Obloukový výboj je jednou z nejnebezpečnějších událostí v elektrických zařízeních, která může způsobit vážné poškození osob a zařízení.

Při vzniku obloukového výboje je doba do přerušení oblouku jedním z nejkritičtějších faktorů, protože je přímo úměrná množství uvolněné energie. Energie obloukového výboje zase určuje, jak velké škody obloukový výboj způsobí. Společnost ABB je lídrem v oblasti elektrické bezpečnosti a její systém TVOC-2 Arc Guard System™ poskytuje bezkonkurenční optické zařízení pro zmírnění následků obloukového výboje s nejrychlejší reakční dobou na trhu.

Každá milisekunda se počítá

Při vzplanutí oblouku se počítá každá milisekunda. Proto optické senzory systému ABB TVOC-2 zajišťují reakci systému na první jiskru oblouku za pouhé 1-2 milisekundy a přenáší informaci optickými vlákny do vypínacího obvodu, což vede k celkové době otevření jističe 30-50 milisekund.

Vyloučení nechtěného vypnutí

Pokud je pravděpodobné, že rozváděč bude vystaven silnému okolnímu světlu, které by mohlo způsobit nechtěné vypnutí TVOC-2, lze jako druhou podmínku přidat proud (tzv. detekce proudu Rogowského cívkami). Proudový snímač CSU-2 je příslušenství k TVOC-2, které identifikuje nárůst proudu spojený s obloukovým výbojem.

zablesková ochrana 2024 2

Nejvyšší úroveň spolehlivosti

Rozšiřující modul E6 pro detektory se samokontrolou zaručuje vyšší úroveň bezpečnosti a spolehlivosti systému ABB Arc Guard TVOC-2, zachovává nejrychlejší vypínací časy spolu s možností zónové selektivity. Aktualizace v reálném čase prostřednictvím HMI jednotky a Modbus RTU zajišťují, že uživatelé jsou okamžitě informováni o přerušení nebo odpojení detektorů.

Ochrana životů a minimalizace poškození zařízení

Díky nejlepší reakční době na trhu, která je kratší než 1 milisekunda, vytváří kombinace TVOC-2 s hlídanými detektory rozšiřujícího modulu E6 nejspolehlivější dostupné řešení. Testováním celé délky hlásičů modul potvrzuje, že je celý systém funkční. Díky optické kabeláži v celém systému modul vylučuje jakékoliv riziko elektromagnetického rušení.

Nepřetržitý provoz

Rozšiřující modul E6 testuje detektory každých 10 sekund, informuje uživatele o stavu instalace a udržuje zařízení v nepřetržitém provozu. V případě odpojení nebo přerušení kabelů hlásičů poskytuje rozšiřující modul hlavní jednotce aktualizace v reálném čase, které jsou sdělovány prostřednictvím rozhraní HMI nebo Modbus RTU, a identifikuje místo vyžadující údržbu. TVOC-2 nadále detekuje záblesky ostatními detektory, v případě silné světelné úrovně okolí, poskytuje systém účinnou ochranu proti nechtěnému vypnutí.

Snadná instalace

Rozšiřující modul E6 umožňuje uživatelům snadno rozšiřovat instalace a integrovat do nich až 20 hlídaných detektorů a zónovou selektivitu se dvěma zónami jističů. Vlastní adaptivní testovací světlo znamená, že není na místě nutná žádná další kalibrace, což umožňuje rychlejší uvedení do provozu a úsporu času při samotné instalaci.

Hlavní výhody

 • Zvýšená bezpečnost osob a zařízení
 • Minimalizace prostojů po nehodě s elektrickým obloukem
 • Není nutná kalibrace, zajišťuje spolehlivou funkci a rychlou instalaci
 • Lze snadno rozšířit až o 30 snímačů a zvýšit tak pokrytí rozváděče z jediného TVOC-2
 • Proudové senzory s technologií Rogowski pro rychlou a spolehlivou instalaci

Charakteristické vlastnosti

 • Certifikát SIL-2 podle IEC 61508 a IEC 62061 zajišťuje mimořádně spolehlivou funkci
 • Komunikační protokol Modbus RTU
 • Integrováno do ABB abilityTM
 • K dispozici v konfiguračním nástroji EkipConnect 3
 • Společně s CSU-2 se světlo i proud používají pro vypnutí za méně než 2 ms
 • CSU-2 informuje uživatele o nefunkčních snímačích proudu

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články