Snadno programovatelný a s intuitivní obsluhou – v novém lineárním robotu LRX EasyControl nabízí KraussMaffei jak nováčkům, tak i zkušeným výrobcům efektivní řešení pro aplikace Pick-and-Place.

Srdcem nové konstrukční řady je nové řízení EasyControl. To se vyznačuje jednoduchým intuitivním ovládáním a rychlým programováním. Díky tomu je možné zkrátit čas potřebný pro uvedení do provozu a rychle zahájit výrobu.

Rostoucí poptávka po řešeních Pick-and-Place

„Vedle komplexních řešení automatizace ve výrobě náročných plastových dílů, která dominují zejména v Evropě, roste i poptávka po jednoduchých aplikacích Pick-and-Place. Proto jsme se rozhodli rozšířit své portfolio o novou, zjednodušenou, současně ale stále velmi kvalitní konstrukční řadu. V rámci agilního procesu bylo spolu se zákazníky vyvinuto efektivní řešení přesně podle jejich potřeb: nový lineární robot LRX EasyControl“ říká Thomas Marufke, jednatel společnosti KraussMaffei Automation.

LRX EasyControl 1
Nová konstrukční řada LRX EasyControl staví na základních komponentech řady malých robotů LRX, která byla firmou KraussMaffei uvedena na trh v roce 2017, a zahrnuje pevně definovanou standardizovanou výbavu. Tento standard pokrývá všechny požadavky u jednoduchých aplikací Pick-and-Place. Pro výrobu řady LRX EasyControl používá KraussMaffei sériovou montáž v taktu v závodě Schwerin. Díky tomu jsou možné kratší dodací lhůty (až o 40 procent), zároveň je díky výrobě u jednoho výrobce zajištěna i vysoká kvalita a rychlé servisní zásahy, například proto, že je k dispozici sklad náhradních dílů.

Nové řízení zkracuje čas na uvedení do provozu až o 30 procent

Hlavní přednost nové konstrukční řady LRX EasyControl spočívá v řízení lineární jednotky. Nová koncepce EasyControl je založena na třech stupních programování, mezi kterými je možno přepínat. Výhodou je systém umožňující různým uživatelům ve výrobě flexibilně pracovat v systému, který preferují v závislosti na svých zkušenostech a dané aplikaci. Nezkušená obsluha na úrovni 1 je například vedena procesem zprovoznění pomocníkem Pick-and-Place prostřednictvím otázek a jednoduchých výběrových polí. Úrovně 2 a 3 jsou volně programovatelné a nabízí prostřednictvím grafického a textového programování průběhu platformu, která bude vyhovovat zejména zkušeným zpracovatelům.

LRX EasyControl 2
V porovnání s běžnými druhy řízení umožňuje nový systém EasyControl velice rychlý vstup do procesu automatizace. Uvedení do provozu probíhá zřetelně rychleji, a to až o 30 procent. Další výhoda rychlého vstupu spočívá ve snižujícím se riziku chybného programování nebo obsluhy. Díky tomu klesají výpadky a prostoje výroby z důvodu kolizí. To v součtu znamená zvýšení produktivity, zejména pak při větší různorodosti produktů.

LRX EasyControl 3

Ideální pro začátečníky i profesionály

Z výhod nové konstrukční řady LRX EasyControl a nového řízení budou těžit jak začátečníci, tak i zkušení profesionálové. Protože obě skupiny sledují stejný cíl – zaučit obsluhu rychle a spolehlivě do ovládání zařízení tak, aby bylo zabráněno chybám při obsluze a zejména pak kolizím a odstávkám strojů. „Právě v době nedostatku kvalifikovaných pracovních sil nebo jejich rostoucí fluktuace se stává toto hledisko stále významnějším. V nové řadě LRX EasyControl se nám podařilo skloubit různorodé požadavky našich zákazníků a vyvinout flexibilní řešení šité na míru“ říká Marufke.

LRX EasyControl
Nové roboty LRX EasyControl jsou od veletrhu Fakuma nabízeny v konstrukčních velikostech 50 a 100 a jsou vhodné pro všechny vstřikovací stroje firmy KraussMaffei i jiných výrobců. Další konstrukční velikosti a doplňkové výbavy budou následovat v roce 2019.

Více na: www.kubousek.com
Technologické centrum KUBOUŠEK: www.technologicke-centrum.cz

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...