Výzvy u většiny datových center jsou zaměřeny na dostupnost, spolehlivost a kapacitu. Ovšem někteří poskytovatelé služeb datových center čelí specifičtějším výzvám kvůli svému místu nebo požadavkům zákazníků, či dokonce kvůli nutnosti vytvořit ukázkový příklad pokročilé technologie.

Dokonalým příkladem toho je společnost Net.Sitter GmbH.
Tato společnost je poskytovatelem hostingových služeb a prodejcem řešení datových center se sídlem v malebném univerzitním městečku Schwäbisch Hall v blízkosti Stuttgartu na jihozápadě Německa. Její zákazníci pokrývají široký rozsah odvětví – zdravotní péče, účetnictví, výroba, automobilové odvětví, služby a obchod – a sahají od jediného po 500 uživatelů. Net.Sitter poskytuje e-mailová a datová hostingových řešení, včetně serverových, úložných, šifrovacích a záložních systémů, jakož i rozšiřitelné aplikace typu SaaS (Software as a Service) a cloudové počítačové aplikace. Působí také ve funkci obchodního zástupce systémů pro řízení energie společnosti Eaton, což znamená, že její vlastní řízení energie datového centra musí být ukázkovým příkladem.

Netsitter 1

Net.Sitter již má svou vlastní serverovou místnost obsahující pět racků, ale zvyšující se poptávka podniků a zákazníků volá po rozšíření kapacity a vytvoření vyšší redundance. Společnost Net.Sitter rozpoznala potenciál k rozšíření svého podnikání a nabídky služeb více zákazníkům, což bude mít za následek zvyšování tržeb a růst budoucího podniku. Jedním z nejdůležitějších cílů programu důkladné modernizace a rozšíření bylo vytvořit plnou dostupnost služeb, vynikající účinnost a další parametry, jakož i překonat jakákoliv rizika plynoucí z kolísání kapacity energetické soustavy.

Společnost Net.Sitter čelila při plnění těchto cílů třem velmi rozdílným výzvám.

První výzva přišla zvenčí – od samotné energetické soustavy. V tomto německém regionu přešli dodavatelé energie z velké části na obnovitelné zdroje elektrické energie, zejména na větrnou a solární, to ovšem vedlo k nárůstu počtu výpadků napájení a k nespolehlivé kvalitě energie. Společnost chtěla minimální osmihodinovou dobu nezávislého provozu pro pokrytí veškerých nehod a prvním cílem bylo tedy vytvořit redundantní zdroj energie s dostatečnou dobou provozu; tento zdroj také musel mít k dispozici baterie, jelikož dieselgenerátor napájející budovu má dlouhé doby spuštění a uvedení do provozu.

Druhou výzvou bylo vytvoření zcela redundantního systému, ve kterém je každá součást připojena, napájena a řízena ze dvou míst.

Třetí a nejspecifičtější výzva se skrývala v samotné budově. Budova Net.Sitter má v základech starý atomový kryt, který poskytuje velmi bezpečné místo pro uložení datového centra, což je důležitou výhodou pro její zákazníky s nejvyšším důrazem na zabezpečení; na druhé straně to ovšem také znamená, že je navržen jako omezený prostor s malými dveřmi úmyslně vytvořenými na různých úrovních, a navíc uspořádání je obtížně zvládnutelné z důvodu použití velkých a těžkých zařízení. Některé dveře byly jen o 1 cm širší, než systém UPS, který měl jimi projít!

Kromě těchto výzev vyžaduje mnoho zákazníků Net.Sitter, aby její služby odpovídaly průmyslovým standardům, jako např. EU-DSGVO/GODB, a aby byly certifikovány podle mezinárodních norem ISO 9001:2015 a ISO 27001:2013. A dále v rámci fungování společnosti Net.Sitter jako prodejce zařízení společnosti Eaton muselo být její datové centrum zářivým příkladem řešení řízení energie společnosti Eaton a ukázat zákazníkům nejnovější technologie a metody sledování a řízení energie.

Netsitter 2

Net.Sitter spolupracovala se společností Eaton na vývoji koncepce, která by poskytla Net.Sitter rezervy v kapacitě a době nezávislého provozu, které potřebuje. Odtud bylo prvním úkonem společnosti Eaton prostudovat dostupný prostor v bývalém atomovém krytu a rozhodnout o vhodném systému UPS a o tom, kde by měl být umístěn, při uvážení jeho rozměrů a nestandardního uspořádání krytu; dále bylo třeba rozhodnout o umístění doplňkového zařízení. Pak společnost Eaton vytvořila komplexní řešení řízení energie skládající se z redundantních systémů UPS, distribuci, monitorování a řízení energie v případě výpadků napájení a nepříznivých povětrnostních vlivů.

„Toto vybudované datové centrum bylo fyzicky i duševně dobrým dílem. Společnost Eaton splnila a překonala naše očekávání a pomohla nám vypočítat, co potřebujeme a co je možné,“ uvedl Thomas Busse, CEO společnosti Net.Sitter. „Pokud uvážíme speciální požadavky plynoucí z našeho „atomového krytu“, musela být společnost Eaton obdivuhodně přesná z hlediska rozměrů svých modulů UPS a zajistit, aby byly přesné na milimetr. Měli jsme prostor jen 1 cm pro protažení systému UPS dveřmi krytu kvůli jejich malé velikosti. Pak jsme museli ručně přenést a umístit dvě tuny baterií do bateriové místnosti, což byl fyzicky náročný úkol.“

Řešení navržené a vytvořené společnostmi Eaton a Net.Sitter obsahovalo pět racků rozšiřitelných až na 20, nové UPS se zvýšenou autonomií a systém zajišťující inteligentnější řízení a monitorování energie v napájecím řetězci datového centra. To zahrnuje:

  • Dva UPS Eaton 93PS 8 kVA, rozšiřitelné až na 40 kVA, které byly vybrány, protože poskytují maximální dostupnost v porovnání s jakýmkoliv UPS v tomto výkonovém rozsahu. Systém Eaton 93PS se pro potřeby Net.Sitter dokonale hodí: je optimalizován pro malá datová centra a pro kriticky důležité aplikace, zahrnuje inherentní redundanci s 10hodinovým nezávislým provozem, a (což je velmi důležité pro jeho umístění) má nejmenší půdorysné rozměry na trhu.
  • Pět racků rozšiřitelných až na 20 racků.
  • Komponenty pro distribuci napájení Eaton ePDU jsou použity v každém racku pro rozvod a měření spotřeby elektrické energie, což je důležité, jelikož to společnosti Net.Sitter umožňuje přesné vyúčtování a řízení kapacity. Tyto jednotky ePDU dále společnosti Net.Sitter umožňují automatické odstavování a restartování připojeného IT zařízení.
  • Software IPM (Intelligent Power Manager) společnosti Net.Sitter velice rychle poskytuje informace a umožňuje monitorování IT racků, to vše v kontextu s celou IT infrastrukturou. A navíc může společnost Net.Sitter využívat IPM Eaton k porozumění stávající kapacity a trendů spotřeby pro plánování budoucího rozšiřování. Společnost Net.Sitter se stala prvním zákazníkem v Německu pro instalaci infrastruktury IPM Eaton.
  • Software IPM (Intelligent Power Manager) Eaton, který byl integrován do stávající vizualizační platformy VMware Net.Sitter, jí umožňuje dálkové monitorování a řízení zařízení v síti přes jediné rozhraní. Net.Sitter má stříbrnou licenci, která podporuje až 100 uzlů.

Společnost Eaton vytvořila redundantní systém založený na jejím automatickém přepínači zdrojů ATS16, který umožňuje připojení IT zařízení v datovém centrum na dva zdroje napájení s automatickým přechodem v případě výpadku jednoho zdroje napájení nebo nedostupnosti UPS vlivem údržby, což zajišťuje nepřerušované napájení připojeného zařízení. Eaton ATS může být současně připojen k několika zařízením, což šetří náklady na drahé redundantní zdroje napájení.

Společnost Net.Sitter ve svém datovém centru šla·cestou·modulárního přístupu, takže je schopna zvládat jakékoliv budoucí modernizace svých napájecích řešení na maximálně 40 kVA pomocí aktualizace softwaru a nikoliv přes případné další elektrotechnické práce. Společnost Eaton dodala kompletní řešení, kde se o veškeré řízení energie a monitorování prostředí, včetně vlhkosti, teploty a chlazení, starají řešení Eaton. Společnost Net.Sitter se domnívá, že tento jednododavatelský přístup jí umožnil snížit náklady a prokázal účinnost řešení Eaton pro řízení infrastruktury datových center.

Netsitter 3

Výsledky vytvořeného datového centra předčily všechny cíle. Modernizované a rozšířené datové centrum bylo uvedeno do provozu čtyři měsíce od zahájení prvního plánování a nyní je úspěšně v provozu pomocí nového konceptu řízení energie. O šest měsíců později obdržela společnost Net.Sitter svou certifikaci ISO 27001 navíc k certifikaci a recertifikaci 9001, což znamená, že může poskytovat služby klientům z automobilového a leteckého odvětví.

Minulý rok poskytoval systém zákazníkům Net.Sitter 100 % dostupnost. Znamená to také, že společnost Net.Sitter má zavedené správné nástroje k rozšíření svých hostingových služeb; došlo k velmi dobrému růstu a každý měsíc nabírá nové zákazníky. A nejen to: společnost Net.Sitter za rok téměř zdvojnásobila kapacitu svého datového centra, která dosahuje téměř dvou petabajtů, a již nyní plánuje dále rozšířit svou výkonovou a bateriovou kapacitu pro podporu zvýšené poptávky podniků.

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Eaton, navštivte www.eaton.eu/datacenters a www.eaton.cz.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...