A-Z Elektro

Aktuální číslo v prodeji

az_06_2018_titulPoslední vydávané číslo časopisu přináší novinky a zajímavostí z různých oborů, které se dotýkají každého z nás. Nejobsáhleji je zastoupena společnost Siemens s články navazujícími na trend dnešní doby - velkokapacitní bateriové akumulační systémy.

prolistovat

Dostupné číslo k prolistování

az_05_2018_webVeletržní číslo časopisu je věnováno hlavně nejvýznamnějšímu veletrhu v Česku a přináší ukázky novinek a zajímavostí vystavujících společností. Dále jako vždy se články dotýkají nových témat v elektrotechnice, automatizaci a robotizaci.

prolistovat

Informovat při vydání nového A-Z ELEKTRO

ela_logo
Banner

Novinky

Doporučujeme návštěvu konference Lasery + optika

 Lasery i optické přístroje jsou součástí stále většího počtu průmyslových aplikací, a to jak v oblasti zpracování kovových, tak i nekovových materiálů. Během následujících 4 let je navíc očekáván 20% roční nárůst využívání laserových zařízení v průmyslové výrobě.

 
Emparro ACCUcontrol udržuje stroje při životě

 U strojů a zařízení není mnoho problémů, které by byly nepříjemnější (a dražší) než neplánovaný výpadek. UPS modul Emparro ACCUcontrol společnosti Murrelektronik, který doplňuje výkonný napájecí systém Emparro, udržuje stroje při životě při výpadku síťového napájení přepnutím na bateriový provoz bez přerušení.

 
Co-act EGP-C první certifikované průmyslové chapadlo pro kolaborativní provoz

 Kolaborativní chapadlo SCHUNK Co-act EGP-C je bezpečné již ze své podstaty. Je certifikováno a schváleno pro kolaborativní provoz německou úrazovou pojišťovnou DGUV.

 
Změna protokolu v mžiku

SOLID67 jsou nové kompaktní I/O moduly společnosti Murrelektronik. Usnadňují instalace v prostoru zařízení a jsou velmi atraktivní pro aplikace se senzory a akčními členy IO-Link. Poskytují hned osm IO-Link portů v bezprostřední blízkosti procesu, dokonale však do systému začleňují také klasické IOs.

 

Facebook

Čeští fyzici spoluobjeviteli nové cesty ve spintronice
Autor: A-Z Elektro
16. Srpen 2011 07:02
PDF Tisk Email

fzu_1Zásadní průlom ve výzkumu materiálů využívaných ve spintronice – elektronice blízké budoucnosti – se podařil skupině badatelů z Fyzikálního ústavu AV ČR, kterou vede Tomáš Jungwirth.

Objev, na němž se v rámci dlouhodobé mezinárodní vědecké spolupráce podíleli i vědci z Matematicko-fyzikální fakulty UK a zahraniční kolegové z Velké Británie a Japonska, představuje nový princip spintronické součástky založené na antiferomagnetu.

Objev byl v těchto dnech zveřejněn v prestižním odborném časopise Nature Materials (http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat2983.html).

Spin – mikroskopický magnetický moment nesený elektronem – představuje základní stavební jednotku magnetických materiálů, které umožňují výrobu elektronických součástek pro ukládání a čtení digitální informace, tzv. spintroniku. Veškeré dosud používané spintronické součástky, např. ve čtecích hlavách pevných disků či paměťových čipech, jsou založeny na feromagnetech. V materiálech, jako je železo nebo kobalt, mají spiny elektronů tendenci orientovat se jedním směrem, proto se materiál navenek chová jako silný magnet.

Existuje ovšem mnohem větší rodina materiálů, v nichž se spiny v okolí jedné skupiny atomů v krystalické mřížce orientují jedním směrem a v okolí jiné skupiny opačným směrem. Kromě velkého množství těchto tzv. antiferomagnetů jsou takové materiály atraktivní i tím, že své magnetické chování projevují jen uvnitř krystalu, zatímco navenek se chovají jako nemagnetické.

Proto se na rozdíl od feromagnetů antiferomagnetické látky vzájemně magneticky neovlivňují, což je cenná vlastnost zvlášť s ohledem na hustotu součástek v dnešních integrovaných obvodech. Vědcům ovšem nebylo dosud známé, na jakém principu by mohla spintronická součástka na bázi antiferomagnetu fungovat.

Zmíněný mezinárodní badatelský tým představil v Nature Materials nejen princip, ale i experimentální realizaci takové součástky. Při otočení spinů v antiferomagnetu pozorovali vědci silnou změnu elektrického odporu, podobnou jako v klasických feromagnetických spintronických součástkách. Jev je založen na kvantově-relativistickém jevu, který kromě své možné aplikovatelnosti ve spintronice je pozoruhodný i z hlediska pochopení základních fyzikálních vlastností pevných látek. „Pro výzkum spintroniky a její možné aplikace v oblasti senzorů a počítačových mikrosoučástek se před námi otevřela zcela nová oblast antiferomagnetických materiálů s kovovými a polovodičovými vlastnostmi, která je mnohem širší a bohatší než kovové feromagnety, na něž se až doposud spintronické součástky omezovaly,“ doplňuje Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR, který v lednu získal nejprestižnější evropský grant pro pokročilé vědecké pracovníky od Evropské výzkumné rady. Jeho pětiletý projekt výzkumu nových způsobů fungování spintronických součástek Rada dotuje částkou 2,5 milionu eur (zhruba 62 milionů korun). Více informací na http://data.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/110127-cesky-badatel-ocenen.html

fzu_2

Tomáš Jungwirth – hvězda české spintroniky

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, postgraduální studium absolvoval ve Spojených státech, poté přednášel na University of Texas. Nyní pracuje současně na University of Nottingham ve Velké Británii a ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Je jedním z pěti nejcitovanějších světových vědců v oblasti výzkumu tzv. Hallova jevu, který se spintronikou úzce souvisí. Byl členem mezinárodního týmu, který ve spolupráci s japonskou firmou Hitachi vyvinul tzv. spinový fotovoltaický článek, jenž umožňuje detekci spinu v nemagnetických polovodičích. Práce vzbudila velkou mezinárodní pozornost a byla publikována v prestižních odborných časopisech (např. Physical Review Letters). Letos jako jediný český vědec obdržel prestižní grant pro pokročilé vědecké pracovníky od Evropské výzkumné rady (ERC) na další výzkum v oblasti spintroniky.

Termín spintronika vznikl ze slov „Spin Transport Electronics“, což se dá volně přeložit jako elektronika založená na přenosu spinu elektronů. Jde o odvětví elektroniky uplatňující nanotechnologické postupy, které už nepracuje s nábojem elektronu, ale s jeho kvantovou vlastností, jíž se říká spin. Jde o číslo zjednodušeně řečeno vyjadřující směřování osy pohybu částice a vyjadřuje magnetické vlastnosti této částice. Spin může nabývat pouze určitých nespojitých hodnot a lze jej ovlivňovat magnetickým polem. Spin je tedy možné s výhodou využít jako nosič informace.

 
helukabel