A-Z Elektro

Aktuální číslo v prodeji

az_06_2018_titulPoslední vydávané číslo časopisu přináší novinky a zajímavostí z různých oborů, které se dotýkají každého z nás. Nejobsáhleji je zastoupena společnost Siemens s články navazujícími na trend dnešní doby - velkokapacitní bateriové akumulační systémy.

prolistovat

Dostupné číslo k prolistování

az_05_2018_webVeletržní číslo časopisu je věnováno hlavně nejvýznamnějšímu veletrhu v Česku a přináší ukázky novinek a zajímavostí vystavujících společností. Dále jako vždy se články dotýkají nových témat v elektrotechnice, automatizaci a robotizaci.

prolistovat
ela_logo
Spolupráce B&R a VUT v Brně
Autor: Administrator
16. Září 2016 00:00
PDF Tisk Email

Paralelní lanový robot – polohovací systém se šesti stupni volnosti.

Lanový robot umožnuje manipulaci s předmětem paralelně zavěšeným na několika napnutých lanech. Navíjením a odvíjením těchto lan pomocí servopohonů dochází ke změně polohy a orientace předmětu v prostoru.

Velký dosah lan je největší výhodou této zajímavé kinematiky. V praxi se nabízí použití pro manipulaci na velké vzdálenosti: například při lakování trupů letadel nebo lodí.

Pohyblivý model lanového robota vznikl jako diplomová práce FEKT VUT v Brně za využití inovativních hardwarových i softwarových technologií B&R. Technologie mapp umožnila pohodlně zapouzdřit kinematické transformace robota. Díky originálnímu mechanickému řešení závěsu lan dosahuje robot rychlosti 6 m/s, zrychlení 10 g a polohuje s přesností 0,01 mm.

mapp technology

Pro integraci robota jako elektromechanické komponenty nabízí B&R technologii mapp. Tato technologie dovoluje pracovat s robotem v prostředí B&R Automation Studio metodou "plug and play". To zahrnuje využití předkonfigurovaných sad parametrů a grafického rozhraní pro nastavení a diagnostiku robota. „Redundantní paralelní kinematika lanového robota krásně ukazuje, co B&R rozumí pod pojmem Jedno řízení pro všechny typy robotů.“ říká Tomáš Prchal, B&R Global Technology Manager, Metal and Robotics.

Synchronizace os díky sběrnici POWERLINK

Polohování předmětu zajišťuje osm lan řízených servopohony ACOPOSmicro. Všech osm pohonů je synchronizováno sběrnicí POWERLINK.

Lanový robot se šesti stupni volnosti je výsledkem společné práce B&R a VUT v Brně.

O společnosti B&R

B&R je soukromá společnost s hlavním sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace kombinuje společnost B&R nejmodernější technologie s pokrokovým engineeringem. Společnost B&R poskytuje zákazníkům v nejrůznějších odvětvích kompletní řešení při automatizaci procesů, v technice pohonů a řízení pohybu, ve vizualizaci a integrované bezpečnostní technice. Řešení pro průmyslovou komunikaci pomocí provozních sběrnic – a to především POWERLINK a otevřený standard openSAFETY – završují portfolio produktů společnosti B&R. Kromě toho je softwarové vývojové prostředí Automation

Studio ukazatelem pro engineering orientovaný na budoucnost. Díky svým inovativním řešením stanovuje společnost B&R nové standardy ve světě automatizace, pomáhá usnadňovat procesy a přesahuje očekávání zákazníků.

Další informace naleznete na internetových stránkách www.br-automation.com

 
helukabel