V reakci na řadu problémů, kterým nyní zdravotnictví čelí, například stárnutí populace, nedostatek pracovníků ve zdravotnictví, rychle rostoucí náklady a mnoho dalších si Zebra nechala zpracovat tři globální výzkumné studie.

A to proto, aby ještě lépe porozuměla využívání technologií ve zdravotnictví. Ve svých průzkumech se zaměřila na vrchní sestry, lékaře, pracovníky s rozhodovací pravomocí a IT specialisty. Výsledky zveřejnila v dokumentu 2022 Hospital Vision Study, kterou si zájemci mohou stáhnout z webových stránek www.zebra.com.

Ze studie vyplývá, že řešením je naplňování vizí a principů mobilního zdravotnictví, které spočívá nejen ve využívání mobilních zařízení, ale také v rychlé a přehledné správě obrovského množství dat, kybernetické bezpečnosti, šifrování komunikace, a především zvýšené bezpečnosti pacientů.
Díky přijetí principů mobilního zdravotnictví dosahují nemocnice výrazných úspor nákladů (55 % nemocnic snížilo náklady na péči o pacienty), zvýšení kvality v rámci péče o pacienty (72 % nemocnic), snížení chybovosti při administrativních úkonech (61 %) a lepšího celkového přehledu o pohybu pracovníků i majetku. Samotní pacienti vnímají využívání mobilních zařízení zdravotními pracovníky velmi pozitivně (77 % pacientů). Je to dáno také tím, že mobilní zdravotnictví přináší mnohem lepší informovanost pacientů o jejich zdravotním stavu i způsobech léčby.
Studie predikuje, že do roku 2022 bude s mobilními zařízeními pracovat 97 % vrchních sester a řídících zdravotních pracovníků napříč různými obory zdravotnictví.

zebra zdravotnictvi 1

Jak to funguje v praxi?

Zebra Technologies již uvedla na trh řadu dotykových počítačů, skenerů a tiskáren čárových kódů, které ulehčují zdravotníkům práci, a to od přijetí pacienta do nemocničního zařízení až po jeho propuštění z nemocnice. Vše probíhá na základě snadné identifikace prostřednictvím 1D a 2D čárových kódů, které se nachází například na identifikačních náramcích, lékařských záznamech, odběrech a laboratorních vzorcích, lécích, ale i majetku (invalidní vozíky, infuzní čerpadla, monitory srdeční činnosti a další). Díky tomu mají zaměstnanci dokonalý přehled o pacientech, jejich zdravotním stavu, absolvovaných vyšetřeních, odebraných vzorcích, medikaci atd. Tato digitalizace vede nejen k eliminaci chybovosti, ke které docházelo na základě ručně zpracovávaných dat, ale také k obrovské úspoře času. Mobilní počítače umožňují také snadnou komunikaci mezi lékaři a zdravotními sestrami, je proto velmi snadné optimalizovat pohyb zdravotnického personálu na pracovišti. Všechna zařízení od Zebra Technologies jsou vyrobena ze speciálního antibakteriálního plastu, který odolá i agresivním čistidlům a dezinfekcím.

zebra zdravotnictvi 2

Ochrana soukromí a bezpečnost na prvním místě

Mobilní zdravotnictví klade zvýšené nároky na správu obrovského množství osobních dat pacientů a kybernetickou bezpečnost. IT tým musí pravidelně aktualizovat systémy, zajistit jejich snadnou implementaci a kompatibilitu s dalšími systémy. Zásadní je také sledování trendů v oblasti vývoje hardwaru i softwaru (například využití umělé inteligence) a včas upozorňovat vedení nemocnic na potřebnou výměnu či pořízení komplementárních zařízení. V rámci bezpečnosti IT specialisté zodpovídají také za šifrování dat a komunikace.

zebra zdravotnictvi 3

Jednotné normy pro ochranu pacientů

Identifikace na základě čárových kódů je velmi snadná a přehledná, pokud existují jasná pravidla pro práci s nimi. V dnešní době nesou léčiva řadu identifikačních znaků a čárových kódů lišících se v různých zemích. Snahou je tato pravidla unifikovat, aby se eliminoval nejen výskyt chyb, ale také aby se zabránilo padělání léčiv a byla tak naplněna směrnice Evropské unie 2011/62/ES. Východiskem je dodržování pravidel a využívání 2D kódů kompatibilních se standardem GS1.

zebra zdravotnictvi 4

Budoucnost mobilního zdravotnictví je jasná

Přínosy mobilního zdravotnictví jsou nesporné. I když jsme na začátku této revoluce ve zdravotnictví, stále více nemocnic již zahájilo kroky nezbytné pro zavedení přístupů mobilního zdravotnictví do praxe. Do budoucna se tedy očekává výrazný pokrok v této oblasti, přičemž rok 2022 by mohl být zlomovým.

Více informací na stránkách Zebra Technologies

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...