Nová odborná stuide zdůrazňuje rizika požárů způsobených závadou na elektroinstalaci v obytných a (menších) komerčních instalacích a způsoby, jak jim účinně zamezit.

Kouř, požár a plameny způsobují rozsáhlé škody na obytných budovách a představují významné riziko zranění či usmrcení. V Evropě v důsledku požárů každý rok umírá přibližně 4 000 lidí, což znamená průměrně 11 úmrtí každý den. Jelikož je v průměru více než 25 procent těchto událostí způsobeno elektrickou energií, společnost Eaton představila iniciativu k zajištění většího vzdělání a vyšší podpory.

V tomto kontextu vydala společnost Eaton podrobnou odbornou studii, v níž její autor Alfred Mörx, nezávislý specialista na elektrickou bezpečnost v Evropě, studuje četnost výskytu požárů způsobených elektrickou energií, konkrétně obloukovými poruchami. Studuje koncepce ochrany, které mohou snižovat rizika týkající se plánování a realizace instalace, zejména v oblasti instalací v budovách a domech. Ukazuje, že v příslušných technických ustanoveních IEC a CLC byla přijata příslušná ustanovení týkající se jak používání systémů ochran proti obloukovým poruchám, tak zařízení pro detekování obloukových poruch.

fire safety 1

„Některá z těchto instalačních pravidel jsou již zapracována nebo se zapracovávají do národních prováděcích předpisů, přičemž jsou navíc doplňována o další národní požadavky,“ uvádí Mörx. „Např. v Německu předepisuje poslední vydání normy VDE 0100-420 používání systémů ochran před obloukovými poruchami u pevně namontovaného zařízení, v místech, kde za běžného provozu vznikají oblouky či jiskry, a tam, kde se očekávají vysoké požadavky na provozuschopnost elektrického systému. Od února 2016 se tato zařízení na ochranu před obloukovými poruchami berou do úvahy při návrhu nových zařízení v určitých obvodech a při úpravách nebo rozšiřování stávajících elektrických systémů.“

Požáry způsobené závadou na elektroinstalaci mohou vznikat z řady příčin, které vyžadují rozdílné druhy ochrany. Například v případě zkratu dojde k vybavení jističe při překročení kritické hodnoty proudu, což zamezuje tepelnému zničení instalace. Proudový chránič detekuje proud, který se nevrací do napájení, ale využívá jinou trasu, a poskytuje tak důležitou ochranu před úrazy elektrickým proudem. Ovšem samotné přístroje RCD nemohou poskytovat účinnou ochranu proti elektricky vyvolanému požáru. Proud tekoucí obloukovou poruchou je poněkud nižší nebo podobný jako jmenovitý proud, ale má značné množství vyšších frekvencí, které jsou „nabaleny“ na normální jmenovitý proud. Rozpoznávání tohoto stavu s vyššími frekvencemi vyžaduje digitální detekční modul. Z tohoto důvodu je přístroj pro detekci obloukových poruch navržen v souladu s normou IEC 62606 (ČSN EN 62606) a je schopen reagovat a vypínat poruchové oblouky, které jsou nenápadné, ale velmi nebezpečné.

fire safety 2

Zajištění ochrany nízkonapěťových instalací je hlavní odborností společnosti Eaton, která má více než 100 let zkušeností v technologiích ochrany distribuce elektrické energie. Se svými inovacemi, jako je např. přístroj RCBO se zabudovanou nadproudovou ochranou, a dále digitální přístroj RCCB, nabízí společnost jedinečnou řadu výrobků, které udávají směr celému odvětví. Společnost Eaton nyní představila zařízení typu vše v jednom. AFDD+ detekuje a chrání před oblouky, jakož i reziduálními proudy, přetíženími a zkraty. Jde tedy o nákladově efektivní, robustní, spolehlivé a snadno instalovatelné kompletní řešení, které přispívá ke zvýšené bezpečnosti v kritických aplikacích, včetně ložnic nebo obytných částí institucí, jako jsou centra denní péče nebo jesle, jakož i na místech se zvýšeným rizikem požáru z důvodu zde uložených nebo zpracovávaných materiálů.

Více informací k tématu požární ochrany naleznete na webu www.eaton.com/cz/livesafe, kde si můžete také bezplatně stáhnout 24stránkový informační dokument.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...