A-Z Elektro

Aktuální číslo v prodeji

az_06_2018_titulPoslední vydávané číslo časopisu přináší novinky a zajímavostí z různých oborů, které se dotýkají každého z nás. Nejobsáhleji je zastoupena společnost Siemens s články navazujícími na trend dnešní doby - velkokapacitní bateriové akumulační systémy.

prolistovat

Dostupné číslo k prolistování

az_05_2018_webVeletržní číslo časopisu je věnováno hlavně nejvýznamnějšímu veletrhu v Česku a přináší ukázky novinek a zajímavostí vystavujících společností. Dále jako vždy se články dotýkají nových témat v elektrotechnice, automatizaci a robotizaci.

prolistovat
ela_logo
Vývoj insolvencí v České republice v roce 2015
Autor: Administrator
08. Leden 2016 02:03
PDF Tisk Email

Praha, leden 2016 – Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008 do roku 2013 můžeme pozorovat jejich každoroční strmý růst.

Historicky nejvyšší hodnota ročního počtu insolvenčních návrhů byla zaznamenána v roce 2013, kdy se celkový počet insolvenčních návrhů zastavil na hodnotě 36.909. V dalších letech již zaznamenáváme poklesy. V roce 2014 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 2013 o 4,8%. V roce 2015 dochází k dalšímu poklesu, který proti roku 2014 činí již 7,9%.

V roce 2015 zaznamenáváme pokles podaných insolvenčních návrhů nejen u firem, ale poprvé i u spotřebitelů. Pokles insolvenčních návrhů u firem činil ve srovnání let 2015/2014 15,7% a proti minulému období není již tak radikální. V letech 2014/2013 to bylo dokonce 40,8%. Pozitivní vývoj směrem dolů proběhl u spotřebitelů. V roce 2015 klesl počet insolvenčních návrhů proti roku 2014 o 7%, kdežto v letech 2014/2013 se ještě jednalo o mírný růst (2,2%).

Tabulka č. 1: Insolvenční návrhy v ČR*

                   2013

                   2014

                         2015

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

1

2702

524

2178

2486

259

2227

2353

264

2095

2

2812

478

2334

3004

292

2712

2831

261

2570

3

3128

505

2623

3329

340

2989

3282

332

2950

4

3058

533

2525

3311

346

2965

2918

280

2644

5

3069

508

2561

2804

291

2513

2679

244

2435

6

2783

446

2337

2898

290

2608

3025

272

2753

7

2973

431

2542

3110

335

2775

2606

250

2356

8

2906

435

2471

2618

248

2370

2234

218

2016

9

2797

421

2376

2885

285

2600

2445

190

2255

10

3549

524

3025

2998

284

2714

2741

250

2491

11

3623

554

3069

2768

282

2486

2599

208

2391

12

3509

662

2847

2929

311

2618

2640

235

2405

celkem

36909

6021

30888

35140

3563

31577

32353

3004

29349

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, Insolvenční rejstřík

Graf č.1: Vývoj insolvenčních návrhů v období roku 2008 – 2015

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Změny v počtech insolvenčních návrhů zaznamenáváme i v jednotlivých krajích a odvětvích.

Nejvyšší počet insolvenčních návrhů byl podán v roce 2015 stejně jako v loňském roce v hlavním městě Praze. Následuje Jihomoravský kraj, který si v roce 2015 pohoršil a posunul se ze čtvrté pozice v roce 2014 na druhé místo. Dále následuje Moravskoslezský kraj, kde je počet insolvenčních návrhů tradičně vysoký. Naopak snížení počtu insolvencí zaznamenáváme v Jihočeském kraji. V roce 2014 zde byl počet insolvencí třetí nejvyšší, v roce 2015 se situace v regionu zlepšila a Jihočeský kraj se odsunul až na sedmou pozici. Překonal tak dokonce i Středočesky kraj, který dlouhodobě patřil mezi nejstabilnější regiony. Zvýšení počtu insolvencí v roce 2015 posunulo Středočeský kraj na šestou pozici v žebříčku všech čtrnácti krajů. Kraje s nejnižším počtem podaných insolvencí v roce 2015 tak zůstávají stejně jako v roce 2014 kraj Vysočina a Plzeňský kraj a přidává se Královehradecký kraj.

Tabulka č. 2: Insolvence dle regionů

Kraj

počet firem v INSOLV 2014

počet firem v INSOLV 2015

registrované firmy

2014

registrované firmy

2015

Insolvence na 1000 registrovaných firem 2014

Insolvence na 1000 registrovaných firem 2015

Hlavní město Praha

832

755

553085

569387

1,50

1,33

Jihomoravský

356

302

299271

302889

1,19

1,00

Moravskoslezský

319

233

249963

250113

1,28

0,93

Pardubický

127

104

116122

117254

1,09

0,89

Olomoucký

146

122

138144

138833

1,06

0,88

Středočeský

246

283

318436

323293

0,77

0,88

Jihočeský

191

132

160463

161780

1,19

0,82

Liberecký

113

91

115094

115782

0,98

0,79

Ústecký

184

134

173381

173584

1,06

0,77

Karlovarský

81

58

76530

76161

1,06

0,76

Zlínský

121

102

138739

139699

0,87

0,73

Královehradecký

126

94

134610

135885

0,94

0,69

Plzeňský

123

96

141880

143057

0,87

0,67

Vysočina

81

62

108437

110147

0,75

0,56

Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky

Nejrizikovějším oborem z hlediska náchylnosti k insolvenci byl v roce 2015 papírenský průmysl a sběr a likvidace odpadů. V počtu insolvenčních návrhů se dostaly dokonce před tradičně nejrizikovější obory, kterými jsou těžba, chemický průmysl a výroba z plastů. Dále se mezi vysoce rizikové obory v roce 2015 zařadily telekomunikace, výzkum a vývoj a stejně jako v roce 2014 dopravní a přepravní služby a potravinářství. Nejméně insolvencí bylo stejně jako v roce 2014 ve veřejné správě, v odvětví čištění odpadních vod a ve zdravotnictví.

V absolutních číslech bylo nejvíce insolvenčních návrhů podáno v oboru stavebnictví a velkoobchodu. Dalším oborem, kde se firmám v roce 2015 příliš nedařilo, byla oblast služeb v oblasti nemovitostí a poradenství.

Tabulka č. 3: Insolvence dle odvětví

Insolvence dle odvětví počet insolv. firem 2014 počet insolv. firem 2015 všechny reg.firmy 2014 všechny reg.firmy 2015

Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem

2014

Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem

2015

papírenský průmysl 4 6 1394 1463 2,87 4,1
sběr a likvidace odpadů N/A 29 N/A 9232 N/A 3,14
těžba 4 2 687 683 5,82 2,93
chemický průmysl a výroba z plastů 41 22 8254 8277 4,97 2,66
telekomunikace 2 3 1535 1489 1,3 2,01
výzkum a vývoj 1 3 1677 1726 0,6 1,74
dopravní a přepravní služby 160 117 68861 68643 2,32 1,7
potravinářství 57 42 25630 25706 2,22 1,63
dřevařství 32 43 32095 30821 1 1,4
cestovní kanceláře 12 16 11581 11725 1,04 1,36
tiskařské služby 21 14 9826 10552 2,14 1,33
strojírenství 54 37 29657 28827 1,82 1,28
nemovitosti 184 199 155626 160074 1,18 1,24
restaurace, hotely 219 178 143290 143317 1,53 1,24
stavba 544 405 326138 328725 1,67 1,23
obchod s auty a pohonnými hmotami 75 67 55045 55974 1,36 1,2
výroba z kovů 90 102 85327 86233 1,05 1,18
velkoobchod 464 365 335940 352639 1,38 1,04
výroba skla, keramiky, stav.materiálu 17 11 11741 11742 1,45 0,94
nakladatelství 9 7 8468 8389 1,06 0,83
maloobchod 220 183 221787 219560 0,99 0,83
architektonické služby, technické zkoušky 59 49 58252 58852 1,01 0,83
finanční zprostředkování, pojištění 51 79 116569 107659 0,44 0,73
opravy a instalace strojů a zařízení 22 19 25106 26177 0,88 0,73
výroba nábytku a ostatní výroba 32 22 34532 33475 0,93 0,66
podnikové poradenství, reklama, ostatní podnik.služby 181 186 287687 296260 0,63 0,63
leasing 12 4 6714 6775 1,79 0,59
energie a zpracování vod 6 11 19203 19185 0,31 0,57
zemědělství a lesnictví 73 67 109223 118877 0,67 0,56
IT služby 45 34 64054 67605 0,7 0,5
textilní a kožedělný průmysl 23 19 36982 37812 0,62 0,5
volný čas, kultura 24 34 68544 69398 0,35 0,49
vzdělání 15 16 43061 44058 0,35 0,36
ostatní osobní služby 26 30 96148 98469 0,27 0,3
zdravotnictví 8 10 38681 38508 0,21 0,26
odbory a spolky 11 12 83086 85465 0,13 0,14
čištění odpadních vod 21 0 N/A 977 N/A 0
veřejná správa 0 0 15777 15804 0 0

Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů.

Řešení úpadku je u právnických osob  možné dvěma způsoby, buď konkurzem nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Pro celkový počet prohlášených konkurzů byl zlomový rok 2014. Každoroční pravidelný růst počtu konkurzů dosáhl v roce 2014 svého maxima a v roce 2015 poprvé od roku 2008 klesl. Pokles prohlášených konkurzů dosahuje proti roku 2014 8,82%. Hlavní podíl na snížení počtu konkurzů v roce 2015 mají firmy. U právnických osob došlo meziročně k poklesu o 21,11%, naopak u živnostníků zaznamenáváme mírný nárůst proti roku 2014, a to o 4,32%.

Z celkového počtu firem v konkurzu byl počet živnostníků v konkurzu v roce 2015 1 158, tj. 52,9%. Podíl živnostníků v konkurzu v roce 2015 vzrostl, v roce 2014 činil 46% z celkového počtu firem v konkurzu.

Tabulka č. 4: Konkurzy právnických osob a živnostníků

Konkurzy podnikatelů

měsíc

2013

2014

2015

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

      firmy

z toho živnostníci

1

200

55

193

76

163

73

2

180

59

227

100

180

89

3

180

71

193

94

203

102

4

190

61

206

94

209

110

5

181

62

185

85

191

106

6

167

52

216

91

205

112

7

191

78

228

105

174

97

8

165

83

187

91

163

80

9

179

69

207

94

185

107

10

196

78

200

102

190

100

11

212

87

175

87

187

105

12

183

94

186

91

141

77

celkem

2224

849

2403

1110

2191

1158

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Graf č. 2: Počet prohlášených konkurzů – historicky

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

V roce 2008 vstoupil v platnost Insolvenční zákon a došlo ke změně metodiky. Do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku.

Tabulka č. 5: Firmy v konkurzu dle obratu v roce 2015

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

    Obrat v CZK

28227107

KF Oil  s.r.o.

Velkoobchod pohonných hmot, benzínu a motorové nafty

19

6 002 940 000

24241814

RD CZ Energy s.r.o.

Obchodní činnost s elektrickou energií, export elektřiny

2

3 277 868 000

47675853

VOKD, a.s.

Důlně-stavební činnost

480

1 528 944 000

47985640

LIJA a.s.

Obchod s barevnými kovy

24

1 501 690 000

00001091

EFEKTIM a.s.

Kompletní realizace fotovoltaických, větrných, vodních elektráren

10

1 223 427 000

25470639

JUNK TRADE spol. s r.o.

Velkoobchodní činnost v oblasti druhotných surovin, železných a barevných kovů

4

934 259 000

25006223

Střekov Fatty Acids, a.s.

Obchodní činnost s chemickými výrobky

25

916 345 000

25481509

INREX.CZ s.r.o.

Velkoobchodní prodej spotřební elektroniky

3

862 299 000

41603338

TOPGEO BRNO, spol. s r.o.

Stavební činnost

280

832 756 000

27125025

SG GROUP, s.r.o.

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitou

42

502 324 000

zdroj: Creditreform

Druhým způsobem řešení úpadku  je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat

firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč.

Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100

zaměstnanců.

Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela Insolvenčního zákona platná od 1.1.2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií.

Graf č. 3: Počet povolených reorganizací – historicky

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce roku 2015 soudem povoleno 133 reorganizací. Výjimečný byl rok 2014, kdy zřejmě změnou podmínek, při kterých může společnost v úpadku žádat o reorganizaci, stoupl počet povolených reorganizací na 31. V roce 2015 se počet reorganizací vrátil na svou obvyklou úroveň.

Z 18 reorganizací, které byly soudem schváleny v roce 2015, byly 4 v průběhu roku přeměněny v konkurz a u společnosti MOSTRO a.s. došlo v listopadu 2015  ke splnění reorganizačního plánu.

Poprvé od platnosti Insolvenčního zákona od roku 2008 se v roce 2015 snížily i počty insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů. Pokles proti roku 2014 dosáhl 7,1%.

Pro srovnání uvádíme i minulý vývoj, kdy růst insolvenčních návrhů činil mezi roky 2010/2009 149%, v období 2011/2010 66,7%, v letech 2012/2011 35,4%, mezi roky 2013/2012 7,6% a v období 2014/2013 již jen 2,2% (a to i po započtení nepodnikajících živnostníků).

Graf č. 4: : Insolvenční návrhy fyzických osob – spotřebitelů

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Poslední schválená novela Insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost v roce 2014, upravuje podmínky platné pro povolení oddlužení. Zatímco dříve byla základním předpokladem pro povolení oddlužení skutečnost, že dlužník není podnikatelem, revizní novela zákona nyní nehodnotí povahu osoby dlužníka, ale zkoumá zejména povahu jeho dluhů. Základní podmínkou povolení oddlužení je, aby dlužník neměl dluhy z podnikání. Zvažuje se však i doba vzniku dlužníkova dluhu z podnikání, výše a četnost dluhu a doba, kdy dlužník s podnikáním skončil. Současně zákon v paragrafu 389 specifikuje výjimky, kdy určité dluhy oddlužení nebrání.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V roce 2015 požádalo o oddlužení celkem  28 495 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 23 425 případech. V roce 2015 klesl počet žádostí o oddlužení proti roku 2014 o 4,91%, v letech 2014/2013 byl pokles jen 0,2%. Poprvé klesl i počet povolených oddlužení a to o 5,91%. V letech 2014/2013 jsme zaznamenali ještě nárůst povolených oddlužení a to o 13%.

Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 2015 celkem 638 dlužníků, o 18,3% méně než v roce 2014. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

Graf č. 5: Oddlužení – osobní bankroty v ČR

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Věková struktura dlužníků v roce 2014 vykazuje stejné tendence jako v minulých letech. Nárůst povolených oddlužení můžeme pozorovat opět ve skupině nejmladších, tj. do 30 let a to o 3% proti roku 2014. Tradičně nejvyšší počet dlužníků se pohybuje ve věkové kategorii 31 – 40 let a v těsném závěsu následuje skupina 41 – 50 let. Počet dlužníků v těchto kategoriích se meziročně téměř nemění, pokles povolených oddlužení zaznamenáváme ve skupině 51 – 60 let o 1,2% a ve skupině 61 a více let pokles o 1,5%.

Graf č. 6: Věková struktura osob, u nichž bylo povoleno oddlužení v roce 2014

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Ministerstvo spravedlnosti připravuje další novelu Insolvenčního zákona, která by měla platit od 1.7.2016. Novela se soustřeďuje zejména na následující okruhy:

  • systém ustanovování insolvenčních správců do jednotlivých řízení;
  • posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce;
  • zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčního soudu a posílení doručování dokumentů do datových schránek;
  • regulace subjektů poskytujících služby související s institutem oddlužení; a
  • intenzivnější ochrana před takzvanými šikanózními insolvenčními návrhy.

Legislativní rada vlády projednávala novelu Insolvenčního zákona zatím dvakrát, na svých zasedáních 1. října 2015 a 26. listopadu 2015. V obou případech ji po mnohahodinových diskuzích vrátila zpět k dopracování.

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2016 jsou optimistická. Vzhledem k současnému vývoji předpokládáme, že růst ekonomiky nastartovaný v roce 2015 bude pokračovat i v letošním roce. V souvislosti s tím se bude zlepšovat i situace na trhu práce a snižovat nezaměstnanost. Současně lze očekávat mírný nárůst mezd a jeho pozitivní dopady v nárůstu domácí poptávky.

Vzhledem k ekonomickému vývoji a vzhledem k tomu, že se v minulých letech segment firem prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil, očekáváme v oblasti insolvencí firem i pro rok 2016 klesající tendence.

Situaci u spotřebitelů však nelze predikovat jednoznačně. Vzhledem k ekonomickému vývoji bychom mohli očekávat také spíš klesající tendence v počtu insolvenčních návrhů. Paradoxně situaci v této skupině může negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát. Permanentní zadlužování potvrzují i data ČNB, podle kterých dluhy českých domácností v listopadu 2015 opět vzrostly a to o 6,3 mld. Kč a celkově činí 1,321 bilionu Kč. Meziroční nárůst proti roku 2014 je 90 mld. Kč.

 

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již řadu let.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4.500 pracovníků.

Další informace poskytne:

Za Creditreform: Miloslava Osvaldová, Cyril Mores, Stanislava Menšíková

Tel.: 226 070 811

S dodatečnými dotazy se neváhejte obrátit na:

paní Danu Samkovou  

mobil: 777 648 997 nebo 777 073 808, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Zdroj: komunikační agentura SETEVA


 
helukabel