České firmy patří v oblasti vývoje a dodávek vojenské optiky mezi světovou špičku. Speciální optické systémy dodávají jak pro českou, tak i pro další armády včetně členských států NATO.

Zakázkou, na které se chtějí úzce podílet, je i přezbrojení Armády České republiky novými bojovými vozidly pěchoty (BVP). „Společnosti organizované v Českém optickém klastru jsou schopné podílet se na dodávkách optických systémů pro většinu vozidel přihlášených do tendru,“ říká Jiří Nuc, předseda výkonné rady Českého optického klastru. Ten uspořádal 23. května workshop, kde představil nejnovější technologie a know-how členských firem právě v oblasti vojenské optiky.

optika klastr 2019 1

V rámci odborné akce jsme seznámili především odborníky z řad české armády s nejmodernějšími optickými technologiemi, jejich síťovou konektivitou i způsobem jejich použití a nasazení. Jde zejména o kamery s vysokým rozlišením, nízkoúrovňové i infračervené kamery a lasery. Tyto pokročilé technologie jsou vhodné do systémů bojových vozidel pěchoty na pracovištích velitele, střelce a řidiče,“ upřesňuje Jiří Nuc.
Optické a optoelektronické systémy členů Českého optického klastru, jehož součástí jsou české firmy, univerzity a ústavy Akademie věd, dlouhodobě využívají v bojových vozidlech pěchoty naše i zahraniční armády. „Například společnost Meopta-optika dodává pro Armádu ČR pozorovací a zaměřovací denní a noční optiku. V letech 2003 až 2006 jsme úspěšně osadili našimi přístroji stávající BVP v části řidiče, střelce i velitele. Také optika pro útočnou pušku pochází z Meopty, stejně jako noční vidění Meo 50, Klara a další přístroje,“ konstatuje Vítězslav Moťka, generální ředitel firmy.
Moderní high-tech technologie z oblasti optických systémů jsou dnes pro armády států téměř nepostradatelné. Třeba systém SWIR umožňuje vidění ve výkonných bezpilotních prostředcích, bitevních vrtulnících v krátkém infračerveném spektru, tedy včetně paprsků a energetických bodů laserem naváděných systémů. Podle Vladimíra Chlupa ze společnosti PRAMACOM-HT, dalšího člena klastru, je tato technologie sice nákladná, ale stále více potřebná v asymetrických konfliktech, například v Afghánistánu nebo hybridních válkách. České firmy PRAMACOM-HT a Meopta-optika umí k těmto americkým detektorům navrhnout a vyrobit objektivy.

optika klastr 2019 2

Bezpečnost na prvním místě

V rámci workshopu odborníci upozornili také na bezpečnostní přínosy při použití moderních optoelektronických systémů. „Příkladem je možnost velmi přesné střelby až do vzdálenosti 4 000 metrů nejen ve dne, ale i v noci. Armády mimo státy NATO přitom této úrovně běžně nedosahují, jejich hodnoty jsou přibližně poloviční,“ konstatuje Ivo Zbořil z firmy Meopta-optika, který na akci představil zkušenosti výrobce optiky pro bojová vozidla. Ten také poukázal na správnost možnosti volby kritérií Armádou České republiky v rámci vypsaného výběrového řízení na pořízení nových BVP. Podle něj armáda vycházela z vlastních požadavků a zkušeností při nasazení tohoto typu techniky v ozbrojených konfliktech právě s ohledem na bezpečnost svých vojáků.

optika klastr 2019 3

České firmy v zakázce

Účast českých firem v nové zakázce Armády ČR je klíčová. Jde mimo jiné o jeden z požadavků zadavatele (Ministerstva obrany ČR), zároveň je stěžejní pro udržení bojeschopnosti nových BVP v rámci jejich životního cyklu. Servis na území ČR je jednodušší, podstatně rychlejší a administrativně méně náročný. „Minulé vyzbrojovací projekty, například bojový tank T-72M4CZ či Pandur, se kvůli těsné vázanosti na servis v zahraničí potýkají s problémy operační způsobilosti,“ upozorňuje Jiří Nuc.
České firmy v klastru mají také značný inovační potenciál. Například zmíněná Meopta-optika je součástí společných vývojových týmů a strategickým dodavatelem v řetězci polovodičového průmyslu, strojů na výrobu a kontrolu mikročipů, profesionální digitální projekce nebo zdravotnických přístrojů. „Zcela logicky se nabízí využití tohoto know-how i v optických a optoelektronických přístrojích řidiče, střelce a velitele BVP. Byla by škoda tento potenciál našeho optického průmyslu nevyužít,“ doplňuje Vítězslav Moťka.
O nejnovějších trendech a připravenosti českého průmyslu splnit požadavky uživatele a zapojit se do projektu přezbrojení Armády ČR novým BVP na akci hovořili odborníci z členských organizací klastru, konkrétně ze společností Meopta-optika, PRAMACOM-HT, Ray Service, Univerzity obrany i partnerské firmy Cisco Systems.

optika klastr 2019 4

V hlavní roli Olomoucký kraj

To, že se odborný workshop konal na hejtmanství Olomouckého kraje za účasti odborné veřejnosti, zástupců hejtmanství a průmyslu, není náhodné. Nová BVP budou dodána a provozována na jeho území. Také montáž vozidel bude probíhat ve státním podniku VOP CZ v Šenově u Nového Jičína, který je blízko hranic Olomouckého kraje. „Vazba našeho kraje na projekt je velmi úzká, a to nejen z průmyslového hlediska, ale i v rámci samotného provozu techniky. Dojde například k vybudování odpovídajícího servisního, výcvikového a zabezpečovacího zázemí. Předpokládáme, že české firmy, které se do programu zapojí, mohou ze zakázky získat až 40 procent,“ upřesňuje hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Na území regionu tak dojde k synergii celého projektu – největší vládní zakázky v dějinách České republiky.

optika klastr 2019 7

Český optický klastr od svého založení v závěru roku 2017 úspěšně rozvíjí své aktivity a členskou základnu. Zakládajícími členy bylo 5 subjektů, v současné době má 18 členů z řad firem, univerzit a vědeckovýzkumných institucí. Rozvíjí aktivity především ve třech oblastech, a to v industriální a spotřební optice, světelné technice a vojenské optice. Právě zakázka na BVP je jedním z klíčových směrů v oblasti vojenské optiky, na kterou mají někteří členové schopnost, odbornost, technologické zázemí a výrobní potenciál k realizaci požadovaných optoelektronických systémů.

http://www.optickyklastr.cz

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články