A-Z Elektro

Aktuální číslo v prodeji

az_elektro_01_2018První číslo časopisu představuje zajímavé novinky a technologické trendy z letošního veletrhu CES v Las Vegas.

Dostupné číslo k prolistování

AZ_elektro_6_2017_webPoslední vydávané číslo časopisu Vám, tak jako předcházející čísla přináší pohled na technické novinky a technologické trendy jak je vidí přední firmy v elektrotechnice, automatizaci a robotice.

prolistovat

Informovat při vydání nového A-Z ELEKTRO

ela_logo
Banner

Novinky

Chytrá zásuvka od AirLive pohlídá spotřebu energie

Na konci listopadu začal AirLive dodávat na český a slovenský trh zařízení Smart Plug SP-101, což je zásuvka s možností bezdrátového spínání spotřebičů a monitoringem spotřeby elektrické energie.

 
Nová Siemens stanice vzdáleného ovládání rozšiřuje možnosti řízení aplikací na dálku

Nová stanice vzdáleného ovládání společnosti Siemens Simatic RTU3010C (Remote Terminal Unit) a nově přidané funkce k Simatic RTU3030C rozšiřují možnosti jejich využití v oblasti telecontrol aplikací, které vyžadují dálkové ovládání a monitorování.

 
Novinky od Murrelektronik na veletrhu SPS IPC Drives 2017

Jako jeden z předních výrobců moderní a inovativní automatizační techniky je společnost Murrelektronik i v tomto roce zastoupena v Norimberku na veletrhu SPS IPC Drives. Společnost představuje ve dnech 28. – 30. listopadu v hale 9 (stánek 325) nové výrobky a nová inovativní řešení. Hlavními tématy jsou bezpečnost, IO Link, síťové technologie, napájení a inovativní řešení na cestě k Průmyslu 4.0 a nejnovější výsledky vývoje v decentralizované instalační technice.

 
Výrazně vyšší výkon za stejnou dobu

Hlavním zájmem společností z oblasti mobilních pracovních strojů je zkrácení časů ve výrobě. Je třeba zvýšit výstup, vyrobit více strojů za stejnou dobu.

 

Facebook

Banner
Banner
Fotovoltaika jako fenomén, který ale stále pokračuje
Autor: Ing. Petr Levek
10. Květen 2016 11:42
PDF Tisk Email

Od prvních fotovoltaických elektráren v České republice již uplynulo téměř 15 let. Za tu dobu se mnohé změnilo, ale fotovoltaické elektrárny jsou na našem trhu stále a ve větším počtu. 

Ať už fotovoltaické panely vídáme v malém počtu na rodinných domech, kde si soukromý uživatel snaží získat alespoň trochu solární energie ke svému užitku nebo přilepšení formou finanční podpory, tak se v našem okolí jistě mnohokrát setkáváme s elektrárnami, které obsahují až tisíce fotovoltaických panelů. Takovéto elektrárny produkují více jak 1MWp instalovaného výkonu. V současné době jich je dle ERÚ v Česku více jak 610 s celkovým instalovaným výkonem 1292MWp což představuje více jak 60% z celkového instalovaného výkonu v České republice.

Tabulka: Fotovoltaické elektrárny (FVE) (zdroj ERÚ - Roční zpráva o provozu ES ČR 2014)

Při pohledu na fotovoltaiku jako obnovitelný zdroj samotný je patrné, že její nárůst přišel zejména v období roku 2009 až 2011 a to zejména díky legislativě a podpoře tohoto odvětví ve formě dotací.

Tabulka: Vývoj výroby elektřiny brutto z obnovitelných zdrojů energie (OZE) (zdroj ERÚ - Roční zpráva o provozu ES ČR 2014)

I přes enormní nárůst a podpoře nejen do fotovoltaiky je Česká republika ve světovém žebříčku na nelichotivém umístění, kde dle posledních dostupných dat z konce roku 2013 figuruje až na 92. místě v procentuálním zastoupení podílu využití obnovitelných zdrojů.

Podíl obnovitelných zdrojů v České republice a světový žebříček (zdroj International Energy Agency)

Obrázek: Podíl obnovitelných zdrojů v České republice a světový žebříček (zdroj International Energy Agency)

Graf: Vývoj výroby elektřiny brutto z OZE a její podíl na tuzemské brutto spotřebě (zdroj ERÚ -Roční zpráva o provozu ES ČR 2014)

V OTE a. s. vznikla v říjnu 2015 několik variant možných scénářů spotřeby energie. Je zde uvažována predikce spotřeby elektřiny až do období roku 2050. Všechny varianty zahrnují potřebné ukazatele a plány na všechny zdroje energie. U všech variant však solární energie vzroste, a to nejen kvůli plánovanému útlumu tepelných elektráren, ze současných 2075MW až na minimální hodnotu 5900MW v roce 2050. Dá se tak zcela očekávat, že současný trend na získávání solární energie stále poroste a fotovoltaické elektrárny budou našimi společníky i nadále.

S nadcházející dobou bude přicházet i ukončení cyklů životností částí fotovoltaických elektráren a to zejména u fotovoltaických panelů. Jejich životnost je běžně udávána na 20 až 25 let. Není však žádným tajemstvím, že díky velkému rozmachu fotovoltaiky se do České republiky dovážely a dále i dovážejí panely různých kvalit, které nejsou a nebudou schopné svou účinnost udržet ani po dobu své záruky, která může být až 20 let. Podnikatelé díky úspoře mnohdy sahají po panelech s nižší kvalitou zpracování, kde i přes dodané certifikáty a záruky je otázkou zda dodavatelé takových panelů střední a nižší kvality zde za několik let budou i nadále působit a zda bude vůbec možné využít záruku. Fotovoltaický panel během své životnosti totiž často degraduje a jeho účinnost mnohdy klesá i pod udávanou hladinu 20% ztráty, která zaručuje záruku. Jeho životnost snižují nejenom povětrnostní podmínky, krupobití, nevhodná či neprofesionální instalace, ale i samotná kvalita zpracování a výroby panelu. Vadný panel přináší velké komplikace do celého obvodu zapojení, jelikož snižuje ztrátu na výstupu nejen u samotného panelu, ale celková účinnost spolu zapojených panelů klesá až mnohdy na úroveň vadného panelu. Je tak jenom s podivem, že v dnešní době, kdy mnoho elektráren funguje už řadu let a jejich panely jsou jistě dost poničené, není na trhu dostatek testovacích firem a mobilních laboratoří se zařízením, které by v terénu odhalily vady u fotovoltaických panelů přímo na místě. Nejen v Evropě, ale i v USA nově vznikají nabídky na takové testování fotovoltaických panelů. V severní Americe byla například spuštěna první mobilní testovací laboratoř až v létě roku 2015. V Evropě je v této chvíli jen málo firem nabízející kvalitní testovací zařízení, které by na místě odhalilo vady nejen u fotovoltaického panelu, ale také chyby celého zapojení či instalace.

Díky těmto poznatkům se nejen na několika univerzitách a výzkumných centrech snaží najít optimální řešení pro testování a diagnostiku fotovoltaických panelů zejména v terénu, bez nutnosti demontáže a odvozu panelů do laboratoří. Například na Fakultě chemické VUT v Brně, na ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí pod vedením Ing. Josefa Kotlíka, CSc se zabýváme projektem na mobilní testovací laboratoř, která by byla schopna provést v terénu potřebné testy a analýzy. Naším plánem je provedení měření přímo na místě fotovoltaické elektrárny bez nutnosti demontáže a tím snížení nákladů na samotné testování. Z výsledků mobilní laboratoře bude možné získat potřebné data pro návrh optimalizace fotovoltaické elektrárny, tak aby dosahovala nejvyšších možných výkonů a nedocházelo tak ke zbytečným ztrátám na výstupech.

Ing. Petr Levek

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická

Purkyňova 464/118, 612 00 Brno 

www.fch.vutbr.cz

 
helukabel