Elektrárny v Arabském zálivu vyměnily vysloužilé jističe za digitální jednot-ky od ABB. Ty snižují náklady o 50 % a zásadně rozšiřují možnosti využití.


Vybavení elektráren po letech služby často degraduje nebo přestává vyhovovat novým technickým požadavkům na trhu. Když doslouží jističe v komplexních zařízeních, jejich výměna může být mnohdy zdlouhavým a nákladným řešením. ABB nyní vyvinula rychlejší, úspornější alternativu, která nahrazuje celé zařízení s minimálními požadavky na jeho (re)instalaci.
Jednotka Ekip UP jako součást digitální nabídky ABB AbilityTM je slaboproudou digitální jednotkou se zabudovaným softwarem, který monitoruje, chrání a kontroluje novou generaci elektráren. Jeho nezanedbatelnou předností je, že může nahradit jakékoliv napevno instalované nebo vyjímatelné jističe, včetně těch od jiných výrobců. Servisní tým ABB ve Spojených Arabských Emirátech nedávno nainstaloval technologii Ekip UP v elektrárenských provozech Sha-rjah Electricity & Water Authority (SEWA). SEWA vytváří a distribuuje elektřinu, vodu a zemní plyn obyvatelům Emi-rátu Šardžá.
Stanice SEWA Qasimia používala slaboproudé jističe od svého hlavního dodavatele, ale nedávno technici zjistili, že jsou všechny jističe závadové. SEWA nebyla schopna zajistit výměnu jističů, neboť se jednalo o již nepoužívané sou-částky. Dodavatelská firma nabízela kompletní výměnu celé sady jističů, která by vyžadovala enormní množství času a vysoké náklady.
SEWA kontaktovala společnost ABB s cílem najít alternativu. Její servisní technici jim poradili řešení, které sníží náklady a má nezanedbatelné výhody rychlého dodání a instalace. Pokud SEWA požaduje pouze výměnu vadných jističů a ponechání těch funkčních, ABB může nainstalovat systém Ekip UP, který nahradí pouze nefunkční elektro-nické jističe.

abb uae 2019

Technologie použitelná pro jakýkoliv systém

Jelikož je Ekip UP plně kompatibilní s jakýmkoliv slaboproudým jističem od všech dodavatelů, servisní tým ABB přišel s návrhem prvního kroku: instalací jednotky Ekip UP Protect+ místo dvou nefunkčních jednotek předtím, než bude nahrazeno dalších devět jednotek ze stejného rozvaděče. První jednotky byly instalovány v elektrárně v průbě-hu měsíce od data oficiální poptávky, a to s minimálním omezením provozu.
V plánovaných instalacích projevila SEWA zájem o kontrolní systém ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS) pro vzdálenou správu slaboproudé sítě v různých zařízeních. Ekip UP je napojen přímo na EDCS pomocí cloudové platformy s různými typy měření a monitoringu kvality proudu, takže mohou být data průběžně aktualizována z celého elektrického systému. Ten může být ovládán dálkově pomocí intuitivního rozhraní a je tak možné kontrolovat celý systém a provádět diagnostiku kdykoliv a odkudkoliv.
Přestože se Ekip UP ukázal být velmi úsporným systémem k nahrazení našich nefunkčních jednotek, slouží dnes již nejen jako systém správy a údržby,” uvádí Hamad Al Teneiji, manažer přenosu elektřiny společnosti SEWA. “V naší elektrárně systém pomohl posunout monitoring a kontrolu elektrické energie do digitální éry, to znamená rychlejší, pohodlnější a sebevědomější management našich dodávek elektřiny. Jsme nesmírně vděčni ABB za jejich doporučení a instalaci systé-mu Ekip UP.”
Ještě lepší zprávou pro SEWA je skutečnost, že se instalace Ekip UP a EDCS vešla do jejich ročního rozpočtu na údrž-bu. Systém přinesl nejen dodatečnou ochranu a maximální úsporu času pomocí instalace plug-and-play, ale také naplnil očekávání elektrárny ohledně zásadních úspor – jednalo se o projekt renovace, který jim měl přinést úspory ve výši 50 % proti návrhům konkurence.
Zkušenost ze spolupráce s elektrárnou SEWA je dalším důkazem úspěšnosti a důmyslnosti servisního týmu ABB,” říká Vijay Kumar, vedoucí správy elektrických produktů ABB ve Spojených Arabských Emirátech. Sekhar Chakraborty, vedoucí vývoje chytrých technologií ABB Ability™ pro místní trh dodává: “Pokud zařízení elektrárny používá staré nebo nefunkční součástky od jakéhokoliv dodavatele, mohou technici zavolat ABB, aby zajistila výměnu pouze těchto poškozených jednotek digitálními jističi Ekip UP a technologie cloudového připojení jim uspoří finance i čas a správu elektřiny učiní snadnou a mnohem spolehlivější. Tato chytrá volba nabízí jakékoliv elektrárně digitální systém, který je schopen monitoringu, ochrany i kontroly celého zařízení.”
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologický lídr a průkopník s rozsáhlou nabídkou výrobků, služeb a řešení pro digitální průmysl. V návaznosti na více než 130letou tradici inovací dnes společnost ABB stojí v čele digitalizace průmyslu, podporová-na čtyřmi obchodními jednotkami s vedoucím postavením na trhu a výraznou orientací na zákazníka (Elektrotechnika, Průmyslová automatizace, Pohony, Robotika a Automatizace) a společnou digitální platformou ABB Ability™. Stávající ob-chodní jednotka Energetika se v roce 2020 spojí se společností Hitachi. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...