Společnost Siemens rozšiřuje své portfolio řešení pro digitální podnik o nové technologie budoucnosti. Podporuje tak firmy působící ve výrobním a zpracovatelském průmyslu při jejich digitální transformaci.

Počet průmyslových podniků, zejména z řad malých a středních firem, které se vydaly na cestu zavádění principů Průmyslu 4.0, neustále narůstá, a digitální řešení jim pomáhají posílit konkurenční postavení na trhu,“ uvedl člen představenstva koncernu Siemens AG Klaus Helmrich na norimberském veletrhu SPS IPC Drives 2018. „Tento vývoj jde napříč všemi průmyslovými odvětvími, která musí čelit rychle se měnícím požadavkům na flexibilnější a rychlejší výrobu při menších objemech. Začlenění technologií, jako je umělá inteligence (AI) a edge computing, do naší nabídky připravuje půdu pro další vývoj průmyslu.“

Siemens na veletrhu představil celou řadu inovací a aplikací pro konkrétní průmyslová odvětví, od automatizace a edge přístrojů využívajících umělou inteligenci v obráběcích a výrobních strojích a závodech až po integrované koncepty síťového propojení – od úrovně výroby až po kancelářské sítě. Díky této komplexní nabídce mohou zákazníci využít inovativních automatizačních a softwarových řešení.

Koncept Industrial Edge je určen zejména pro výrobní a zpracovatelský průmysl. Umožňuje zpracování dat na úrovni strojních zařízení a vylepšuje jejich sdílení. Doplňuje tak řešení cloud computing v rámci otevřené platformy pro průmyslový internet věcí MindSphere. Výhodou je integrace a flexibilita systému, která uživatelům dává možnost provádět analýzy dat podle potřeby – buď přímo ve výrobě, nebo v cloudu.

umela inteligence

Siemens dále podporuje své zákazníky procházející digitální transformací a nabízí technologie pro umělou inteligenci. Tyto aplikace již sám úspěšně instaloval ve svých výrobních zařízeních, například v závodě Siemens Elektronikwerk Amberg. Edge přístroje pracující s umělou inteligencí zde pracují na prediktivní údržbě a díky tomu bylo možné o 100 % snížit počet neplánovaných odstávek způsobených poškozením motorových ložisek na strojích frézujících desky s plošnými spoji. Siemens rovněž zavádí nový modul s integrovaným AI čipem pro řídicí systém Simatic S7-1500. Díky využití algoritmů strojového učení umožňuje optimalizaci činností, jako je kontrola kvality nebo robotické manipulační procesy.

Další inovací, představenou na norimberském veletrhu, je nová řada měničů Sinamics G120X, která byla optimalizovaná pro infrastrukturní a průmyslové aplikace čerpadel a ventilátorů ve vodárenství a čistírenství nebo v oblasti automatizace budov. Pomocí zařízení Sinamics Connect 300 mohou být tato zařízení propojena i s platformou MindSphere. Uživatelé pak mají možnost optimalizovat své procesy a plány údržby na základě analýzy provozních dat získaných z měničů, pohonných soustav a strojních zařízení.
Sidrive IQ představuje novou digitální platformu společnosti Siemens založenou na cloudové technologii, která umožňuje analýzu dat z pohonných systémů, a tím maximalizovat jejich dostupnost, efektivitu, výkonnost a provozuschopnost. Tato cloudová aplikace je dostupná i pro motory a měniče pracující v pásmu středního a vysokého napětí.

Siemens na veletrhu představil také tři nové balíčky aplikací pro MindSphere – Connect & Monitor, Analyze & Predict, Digitalize & Transform – včetně komplexního poradenství. Tyto nové balíčky umožní ještě rychlejší a jednodušší zavádění průmyslového internetu věcí. Urychlí například propojení, analýzu a optimalizaci zařízení, umí předpovídat a předcházet neplánovaným odstávkám. Zároveň zjednodušuje vytváření nových služeb a obchodních modelů. Rozrůstající se ekosystém kolem platformy MindSphere by měl uživatelům nabídnout vyšší míru flexibility při výběru infrastruktury (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Alibaba Cloud). Akvizice společnosti Mendix a její low-code platformy pomůže zejména malým a středním podnikům s vývojem vlastních aplikací.

Klaus Helmrich doložil význam spolupráce v Průmyslu 4.0 na příkladu strategického partnerství se společností Aruba (Hewlett Packard Enterprise) v oblasti integrovaných komunikačních sítí. Díky produktovému portfoliu, jež se vzájemně doplňuje, mohou firmy společně doprovázet zákazníky při zavádění integrovaných komunikačních sítí, od úrovně průmyslové výroby až po kancelářské prostředí.

Dalším příkladem je spolupráce Siemens a Bentley Systems. Jejich společný vývoj cloudových služeb PlantSight je založený na doplňkovém softwarovém portfoliu.
S těmito službami získají uživatelé kdykoli přístup k 1D/2D/3D datům, a díky tomu mohou neustále aktualizovat digitální dvojče zařízení přes jednoduchý webový portál. Vzhledem k dlouhé životnosti výrobních závodů a průběžným investicím to představuje rozhodující výhody především pro provozovatele výrobních zařízení.

Úspěch zavádění digitalizace významnou mírou ovlivňuje zajištění kyberbezpečnosti. V této oblasti Siemens nabízí komplexní přístup založený na portfoliu produktů a služeb, které obsahují nejmodernější funkce kybernetické bezpečnosti umožňující speciální a individualizovaná řešení pro různá průmyslová odvětví. Siemens je první společností na světě, která získala certifikaci TÜV SÜD za bezpečnou systémovou integraci řešení v oblasti automatizace procesů a pohonných systémů v souladu s mezinárodní normou IEC 62443-2-4.
Společnost Siemens nabízí svým zákazníkům digitální služby (Digital Industry Services) – od poradenství přes implementaci až po analýzu dat a pomáhá jim na jejich cestě k zavádění digitálního podniku.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...

Nejčtenější články