Různorodé požadavky na osvětlení

Každé průmyslové odvětví klade jiné nároky na osvětlení. Kovozpracující či slévárenský průmysl vyžaduje osvětlení odolávající extrémně vysokým teplotám, naopak mrazírny svítidla určená pro velmi nízké teploty. Další oblastí jsou laboratoře či jiná zařízení působící v oblasti chemického nebo farmaceutického průmyslu. Zde jsou kladeny vysoké nároky na čistotu pracovního prostředí a současně odolnost vůči čistícím chemikáliím.

Systémy svítidel pro kovozpracující průmysl

Při práci s kovy hraje osvětlení důležitou roli. Nejedná se totiž pouze o prostředí s vysokými teplotami, kdy světla musí odolávat extrémním podmínkám, ale výrobci musí brát v potaz také odlesky, neboť při práci s lesklými povrchy a materiály je nutné odrazy světla eliminovat. Samostatnou kapitolou jsou maziva a mazací tuky, které jsou často v kovozpracujícím průmyslu používány. Proto nesmí být použita svítidla z polykarbonátu, ale odolná kovová. Ve výrobních podnicích se tak velmi dobře osvědčilo průmyslové LED svítidlo CRAFT L HT určené do vysokých teplot (až +70 °C) se světelným tokem 21 200 lm a řízením pomocí DALI. Svítidlo CRAFT je vyrobeno z tlakově litého hliníku, jeho speciální design umožňuje dokonalý teplotní management prodlužující životnost svítidla a zároveň zabraňuje usazování nečistot, což eliminuje náročnou údržbu.

chem prumysl 2

Jako nejvhodnější způsob uchycení je považován systém flexibilního zavěšení, který umožňuje velmi snadné přizpůsobení osvětlení v případech častých změn v rámci uspořádání například výrobních linek. Dalším nejčastějším způsobem je instalace do univerzálního lištového systému TECTON. Tento multifunkční lištový systém je díky své flexibilitě a široké škále příslušenství vhodný pro využití nejen v průmyslových aplikacích, ale také v maloobchodních prodejnách nebo kancelářích.

Specifika osvětlení při výrobě automobilů

Stejně jako v případě kovozpracujícího průmyslu je nutné minimalizovat odlesky, protože ty v případě přímého ozáření pracovníků mohou vést nejen k jejich chybovosti, ale také k nepříjemným zraněním. Aby se tomuto jevu předešlo, automobilky umisťují světla laterálně. Důležitým faktorem při výrobě vozů je také snižování nároků na údržbu světel. Náročná oprava totiž může vést až k úplnému zastavení výrobní linky, což vede k velkým ztrátám. Z toho důvodu volí výrobci LED osvětlení s vysokou mírou ochrany, která současně neobsahují žádné silikony. Ty totiž negativně ovlivňují kapalné vlastnosti materiálů používaných při výrobě.

Pro výrobní automobilové závody bylo speciálně navrženo svítidlo TECTON MPO, jehož mikro prizmatická optika (MPO) zajišťuje rovnoměrnou distribuci světla bez nežádoucích odrazů jednotlivých světelných bodů a zároveň díky průsvitným bočním stranám jemně rozjasňuje strop a vytváří příjemnou atmosféru. MPO optika najde své uplatnění i na mnoha dalších pracovištích s vyššími nároky na kvalitu osvětlení jako jsou grafická studia, laboratoře nebo montážní dílny a výstupní kontroly kvality.

chem prumysl 3

Extrémní nároky na čistotu v chemickém průmyslu

Při plánování osvětlení v chemickém a farmaceutickém průmyslu je nutné také brát v potaz velmi náročné požadavky na čistotu pracovního prostředí, aby byly splněny všechny zákonem definované normy a nařízení a bylo zabráněno mikrobiální kontaminaci vzorků. Proto musí být použitá světla koncipována tak, aby byla hladká, neobsahovala spáry, kde se velmi často usazuje prach a současně byla schopná odolat agresivním čistícím přípravkům.

chem prumysl 5

Veškeré výše uvedené nároky bez problémů splňují svítidla z produktové řady AMPHIBIA:

  • PMMAplus - tento speciální akrylát je nejen vysoce průhledný, ale zároveň odolný proti UV záření a vlivům počasí. Pokud jde o chemikálie, svítidla vyrobená z PMMAplus jsou schopná odolat nejrůznějším kyselinám, alkalickým látkám, halogenům, minerálním olejům a tukům.
  • CHEMO – těleso je vyrobeno z unikátní plastové směsi kombinující chemickou odolnost s vysokou mechanickou odolností proti nárazu (IK07). Toto vysoce průsvitné svítidlo je také schopné vypořádat se se zásaditými látkami, anorganickými solemi, rozpouštědly, palivy, tuky a oleji.
  • PC – tato varianta svítidla AMPHIBIA má nejvyšší mechanickou odolnost vůči nárazu (IK08), je UV stabilní a odolná vůči alkoholu, etanolu nebo peroxidu vodíku.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...