TruONE® od firmy ABB je první ATS na světě, který integruje všechny potřebné senzory, ovladače, spínací prvky a uživatelské rozhraní do jedné kompaktní jednotky, která zjednodušuje instalaci a nastavení, maximalizuje spolehlivost a zkracuje dobu montáže a uvedení do provozu až o 80 %.

Při výpadku napájení kritické aplikace, například v nemocnici, datovém centru nebo telekomunikační instalaci, je úkolem automatického přepínače (ATS) rychlé a spolehlivé přepnutí napájení na alternativní zdroj, ať už se jedná o záložní síť nebo generátor, a přepnutí zpět na primární zdroj po jeho obnovení. V tomto smyslu je požadavek velmi jednoduchý, z hlediska dostupných zařízení na trhu to však tak jednoduché není. Stávající nabízená řešení vznikala inovací a spojováním již existujících přístrojů. Přepínač vznikl mechanickým spojením dvou vzájemně blokovaných odpínačů, pro možnost dálkové ovládání byl přidán motorický pohon a pro zajištění automatického přepínání byl takto vytvořený motoricky ovládaný přepínač doplněn o elektronickou záskokovou jednotku, která monitoruje stav jednotlivých zdrojů a dle nastavených parametrů zajišťuje přepínání mezi nimi. To vše je mechanicky sestaveno dohromady, složitě propojeno mnoha vodiči a má to náročnou logiku. Namísto jednoduchého přístroje, který přepne zátěž na dostupné napájení v okamžiku, kdy je to třeba, jsou nabízena komplikovaná řešení.

Když jsme v ABB začali vyvíjet nový automatický přepínač, rozhodli jsme se tento stav změnit. Zapomněli jsme na všechny existující komponenty a začali jsme vývoj od prázdného stolu. Výsledkem je přepínač TruONE® (obr. 1), který splňuje požadavky na rychlé a spolehlivé přepnutí na alternativní zdroj, a který nemá omezení vyplývající z komponent použitých u stávajících řešení. Přepínač, který se snadno navrhuje, instaluje, nastavuje i provozuje, vyhovuje nejnovějším trendům komunikace a digitalizace a přináší mnoho výhod a vylepšení, která u stávajících řešení nenajdete. Co je však důležité, vše je integrováno do jedné kompaktní jednotky, ze které nevyčnívají žádné externí komponenty, vodiče, přídavná napájení, transformátory napětí a proudu atd. Takhle si představujeme skutečný automatický přepínač. Neříkáme tedy, že jsme vyvinuli první ATS na světě, to rozhodně ne, ale jsme přesvědčeni, že jsme vyvinuli první „skutečný“ ATS na světě, jak je uvedeno v nadpisu článku.
V následujících odstavcích najdete alespoň část podstatných vlastností nových přepínačů TruONE®, které nás k tomuto přesvědčení vedou.

abb konektor 1

Jednoduchá instalace

Je logické, že montáž jediného přístroje je výrazně jednodušší a rychlejší. Takový přístroj upevníte čtyřmi šrouby do skříňky nebo rozváděče, připojíte k němu přívodní kabely od jednotlivých zdrojů a vývodní kabel do napájené aplikace, a po základním nastavení bude přepínač fungovat.
V případě, že je potřeba vyvést uživatelské rozhraní na dveře rozváděče, tak ho jen sejmete z přepínače (obr. 2a), upevníte jednou maticí do dveří a s přepínačem ho propojíte jediným standardním UTP kabelem s konektorem RJ45 (obr. 2b). Oproti stávajícím řešením takto ušetříte až 80 % montážního času, až 60 m vodičů nemluvě o vyšší spolehlivosti a přehlednosti takové zapojení.
A ještě je tady jedna podstatná vlastnost, kterou je nutné zdůraznit. Není třeba používat silové propojovací můstky na vývodní straně přepínače, jak je tomu u stávajících přepínačů tvořených mechanickým spojením dvou odpínačů. TruONE® je od základu vyvinut jako přepínač, a obsahuje tedy na straně připojení zátěže pouze jednu svorku. I tato vlastnost výrazně šetří jak montážní čas, tak materiál.

abb konektor 2

Snadné nastavení

V typickém případě jsou parametry zdrojů a samotného přepínače nastavovány manuálně. V jednotlivých dílčích podmenu přepínače hledáte správné místo, měníte nastavení, ukládáte hodnoty atd. Tento způsob je samozřejmě k dispozici také u přepínače TruONE®.
Protože však chceme uživatelům nastavení co nejvíce usnadnit, je TruONE® vybaven automatizovanou konfigurací, a při prvním spuštění dokáže automaticky detekovat jmenovité hodnoty napětí, frekvence, fázový systém, sled fází a umístění nulového vodiče (1. nebo 4. pól), které si uloží do paměti. Dále nabídne nastavení parametrů přepínače jako prahové hodnoty napětí a kmitočtu, časové prodlevy apod. dle typu aplikace (trafo-trafo, trafo-generátor). Takto automaticky nastavené hodnoty jsou nejtypičtější pro danou aplikaci se kterými lze přepínač provozovat. Zůstává však zachována možnost hodnoty dále ručně modifikovat a přizpůsobit tak chování přepínače individuálním potřebám konkrétní aplikace.
Další možností nastavení je stažení souboru s předem sestavenou konfigurací z počítače do TruONE®. Výhody těchto možností jsou zřejmé. Přepínač může být snadno naprogramován v místě instalace. Doba nastavování přepínače se zkrátí až o 80 %, poněvadž není třeba procházet ručně všemi menu. Stačí pouze nechat proběhnout automatickou konfiguraci, nebo stáhnout nastavení z počítače. A co je důležité, značně se sníží pravděpodobnost lidských omylů.

abb konektor 3

Spolehlivý provoz

Pokud se uživatel rozhodl pořídit si systém záložního napájení, znamená to, že jeho aplikace je na dodávce napájení kriticky závislá a jakákoli porucha záskokového systému musí být minimalizována. Odpovědí na tuto potřebu je opět přepínač TruONE®.
Jeho spolehlivost je dána, jednak už zmíněnou jednoduchostí zapojení, kde množství propojovacích vodičů, a tedy i potenciálních zdrojů poruch, je zredukováno na jeden jediný UTP kabel.
Dále je přepínač TruONE® vybaven funkcí prediktivní údržby. Měřením teploty na kontaktech dokáže indikovat uvolněný spoj na připojovacích svorkách, který bývá častou příčinou požáru. Na rozdíl od běžného snímání teploty termokamerou, které se typicky provádí jedenkrát za rok, je tak u TruONE® potenciálně uvolněný kontakt hlídán nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a 365 dnů v roce.
Další teplotní senzory jsou uvnitř přístroje a v modulu ovládacího rozhraní. Díky těmto třem teplotním senzorům uvnitř a vně rozváděče a na základě měřených hodnot napětí, proudů a účiníku je TruONE® schopen vypočítat opotřebení kontaktů a odhadnout životnost zařízení. To je cosi jedinečného, co zatím u jiných výrobků nenajdete.
Další důležitou skutečností je, že TruONE® je vybaven hodinami reálného času a umožňuje v nastavitelných intervalech testovat funkčnost záložního generátoru. O testech vede záznamník, kdy byl generátor testován a s jakými parametry, a na základě těchto informací může uživatel s předstihem odhalit blížící se poruchu a přijmout nápravná opatření. Například, když se doba rozběhu generátoru začne po určité době prodlužovat, může uživatel přijmout opatření dříve, než nastane stav, kdy nenastartuje vůbec.

Nepřekonatelná konektivita

V dnešní době digitalizace je možnost komunikace přepínače s okolím v mnoha aplikacích naprostou nezbytností. Přepínač TruONE® může komunikovat sedmi různými komunikačními protokoly. Komunikace ale není do přepínače pevně zabudována, je realizována pomocí zásuvných komunikačních modulů, které lze do přepínače doplnit kdykoliv později přímo v místě instalace nebo moduly komunikace zaměnit, pokud přepínač bude komunikovat na jiném protokolu, než bylo původně zamýšleno.
Pomocí modulu Ekip Com Hub je TruONE® možné připojit také přímo k ABB Ability EDCS což je cloudová platforma, která shromažďuje, monitoruje a analyzuje údaje o jednotlivých přístrojích nebo celém provozním celku a nabízí možnosti jeho sledování a optimalizace v reálném čase.

Klíčové vlastnosti

  • Jmenovité proudy 200A…1600A (rozšíření řady na 32A…3200A je v přípravě)
  • Jmenovité napětí 200V…480V
  • Celosvětové pokrytí, jak IEC tak UL schválení
  • Typy přepnutí se stabilní (I-O-II) nebo bez stabilní (I-II) vypnuté polohy
  • Doba přepnutí do 40ms (jak I-O-II, tak I-II)
  • Kontrola soufázovosti zdrojů před přepnutím (In-phase monitor)
  • Tři úrovně uživatelského rozhraní a tomu odpovídající výbava přepínače

Chcete-li se dozvědět všechny vlastnosti a výhody, které nové automatické přepínače TruONE® nabízejí, porovnat si výbavu a nabízené funkce podle tří úrovní uživatelského rozhraní, stáhněte si informační brožuru, navštivte webové stránky nebo kontaktujte firmu ABB.

www.abb.cz/nizke-napeti
www.abb.com/truone

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články