Společnost PETER electronic nyní nabízí novou generaci svého řešení typu „dva v jednom“ VersiComb II Safe, které kombinuje funkci pozvolného rozběhu, šetřící proud, s funkcí bezpečného zpomalení třífázových indukčních motorů tříd účinnosti IE1 až IE3.

Nová generace kombinace zařízení pro pozvolný rozběh a brzdění VersiComb II Safe:

Tepelná ochrana pro motor a flexibilnější instalace pro velké množství motorů IE1 až IE3.
Nové zařízení pro pozvolný rozběh a brzdění VersiComb II Safe, kombinuje funkci pozvolného rozběhu, šetří proud, a umožňuje bezpečné zpomalení třífázových indukčních motorů tříd účinnosti IE1 až IE3. Hlavní funkcí této kompaktní jednotky je kombinace pozvolného rozběhu a brzdění stejnosměrným proudem a rovněž pozvolné zapnutí šetrné k součástem, zaručující bezpečí při maximálních otáčkách připojených motorů.
V průběhu spouštění i brzdění jsou motory stále monitorovány a přesně řízeny. Jednou z inovací osvědčené kombinace spouštění a brzdění motoru je tepelná ochrana motoru a ochrana zařízení, které zaručují bezpečí a předurčují řešení VersiComb II Safe k využití v dalších aplikacích. Dále jsou kompaktní zařízení se zatížením až do 37 A volitelně dostupná s adaptéry umožňujícími upevnění na standardní příčníky: to zjednodušuje instalaci především v případě, že by kombinace zařízení měla být začleněna přímo do skříně rozváděče – zejména pro výrobce OEM (Original Equipment Manuf.) to znamená větší flexibilitu při upgradování strojů. V případě požadované montáže na standardní příčníky lze zařízení velmi snadno nasadit na příčník ve skříni rozváděče a obejít se tak bez pracného upevnění na upínací desku pomocí šroubů. A v neposlední řadě nová generace zahrnuje verzi pro přívodní napětí od 230 V do 480 V, což rozšiřuje její nasazení mimo Německo a Evropu, zejména pak do oblasti Severní Ameriky.

Peter VersiComb 2

Zařízení pro pozvolný rozběh a brzdění stejnosměrným proudem s funkcí ochrany před tepelným přetížením

Zařízení VersiComb Safe II bylo navrženo pro využití na motorech pro výrobní (dřevařské) stroje, jako jsou pily, frézky, hoblovací stroje, kartáčovací stroje a brusky nebo další stroje pro průmysl a technické zařízení budov, jako jsou vibrační stroje, ventilátory, prosévačky a odstředivky. Oproti první generaci zařízení Řada VersiComb II Safe nyní společnost PETER electronic navíc integruje ochranu proti tepelnému přetížení. V případě zařízení řady VersiComb II Safe lze typ rozpoznávání přetížení motoru upravit podle systémového parametru „Monitorování teploty motoru“. Pomocí čidel a teplotního snímku zařízení je vždy zajištěna ochrana zařízení. Kombinované zařízení pro pozvolný rozběh a brzdění stejnosměrným proudem lze propojit s čidly PTC, KTY84 nebo také PT1000. Integrovaná je také ochrana proti tepelnému přetížení motoru, která je aktivovaná z výroby pro monitorování teploty motoru. Pomocí proudového transformátoru se zaznamenává proud motoru a vypočítá se jeho teplotní snímek. To umožňuje simulaci tepelné ochrany ochranného spínače motoru. Nesymetrické zatížení a poruchy zemního spojení nejsou monitorovány. Dále je do zařízení VersiComb II Safe začleněna také ochrana zařízení. Monitorován je chladicí prvek a vnitřní teplota zařízení. Integrovaná je rovněž ochrana proti tepelnému přetížení zařízení.

Inteligentní zařízení pro pozvolný rozběh a brzdění stejnosměrným proudem díky integrovaným inteligentním funkcím

Stejně jako tepelná ochrana motoru a funkce ochrany zařízení umožňují rozhraní CAN další nastavení komunikace a inteligentní adaptace pro spuštění motoru, pozvolný rozběh a brzdění: např. parametry pro ideální rozběh s postupnou změnou napětí lze nastavit samostatně po sběrnici CAN. Z výroby nastavené spuštění s proudovým omezením a zesílení stanovené výrobcem lze dále parametrizovat pro konkrétního zákazníka. Díky integrovaným chytrým funkcím ovládá zařízení VersiComb II Safe parametry napájení připojeného motoru a s jejich pomocí koordinuje optimální čas rozběhu a brzdění nebo požadovaný brzdný proud při brzdění stejnosměrným proudem.

Peter VersiComb 1

Přehled důležitých vlastností:

Zařízení VersiComb II Safe je určené pro asynchronní motory s jmenovitým výkonem od 5 do 30 kW a/nebo jmenovitým proudem zařízení od 12 do 60 A. Kombinace pozvolného rozběhu a brzdění je k dispozici ve dvou velikostech krytu a pěti variantách. Zařízení splňují specifikace normy DIN EN 12750:2013 (bezpečnost strojů zpracovávajících dřevo) a k tomuto účelu jsou vybavena následujícími funkcemi:

 • ochrana před bezděčným, náhodným
 • spuštěním
 • monitorované, řízené vypnutí
 • aktivace ovládání zajištění dvířek
 • externí monitorování klidového stavu
 • rozpoznání zvyšování otáček

DALŠÍ VLASTNOSTI:

 • řízení mikrořadičem
 • dvoufázový řízený pozvolný rozběh
 • funkce inteligentního monitorování a řízení
 • brzdicí zařízení automaticky optimalizuje použití brzd
 • maximální péče o mechanické a pohonné součásti
 • integrovaná přemosťovací relé
 • redukce špiček zapínacího proudu
 • brzdicí zařízení s řízeným tyristorovým přemostěním
 • podpora tříd účinnosti IE1, IE2 a IE3
 • síťové napětí/napětí motoru v souladu s n

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...