Elektroprojektování: automatizace šetří čas výrobcům rozvaděčů (a to i při kusové výrobě rozvaděčů), kteří automatizují své procesy, a tím nejen zkracují dobu potřebnou pro návrh rozvaděčů, ale i zlepšují kvalitu projektů.

Zjednodušují se tím i další doplňující procesy, jako je například tvorba dokumentace. Ale kolik času se skutečně v celém procesu ušetří? Společnost Hanseatic Power Solutions GmbH (HPS) v několika krocích zautomatizovala konstruování svých rozvaděčů a začlenila do tohoto postupu software EPLAN Cogineer. Pro vyhodnocení a sledování skutečné úspory času používá srovnávání „před“ a „po“ implementaci systému EPLAN Cogineer. Výsledky jsou jasné. Samotné projektování nyní zabere jen 20 % původního času.

Typické aplikace, pro něž firma HPS navrhuje rozvaděče, jsou záložní napájecí zdroje pro rozvodny a samostatné rozvodné soustavy pro nemocnice nebo velké námořní výletní lodě. Společnost projektuje a realizuje řídicí systémy pro vysoce náročný sektor energetiky. Což je zcela zřejmé z otevření kanceláře HPS ve Spojených arabských emirátech v roce 2017, kde se zaměstnanci starají o obchod, projektování a služby zákazníkům v regionu, mezi nimiž jsou provozovatelé elektráren i ropných rafinérií.

hps 2020 1

Cíl: maximalizovat automatizaci konstruování rozvaděčů řídicích systémů

Od založení firmy v roce 2009 patří mezi priority ředitele Bernda Mähnsse a jeho týmu maximální automatizace projektování, konstruování a výroby rozvaděčů řídicích systémů. Výsledkem je kompletace i složitých projektů (s 80 až 100 rozvaděčovými skříněmi) za šest až osm týdnů od přijetí objednávky po dodávku a instalaci.

Důvodem této rychlosti (i při kusové výrobě) je konzistentní využívání platformy EPLAN. Pro projektování rozvaděčů ve 3D se používá EPLAN Pro Panel. Přívody napájení a rozvodnice z mědi jsou konstruovány a kompletovány ve 3D prostřednictvím modulu EPLAN Pro Panel Copper a (externí) kabelové svazky jsou vytvářeny v modulu kabelových tras.

Rychle vytvořená schémata

Společnost HPS (a následně i její zákazníci) již několik měsíců oceňují zkrácení doby projektování. Když společnost EPLAN uvedla na trh svůj systém EPLAN Cogineer, byla firma HPS mezi prvními zákazníky, kteří nový modul využili. EPLAN Cogineer umožňuje automatickou tvorbu schémat bez jakéhokoliv programování a bez speciálních znalostí správy konfigurací a variant. Abyste mohli začít aplikaci využívat, je třeba jen základní znalost maker.

hps 2020 2

Standardizace i pro unikátní produkty

Na první pohled se může zdát překvapivé, že výrobce rozvaděčů určených pro řídicí systémy, který pracuje s jednokusovými sériemi, používá automatizaci a standardizaci. Bernd Mähnss, zakladatel a ředitel HPS, k tomu říká: „Naše projekty jsou samozřejmě vždy jedinečné. Ale jsou v nich pochopitelně i funkce a moduly, které se opakují, jako například schémata pro řízení ventilace a požárních klapek v automatizaci budov.“ Pro takové funkce si společnost HPS vytvořila v systému EPLAN Cogineer knihovnu maker, kam mají její elektrokonstruktéři přístup vždy, když to potřebují. Dennis Burmeister, Sales Engineering/ Service společnosti HPS, který je odpovědný za implementaci systému EPLAN Cogineer, k tomu dodává: „Uživatelé si jen musí vybrat požadované napájení a vše ostatní je určeno automaticky a zahrnuto do schématu: od správných spínačů pro ochranu motorů a opravy až po určení velikosti svorek a průřezu vodičů. Zadání funkcí ve schématu je také určeno automaticky.“ Jsou-li k dispozici volitelné možnosti, stačí kliknout a volba je zahrnuta ve schématu. Například napájení je možné volit prostřednictvím napětí generátoru nebo napětí rozvodné sítě se stykačem.

„Vyzkoušeno a otestováno“ včetně kabelových tras a odvodu tepla

Na základě vybraných možností a typu napájení je automaticky vytvořeno schéma. EPLAN Cogineer ale kromě automatizace konstrukčních prací nabízí i další výhody. Dennis Burmeister říká: „Makra jsou vyzkoušena a otestována a jsou bez chyb. To nám dává jistotu správnosti a zlepšuje kvalitu návrhu. V případě pozdějších změn, např. hodnoty napájení, se konstruktéři nemusí zdržovat časově náročnou detailní prací. Postará se o ni software.“ V automatické tvorbě schémat je zahrnut i návrh kabelových tras a HPS může s využitím odpovídajícího modulu od firmy EPLAN automaticky přímo u firmy Phoenix Contact objednat správné svorky. Pro výpočet odvodu tepla se používá program Rittal Therm a všechny komponenty se volí v systému EPLAN. To umožňuje konstruktérům odhalit ožehavá místa.

hps 2020 4

Další krok: bezpapírová výroba s EPLAN eView

HPS již několik let nepoužívá standardní šanony s vytištěnou dokumentací, jestliže si je ovšem nevyžádá zákazník. Místo toho je na každém rozvaděči umístěn QR kód, který umožňuje uživatelům online přístup k detailní dokumentaci udržované u firmy HPS. Dennis Burmeister připomíná: „Výhodou je, že dokumentace je vždy, po celou dobu provozu konkrétního rozvaděče, aktuální jako jeho 'digitální dvojče'.“ Dalším krokem je bezpapírová „dílna“ využívající EPLAN eView. Bernd Mähnss upozorňuje: „Elektrická schémata potřebujeme vždy jen pro kontrolu. Ve výrobě stačí pouze výkres. Brzy vybavíme i kontrolní stanice softwarem EPLAN eView. Pracovníci údržby potom budou moci zadávat komentáře přímo do standardizované dokumentace. To ušetří čas a opět zamezí zdvojení práce.“

Shrnutí: automatizace přináší velké zvýšení efektivity

Po implementaci softwaru EPLAN Cogineer použila firma HPS srovnání „před“ a „po“, aby porovnala dobu potřebnou pro zpracování objednávky s automatizací a bez ní. V úvahu byl brán samotný EPLAN Cogineer i vazby EPLAN na mechanické zpracování a automatizované zapojování kabelů a svorek. Konstruování se zrychlilo o 25 % a elektro projektování o 80 %. Doba mechanické výroby se zkrátila na polovinu a elektrická výroba je o 40 % rychlejší. Dokumentace je vytvořena za čtvrtinu obvyklé doby. Bernd Mähnss uzavírá: „Shrnuto, naše dodací lhůty, které byly již dříve více než srovnatelné s konkurencí, tj. velmi krátké, byly díky automatizaci a integrovanému procesu projektování ještě zkráceny o přibližně 35 %. Současně je dokumentace podrobnější a kvalita projektů lepší, protože používáme vyzkoušená a otestovaná makra a moduly.“ Proto je zcela zřejmé, že HPS půjde dále touto cestou.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO březen/duben 2024

Rozšířené veletržní číslo časopisu se věnuje jako vždy v tuto dobu pozvánkám na stánky společností vystavujícím na...

Nejčtenější články