Akumulační systémy se postupně stávají součástí nově stavěných budov, zejména tam, kde je zároveň umístěna fotovoltaická elektrárna.

Zkušenosti z tuzemska i zahraničí ukazují, že decentralizovaná výroba elektřiny ve spojení s její akumulací má potenciál výrazně snížit spotřebu a zvýšit energetickou nezávislost provozovatele. S rostoucí kapacitou bateriových stanic a rostoucími nároky na stabilitu a kvalitu dodávek elektrické energie se na trhu objevují systémy, určené pro výrobní, administrativní a obchodní centra a podobné objekty. Ve výrobních závodech jsou mikrovýpadky velkým problémem – kvalitě sítě se zhoršuje, problémem pro automatizované stroje a robotická pracoviště nejsou jen mikrovýpadky, ale i přepětí, podpětí či změny frekvence.

Zahraniční dodavatelé nabízí tradiční kontejnerová řešení formou sériově vyráběných stanic, což ne vždy odpovídá potřebám managementu výrobních závodů. Ty hledají řešení na klíč, které jim nabídne spolehlivé technologie, vytvářejících zdroj energie pro široké spektrum aplikací. Například takové, které umí snížit rezervovaný výkon, vykrývat energetické odběrové špičky (vyrovnání diagramu), pokrývat 1/4hodinová maxima, eliminovat pokuty za překročení maxim, fungovat i jako provozní záloha energie pro doběh technologií (POWER UPS) či v ostrovním režimu provozu, nezávisle na síti.

aers 2021 1

Reakcí na výše požadavky je například řešení od firmy AERS, která je součástí holdingu Fenix Group. S myšlenkou využití velkokapacitní baterie ve výrobním závodě přišel majitel společnosti Fenix Group ing. Cyril Svozil a jeho zadání bylo od počátku jasné – využít dobré zkušenosti z instalace bateriového úložiště v provozu nového administrativního centra společnosti Fenix Trading v Jeseníku a vyzkoušet v pilotním projektu spolehlivost a ekonomickou návratnost velkokapacitní průmyslové baterie od společnosti AERS s.r.o.

aers 2021 2

Už z provozu našeho administrativního centra jsme věděli, že bateriové úložiště je velmi flexibilním nástrojem optimalizace spotřeby budovy. Ale úspora nákladů na rezervovaný výkon apod. nebyla hlavním cílem, pro který jsme do špičkovací stanice investovali. Naším cílem bylo primárně zajistit spolehlivé dodávky energie pro naše robotizovaná pracoviště, sekundárně pak samozřejmě snížit rezervovaný výkon, vykrývat energetické odběrové špičky, pokrývat 1/4hodinová maxima, eliminovat pokuty za překročení maxim a aby stanice fungovaka i jako provozní záloha energie pro doběh technologií (POWER UPS). Projekt jsme financovali bez dotací a v reálném provozu si ověřujeme i ekonomickou stránku věci – tedy kolik nás to celé stálo a za jak dlouho se investované prostředky vrátí.“ řekl k cílům celého projektu Ing. Cyril Svozil.

Díky spolupráci investora a týmu firmy AERS vznikla první špičkovací akumulační stanice, která funguje od roku 2018 ve výrobním závodě firmy Fenix s.r.o. v Jeseníku. Technologie akumulace energie využívá velkokapacitní bateriové energetické úložiště a dynamicky řízené výkonové střídače DC/AC ve 4Q režimu, které zajišťují řízený všesměrový tok energie. Technologie je navržena tak, aby umožňovala modulární dimenzování i pro jiné cílové aplikace. Modulární koncepcí je zajištěna možnost navýšení provozního výkonu měničů nebo akumulační kapacity energetického zásobníku. Stanice SAS je vybavena řídicím systémem PMS (Power Management System), který zajišťuje řízení chodu celé technologie a dynamické řízení dle potřeb provozovatele a provozních stavů v distribuční soustavě.

aers 2021 3

Spolehlivost a výsledky, které zatím stanice v Jeseníku dosahuje, otevřely dveře pro další projekty.
Akumulační stanice od společnosti AERS s.r.o. byla součástí dodávky fotovoltaické elektrárny o výkonu 200 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk s.r.o. realizovala od podzimu 2019 v roli generálního dodavatele společnost MATRU spol. s r.o. z Plzně. Smlouva o dílo byla podepsána v říjnu 2019 a montáž samotného bateriového úložiště probíhala v březnu 2020. Špičkovací stanice byla předána investorovi dle dohodnutého harmonogramu (a to i přes restrikce spojené s koronavirovou karanténou) 31.3.2020. Během jara 2020 probíhalo ladění konkrétních potřeb výrobního areálu Strojíren Rumburk a hledání správné hladiny čtvrthodinového maxima areálu. Instalovaný výkon špičkovací stanice je 200kW, instalovaná kapacita 204kWh.Špičkovací stanice funguje jako systémová záloha výrobního areálu Strojíren Rumburk, přičemž přechod do ostrovního režimu při výpadku sítě zajistí do cca 10ms. Investor i generální dodavatel si u stanice cení spektrum aplikací, podporu ze strany dodavatele a modularitu řešení, které je otevřené pro další potřeby zadavatele.

aers 2021 4

Výhodou jsou i rychlé opravy a zásahy – celá stanice byla vyvinuta v České republice a její tvůrci ji dokonale znají. Malou nevýhodou je vyšší cena, ale ta přidaná hodnota je o tolik větší, že zákazníkovi, který má zájem o podobné řešení, se opravdu vyplatí.“ říká Ing. Aleš Maškovský, jednatel firmy Matru. A Ing. Ladislav Brada, majitel Stojíren Rumburk, k tomu v roli investora dodává: „Přestože cena špičkovací stanice není úplně levná, splňuje v rámci trhu vše, co jsem od řešení, které tady budujeme, očekával. Zařízení firmy AERS umí spolupracovat s fotovoltaickou elektrárnou a akumulovat energii či zacházet s přebytky, ale také vykrývat mikrovýpadky nebo nižší kvalitu dodávek elektrické energie. Zejména výpadky energie nás trápí a způsobují škody, a stanice je umí v řádu miliseknd dokonale vykrýt. Jak jsem se až dodatečně dozvěděl, už v rámci dosavadního provozu tyto výpadky nastaly, a lidé v závodě to ani nezaznamenali. Navíc nám stanice snižuje spotřebu energie. To však nebyl ten hlavní důvod, kvůli kterému jsme do ní investovali. Moje vize je dlouhodobá a současná podoba je pouze začátek. A špičkovací stanice od AERS návaznost a modularitu 100% splňuje.“

Ředitel společnosti AERS ing. Cyril Svozil jr. k dodávce špičkovací stanice do Strojíren Rumburk uvedl: „Investor od našeho bateriového úložiště očekával zejména akumulaci elektrické energie, snížení rezervovaného výkonu, omezení 1/4 hodinových maxim, symetrizaci odběru ze sítě, vykrývání a filtrace mikrovýpadků dodávek elektrické energie, provozní zálohu energie pro doběh technologií (Power UPS) a funkci off-grid (ostrovní režim provozu, nezávislý na síti). Naše špičkovací stanice v sobě standardně zahrnuje všechny výše uvedené funkce, a tím je na tuzemském trhu jedinečná. Při každé obdobné aplikaci je však nutné odladit jednotlivé funkce a způsob jejich nastavení. Důležitou referencí byla pilotní dodávka naší špičkovací stanice s kapacitou 2x 307kWh pro výrobní závod společností Fenix s.r.o. v Jeseníku, kde funguje bateriové úložiště od roku 2018. Ing. Ladislav Brada, ředitel Strojíren Rumburk, také navštívil výrobní závod Fenix v Jeseníku, kde se mohl osobně přesvědčit o provedení a funkcionalitě zařízení. V krátké době je to tedy již druhé uplatnění velkokapacitního akumulačního uložiště v oblasti průmyslové výroby.

aers 2021 5

Ve výrobním areálu Fenix Group v Jeseníku se sériově vyrábí domácí bateriové stanice AES

Roste i poptávka po domácích systémech ukládání energie. V současnosti je v ČR instalováno přes dva tisíce domácích úložišť pro elektřinu vyrobenou z fotovoltaických systémů. Jejich kapacita se pohybuje v průměru mezi 4,8 až 16 kilowatthodinami (kWh). I v následujících letech se očekává zvýšený zájem o domácí systémy ukládání energie. Pomáhají tomu také podpůrné programy ministerstev, zejména MŽP s programem Nová zelená úsporám, určeným pro domácnosti. Lze očekávat, že díky technologickému rozvoji, postupnému snižování cen domácích úložišť a zvyšujícím se nárokům na ochranu životního prostředí bude počet bateriových systémů u nás růst.

Na situaci na trhu zareagovala i společnost AERS s.r.o, která začala od ledna letošního roku nabízet zákazníkům domácí bateriové stanice AES. Tyto stanice jsou kompletně českým řešením - know-how pochází od firmy AERS, samotná úložiště jsou pak sestavována ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku.
Její ředitel, Ing. Cyril Svozil jr., k tomu uvedl: Jako první jsme na trh uvedli typ AES 10, což je akumulační stanice o výkonu 10 kW s kapacitou úložiště 11,25 kWh. Je to modulární systém a kapacita této verze bude jednoduše i dodatečně rozšiřitelná až na kapacitu 22 kWh. Stanice obsahuje kromě samotných bateriových článků s BMS a nabíjecí jednotkou, také MPPT modul, invertor a modul synchronizace. Jedná se tedy o provedení "all in one", kdy se do stanice připojí pouze stringy z FVE panelů a na druhé straně se stanice napojí na vnitřní síť objektu. Akumulace je zajištěna pomocí článků LiFePO4 od osvědčeného výrobce. Cílem pro letošní rok je dostat se na výrobu 30-50 ks stanic měsíčně. Výroba domovních akumulačních stanic bude třetím stěžejním výrobkovým střediskem ke stávající výrobě sálavých panelů ECOSUN a topných kabelů a rohoží ECOFLOOR v závodě v Jeseníku.

Více informací o průmyslových aplikacích a využití špičkovacích stanic a podrobnosti o možnostech domácích bateriových úložišť najdete na www.aers.cz.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...