A-Z Elektro

Aktuální číslo v prodeji

az_06_2018_titulPoslední vydávané číslo časopisu přináší novinky a zajímavostí z různých oborů, které se dotýkají každého z nás. Nejobsáhleji je zastoupena společnost Siemens s články navazujícími na trend dnešní doby - velkokapacitní bateriové akumulační systémy.

prolistovat

Dostupné číslo k prolistování

az_05_2018_webVeletržní číslo časopisu je věnováno hlavně nejvýznamnějšímu veletrhu v Česku a přináší ukázky novinek a zajímavostí vystavujících společností. Dále jako vždy se články dotýkají nových témat v elektrotechnice, automatizaci a robotizaci.

prolistovat

Informovat při vydání nového A-Z ELEKTRO

ela_logo
Banner

Novinky

Doporučujeme návštěvu konference Lasery + optika

 Lasery i optické přístroje jsou součástí stále většího počtu průmyslových aplikací, a to jak v oblasti zpracování kovových, tak i nekovových materiálů. Během následujících 4 let je navíc očekáván 20% roční nárůst využívání laserových zařízení v průmyslové výrobě.

 
Emparro ACCUcontrol udržuje stroje při životě

 U strojů a zařízení není mnoho problémů, které by byly nepříjemnější (a dražší) než neplánovaný výpadek. UPS modul Emparro ACCUcontrol společnosti Murrelektronik, který doplňuje výkonný napájecí systém Emparro, udržuje stroje při životě při výpadku síťového napájení přepnutím na bateriový provoz bez přerušení.

 
Co-act EGP-C první certifikované průmyslové chapadlo pro kolaborativní provoz

 Kolaborativní chapadlo SCHUNK Co-act EGP-C je bezpečné již ze své podstaty. Je certifikováno a schváleno pro kolaborativní provoz německou úrazovou pojišťovnou DGUV.

 
Změna protokolu v mžiku

SOLID67 jsou nové kompaktní I/O moduly společnosti Murrelektronik. Usnadňují instalace v prostoru zařízení a jsou velmi atraktivní pro aplikace se senzory a akčními členy IO-Link. Poskytují hned osm IO-Link portů v bezprostřední blízkosti procesu, dokonale však do systému začleňují také klasické IOs.

 

Facebook

Fotovoltaika jako fenomén, který ale stále pokračuje
Autor: Ing. Petr Levek
10. Květen 2016 11:42
PDF Tisk Email

Od prvních fotovoltaických elektráren v České republice již uplynulo téměř 15 let. Za tu dobu se mnohé změnilo, ale fotovoltaické elektrárny jsou na našem trhu stále a ve větším počtu. 

Ať už fotovoltaické panely vídáme v malém počtu na rodinných domech, kde si soukromý uživatel snaží získat alespoň trochu solární energie ke svému užitku nebo přilepšení formou finanční podpory, tak se v našem okolí jistě mnohokrát setkáváme s elektrárnami, které obsahují až tisíce fotovoltaických panelů. Takovéto elektrárny produkují více jak 1MWp instalovaného výkonu. V současné době jich je dle ERÚ v Česku více jak 610 s celkovým instalovaným výkonem 1292MWp což představuje více jak 60% z celkového instalovaného výkonu v České republice.

Tabulka: Fotovoltaické elektrárny (FVE) (zdroj ERÚ - Roční zpráva o provozu ES ČR 2014)

Při pohledu na fotovoltaiku jako obnovitelný zdroj samotný je patrné, že její nárůst přišel zejména v období roku 2009 až 2011 a to zejména díky legislativě a podpoře tohoto odvětví ve formě dotací.

Tabulka: Vývoj výroby elektřiny brutto z obnovitelných zdrojů energie (OZE) (zdroj ERÚ - Roční zpráva o provozu ES ČR 2014)

I přes enormní nárůst a podpoře nejen do fotovoltaiky je Česká republika ve světovém žebříčku na nelichotivém umístění, kde dle posledních dostupných dat z konce roku 2013 figuruje až na 92. místě v procentuálním zastoupení podílu využití obnovitelných zdrojů.

Podíl obnovitelných zdrojů v České republice a světový žebříček (zdroj International Energy Agency)

Obrázek: Podíl obnovitelných zdrojů v České republice a světový žebříček (zdroj International Energy Agency)

Graf: Vývoj výroby elektřiny brutto z OZE a její podíl na tuzemské brutto spotřebě (zdroj ERÚ -Roční zpráva o provozu ES ČR 2014)

V OTE a. s. vznikla v říjnu 2015 několik variant možných scénářů spotřeby energie. Je zde uvažována predikce spotřeby elektřiny až do období roku 2050. Všechny varianty zahrnují potřebné ukazatele a plány na všechny zdroje energie. U všech variant však solární energie vzroste, a to nejen kvůli plánovanému útlumu tepelných elektráren, ze současných 2075MW až na minimální hodnotu 5900MW v roce 2050. Dá se tak zcela očekávat, že současný trend na získávání solární energie stále poroste a fotovoltaické elektrárny budou našimi společníky i nadále.

S nadcházející dobou bude přicházet i ukončení cyklů životností částí fotovoltaických elektráren a to zejména u fotovoltaických panelů. Jejich životnost je běžně udávána na 20 až 25 let. Není však žádným tajemstvím, že díky velkému rozmachu fotovoltaiky se do České republiky dovážely a dále i dovážejí panely různých kvalit, které nejsou a nebudou schopné svou účinnost udržet ani po dobu své záruky, která může být až 20 let. Podnikatelé díky úspoře mnohdy sahají po panelech s nižší kvalitou zpracování, kde i přes dodané certifikáty a záruky je otázkou zda dodavatelé takových panelů střední a nižší kvality zde za několik let budou i nadále působit a zda bude vůbec možné využít záruku. Fotovoltaický panel během své životnosti totiž často degraduje a jeho účinnost mnohdy klesá i pod udávanou hladinu 20% ztráty, která zaručuje záruku. Jeho životnost snižují nejenom povětrnostní podmínky, krupobití, nevhodná či neprofesionální instalace, ale i samotná kvalita zpracování a výroby panelu. Vadný panel přináší velké komplikace do celého obvodu zapojení, jelikož snižuje ztrátu na výstupu nejen u samotného panelu, ale celková účinnost spolu zapojených panelů klesá až mnohdy na úroveň vadného panelu. Je tak jenom s podivem, že v dnešní době, kdy mnoho elektráren funguje už řadu let a jejich panely jsou jistě dost poničené, není na trhu dostatek testovacích firem a mobilních laboratoří se zařízením, které by v terénu odhalily vady u fotovoltaických panelů přímo na místě. Nejen v Evropě, ale i v USA nově vznikají nabídky na takové testování fotovoltaických panelů. V severní Americe byla například spuštěna první mobilní testovací laboratoř až v létě roku 2015. V Evropě je v této chvíli jen málo firem nabízející kvalitní testovací zařízení, které by na místě odhalilo vady nejen u fotovoltaického panelu, ale také chyby celého zapojení či instalace.

Díky těmto poznatkům se nejen na několika univerzitách a výzkumných centrech snaží najít optimální řešení pro testování a diagnostiku fotovoltaických panelů zejména v terénu, bez nutnosti demontáže a odvozu panelů do laboratoří. Například na Fakultě chemické VUT v Brně, na ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí pod vedením Ing. Josefa Kotlíka, CSc se zabýváme projektem na mobilní testovací laboratoř, která by byla schopna provést v terénu potřebné testy a analýzy. Naším plánem je provedení měření přímo na místě fotovoltaické elektrárny bez nutnosti demontáže a tím snížení nákladů na samotné testování. Z výsledků mobilní laboratoře bude možné získat potřebné data pro návrh optimalizace fotovoltaické elektrárny, tak aby dosahovala nejvyšších možných výkonů a nedocházelo tak ke zbytečným ztrátám na výstupech.

Ing. Petr Levek

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická

Purkyňova 464/118, 612 00 Brno 

www.fch.vutbr.cz

 
helukabel