A-Z Elektro

Aktuální číslo v prodeji

az_05_2018_webVeletržní číslo časopisu je věnováno hlavně nejvýznamnějšímu veletrhu v Česku a přináší ukázky novinek a zajímavostí vystavujících společností. Dále jako vždy se články dotýkají nových témat v elektrotechnice, automatizaci a robotizaci.

prolistovat

Dostupné číslo k prolistování

az_04_2018_titul_webPrvní předveletržní číslo časopisu přináší pozvánky na významné veletrhy v Česku  i zahraničí a jako vždy ukázky novinek a zajímavostí z elektrotechniky, automatizace a robotizace, ale také ostatních oblastí, které jsou součástí našeho běžného života.

prolistovat

Informovat při vydání nového A-Z ELEKTRO

ela_logo
Banner

Novinky

Doporučujeme návštěvu konference Lasery + optika

 Lasery i optické přístroje jsou součástí stále většího počtu průmyslových aplikací, a to jak v oblasti zpracování kovových, tak i nekovových materiálů. Během následujících 4 let je navíc očekáván 20% roční nárůst využívání laserových zařízení v průmyslové výrobě.

 
Emparro ACCUcontrol udržuje stroje při životě

 U strojů a zařízení není mnoho problémů, které by byly nepříjemnější (a dražší) než neplánovaný výpadek. UPS modul Emparro ACCUcontrol společnosti Murrelektronik, který doplňuje výkonný napájecí systém Emparro, udržuje stroje při životě při výpadku síťového napájení přepnutím na bateriový provoz bez přerušení.

 
Co-act EGP-C první certifikované průmyslové chapadlo pro kolaborativní provoz

 Kolaborativní chapadlo SCHUNK Co-act EGP-C je bezpečné již ze své podstaty. Je certifikováno a schváleno pro kolaborativní provoz německou úrazovou pojišťovnou DGUV.

 
Změna protokolu v mžiku

SOLID67 jsou nové kompaktní I/O moduly společnosti Murrelektronik. Usnadňují instalace v prostoru zařízení a jsou velmi atraktivní pro aplikace se senzory a akčními členy IO-Link. Poskytují hned osm IO-Link portů v bezprostřední blízkosti procesu, dokonale však do systému začleňují také klasické IOs.

 

Facebook

Kabelové nosné systémy z Koposu i do tunelových staveb
Autor: KOPOS, a.s.
06. Červen 2011 10:06
PDF Tisk Email

zarove_zinkovanim_ponore_titl

Požadavky na bezpečný provoz tunelů se zvyšují. Jejich bezpečností na pozemních komunikacích se zabývají evropské i české instituce.

Stanovisko České asociace tunelářů říká k problematice požární bezpečnosti: „Vždy je nutné zohlednit skutečné riziko, a bezpečnost díla posuzovat individuálně s ohledem na délku tunelu, prostorové uspořádání, geotechnické podmínky a případnou přítomnost objektů v nadloží.

Extrémní požadavky na dodržení požární bezpečnosti mohou vést až k jiné volbě trasy s vyloučením tunelové varianty, nebo k vynakládání enormních investic, které s velkou pravděpodobností nebudou nikdy využity.“

Spolehlivost požárně bezpečnostních zařízení závisí na době spolehlivé dodávky elektrické energie. Zkoušky funkčnosti elektrických zařízení při požáru se dnes řídí Zkušebním předpisem ZP 27/2008.

Zkušební scénář

Kopos Kolín podrobil kabelové nosné systémy zkoušce na funkčnost při požáru na základě tohoto předpisu podle teplotně-časového scénáře Dopravního podniku Praha (provozovatel metra). Scénář vyžaduje konstantní teplotu během zkoušky ve výši 750 °C po dobu 90 minut. Kopos zkoušku úspěšně provedl za této teploty po dobu 120 minut, a to pro zabezpečení dlouhodobé funkce kabelové trasy. (Norma ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb hovoří o možnosti volby mezi 60, 90 nebo 120 minutami.) Po tuto dobu 120 minut byly kabelové trasy plně funkční, přičemž nedošlo ani k uvolnění zkoušené konstrukce od nosné stěny.

Zatížení tras

Požadované zatížení kabelových tras bylo dle zadávacích podmínek Dopravního podniku Praha oproti běžné zátěži dvojnásobné, tj. u kabelových žlabů KZI a KZ šlo o zátěž 20 kg/m a kabelové lávky KL nesly 40 kg/m. Zkouškou úspěšně prošly kabely vedené v ocelových trubkách a na lištách.

Povrchová úprava kabelových nosných systémů

Zkoušené trasy byly povrchově zpracovány žárovým zinkováním ponorem s tloušťkou zinkové vrstvy minimálně 80 µ. Jako vhodnou povrchovou úpravu Kopos Kolín doporučuje lakování kabelových nosných systémů práškovým plastem na ocel ošetřenou Sendzimirovou metodou zinkování. Laboratorní zkouška v solné komoře dokázala, že takto potažená ocel nemá nikdy úbytky povlaku, a to ani v nejnáročnějším korozním prostředí C5 (vysoká vlhkost a vliv mořského prostření). Tato povrchová úprava zachovává stejné hodnoty korozní odolnosti jako žárové zinkování ponorem. Zkoušky požární odolnosti také prokázaly, že povrchová úprava nemá vliv na snížení třídy kabelových nosných systémů s funkční integritou.
 
helukabel