Technologie se vyvíjejí. Někdy pomalu, někdy rychle, ale stále! Nacházíme se ve fázi komplexních změn jak ve společenských, tak i v technologických oblastech. Digitální transformace zaměstnává lidi na celém světě.

Nabízí mnoho příležitostí, je však také spojena s výzvami a s úkoly. Společnosti se musí vypořádat s inovačními obchodními modely, novými informačními cestami a vyššími rychlostmi zpracování.
V otázkách technologického vývoje jsme my ve společnosti Murrelektronik vizionáři. Když se objeví nové trendy a etablují se jako standard, jsme od samého počátku u toho. Přitom naše myšlenky provází jedna otázka: Jak budou nové možnosti využity k užitku zákazníků? Ve výborech a pracovních skupinách, které se zabývají normalizací, spolupracujeme v přední linii.
Také ve službách našim zákazníkům vyžaduje technologický vývoj nové myšlenky. Aby bylo možné ve výrobě strojů a zařízení úspěšně zvládnout přechod od konvenčních analogových systémů k digitálním, inteligentním a na Ethernetu založeným komunikačním systémům, je zapotřebí mnoho know-how. Jednotliví pracovníci mohou podat důležité podněty, ale pro zhodnocení všech aspektů je důležité upřednostnit týmové myšlení.
Velkými technologickými znalostmi a smyslem pro vynikající služby se prezentujeme jako silný a kompetentní partner pro naše zákazníky. Jednáme s vámi jako rovný s rovným a náš dobře sehraný tým vás doprovází během všech fází životního cyklu vašich strojů a zařízení. Kombinace vašich odborných znalostí o vašich klíčových procesech a našeho know-how v oblasti automatizace umožňuje vyvinout optimální řešení pro váš úkol.
Technologický vývoj se dotýká mnoha oblastí ve vaší společnosti a ve společnostech vašich zákazníků. Nákup může realizovat nové potenciální úspory. Projektant může s podporou našich odborníků optimálně realizovat umístění strojů. Operátor zařízení bude mít radost ze stroje, který se snadno obsluhuje a myslí za něj. Management získá vizualizaci dat v reálném čase a je neustále informován o vytížení. Celá organizace má prospěch z toho, že stroje již nemají neplánované prostoje, ale výroba je krátce přerušována pouze při předem stanovených cyklech údržby. To přispívá k vysoké ekonomičnosti a produktivitě „inteligentních“ strojů a zařízení.
Budeme vás doprovázet ve velkých projektech, podpoříme vás však i v malých úkolech; od fáze projektu přes uvedení do provozu až po podporu během provozu. Společně s vámi se postavíme výzvám a příležitostem, které s sebou přináší změna technologií - a vypracujeme na míru šitá řešení, která budou dokonale přizpůsobena vašim problémům. Již více než 40 let přicházíme v našem oboru s hodnotnými impulsy a jsme proto tím odborníkem, který vás posune do další úrovně.

Next Level Solutions 1

Technologický vývoj je určován pěti hlavními tématy:

Od PROFIBUS k PROFINET
... to znamená přechod od klasických uzavřených sběrnicových systémů k otevřeným a na Ethernetu založeným systémům. Pro Vás to představuje mnoho výhod! Technologie Ethernet umožňuje připojení světa strojů ke světu počítačů. Spojuje výrobní rovinu s rovinou kanceláří. Standard PROFINET umožňuje vysoký výkon, charakteristické funkce a snadný servis při nízké náročnosti instalace. Kabelové instalace podle standardu Ethernet umožňují stabilní připojení. Pomocí switchů mohou být utvářeny flexibilní topologie a sítě vzájemně propojovány.
Jsme aktivně zastoupeni ve výborech, které se zabývají normalizací této technologie. Výsledkem je vysoká odbornost. Při školeních a konzultacích přímo na místě se s vámi o toto know-how podělíme. Pomůžeme vám při plánování a realizaci nových koncepcí automatizace - pro nové stroje a zařízení, stejně jako při „přestavbě“ stávajících strojů nebo při dovybavení stávajících výkonných zařízení.

Zavedení systému IO-Link
IO-Link je jediný normalizovaný a mezinárodní standard pro utváření posledního metru k senzoru nebo akčnímu členu nezávisle na sběrnici. Tato inovace osvědčené připojovací technologie je rozhodujícím krokem pro nahrazení jednoduchých senzorů a akčních členů inteligentními zařízeními.
Zde je pro společnost Murrelektronik prioritou užitek zákazníků. Maximální flexibilita při plánování a při použití znamená technickou a ekonomickou bezpečnost pro výrobce a provozovatele zařízení.
Rozhodující výhoda pro vás spočívá v tom, že můžete s minimálním úsilím integrovat do inteligentního řídicího a kontrolního systému i složitá zařízení s rozsáhlými parametry. Vaši zákazníci, tedy provozovatelé strojů a zařízení, mají prospěch z neustálé dostupnosti dat, která mohou být vyhodnocována v řídicím systému. Mohou měnit parametry za provozu a snadno vyměnit zařízení. Tím je zajištěna transparentnost a disponibilita zařízení.
Protože nevyrábíme žádné senzory a akční členy, je naše poradenská služba nestranná. Naše komplexní produktové portfolio umožňuje připojení všech senzorů a akčních členů do testovaného a spolehlivého řídicího prostředí. Říkáme tomu „IODD on Board“. Integrujeme parametry Vašich zařízení do „IO Device Description“ (IODD) našich sběrnicových modulů. Pokud se připojí uložené zařízení IO-Link, jsou již všechna konfigurační data k dispozici.

Safety
Do nedávna byla potřeba při navrhování bezpečnostního systému na stroji druhá bezpečnostní řídící jednotka. Měla za účel propojit bezpečnostní senzory s řídícím systémem a spolehlivě vypnout akční členy nezávisle na zbylých zařízeních.
Díky přechodu od pasivní k aktivní bezpečnostní technice mohou být integrovány bezpečnostní komponenty do „normální“ kabelové instalace zařízení. Tím je kompletní funkčnost stroje nebo zařízení integrována do jediné automatizační koncepce. Díky nižší náročnosti instalace je struktura mnohem jednodušší.
Našim zákazníkům nabízíme ekonomicky zajímavá řešení pro pasivní i aktivní bezpečnostní instalace. Můžete tak svá zařízení postupně převádět na moderní aktivní bezpečnostní techniku.
Naši certifikovaní bezpečnostní inženýři vám přitom poskytnou radu a pomoc. Budou cennou pomocí při projektování vašeho stroje nebo zařízení v souladu s normami.

Internet of Things
Pod pojmem IoT chápeme především přenesení dat z inteligentních zařízení do cloudu. Tento proces probíhá nezávisle na systémech řízení a vytváří předpoklady pro předávání dat do nadřazeného řídicího systému. Tam je lze mnohostranně využít; pro preventivní údržbu, pro analýzy v reálném čase nebo pro transparentní řízení strojů a výrobních procesů. Přenos dat do cloudu lze realizovat různými způsoby: pomocí LAN kabelu, jakož i prostřednictvím standardu GSM.
Našim zákazníkům nabízíme různé způsoby, jak tento krok provést optimálně ekonomicky a technicky. Data můžete odeslat prostřednictvím rozhraní OPC UA do svého vlastního cloudu nebo můžete využít cloud společnosti Murrelektronik, který je velmi komfortní a může být připojen přímo na systémy ERP. Přitom vám poskytneme komplexní poradenství: Jsme vaším partnerem od poskytování služeb přes připojení k systému až po programování speciálních rozhraní pro Váš dashboard.

Mechatronické prvky
V oblasti elektrické instalace strojů a zařízení se prosazuje trend modulární struktury. Nabízíme vám předmontované a předprogramované sestavy vhodné univerzálně pro různé výrobce a systémy. Můžete je integrovat do vaší automatizační koncepce jako standardní komponenty. To umožňuje kompaktní konstrukci a snižuje počet jednotlivých dílů ve vašich strojích a zařízeních. S tímto přístupem lze realizovat kompletní systémová řešení pro instalace strojů a zařízení. Veškerá manipulace se zařízením bude díky snížení počtu komponent a různých dodavatelů mnohem snazší. Můžete se tak soustředit na vaše klíčové procesy.
Tato modulární výroba strojů umožňuje velmi ekonomickou konstrukci strojů, se kterou se snadno manipuluje. V době nedostatku odborných pracovních sil je to skutečná konkurenční výhoda. Při sestavování takových modulů nejsme omezeni pouze na naše produkty, ale doplňujeme je také vhodně dalšími komponentami od jiných výrobců. Společně vytvoříme inteligentní řešení pro komplexní modulární sestavy.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...