Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 114 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 114 Next Page
Page Background

Rockwell Automation s.r.o.

Argentinská 1610/4,

170 00 Praha 7

Tel.:

+420 221 500 111

Fax:

+420 221 500 000

E-mail:

raczecontact@ra.rockwell.com www.rockwellautomation.cz

8

| A-Z ELEKTRO | září/říjen 2018

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

Vzpomínáte si na píseň

Together in Electric Dreams?

V roce 1984 to byl mezinárodní hit

od mého spoluobčana, Itala Giorgia

Morodera, a britského skladatele Philipa

Oakeyho. Dnes je to již kultovní skladba.

Tenkrát se obracela ke generaci stojící

na počátku výpočetního věku a zabývala

se možnostmi světa, ve kterém jsme

obklopeni elektronikou.

Díky své práci u společnosti Rockwell

Automation mám tu čest pomáhat

mnoha předním výrobcům automobilů,

ale i několika odvážným startupovým

firmám, k uskutečnění jejich vlastních

elektrických snů.

V současné době se budoucnost elek-

trických vozidel jeví jako obzvlášť zářná,

a to díky třem klíčovým hnacím silám:

Vyspělé technologie:

Elektrická vozidla,

včetně hybridů, už jsou s námi poměrně

dlouho a již byla důkladně otestována

i na úrovni spotřebitelů. Noví hráči

na trhu, jako jsou společnosti Fisker

nebo Tesla, posouvají hranice se svou

nabídkou, která sahá daleko za „měst-

ská vozítka“ až k vysoce výkonným

a luxusním vozům.

Ekologické závazky:

Elektrická vozidla

jsou nutná pro dosažení důležitých am-

biciózních závazků v oblasti snižování

emisí.

Faktor „Uber“:

Služby sdílení auto-

mobilů mění paradigmata vlastnictví

vozidel. Může se stát, že vlastnictví vozů

se již brzy stane minulostí a tradiční

sběratelé aut téměř vymizí. Elektrická

autonomní vozidla slibují bezpečnější

a úspornější cestování. Spotřebitelé

by také mohli platit pouze za dobu nebo

vzdálenost, na kterou vůz využívají.

Vůz Jaguar F-PACE využívá technolo-

gií společností Rockwell Automation

a Cisco. Výrobní proces se vyznačuje

ověřenými, rozšiřitelnými a zabezpe-

čenými architekturami, kde správa dat

napomáhá zdokonalování obchodní

výkonnosti.

Výrobci automobilů, a to i takoví

velikáni jako Google nebo Apple, jsou si

těchto hybných faktorů dobře vědomi

a do e-strategií investují značné pro-

středky. I středoproudé automobilky si

dávají ambiciózní cíle. Společnost Volvo

například veřejně vyhlásila svůj záměr

v roce 2019 na trh uvést pouze elektrické

a hybridní modely, tzn. již příští rok!

Nová hnací síla: „Elektrické sny“

v automobilovém průmyslu

Tento a další vývoj může mít za ná-

sledek růst podílu nově vyrobených

elektromobilů ze současného zlomku

procenta na více než 50 procent během

následujících 10 až 15 let.

Role datově náročné výroby

Automobilky musí překonat celou řadu

překážek, ale i zpřetrhat některé vazby,

aby využily potenciálu vzkvétajícího

trhu s elektrickými vozidly. Pravděpo-

dobně nejdůležitějším úkolem je pro ně

nyní zaujmout propojenější, datově ná-

ročný přístup k výrobě, který by optima-

lizoval výrobu elektromobilů a uspokojil

požadavky trhu.

Startupoví výrobci elektromobilů se mo-

hou od tradičních automobilek mnoho

přiučit. Podívejte se na webových strán-

kách společnosti Rockwell Automation,

jak systém Connected Enterprise pomohl

automobilce Kia dosáhnout 70 procent

snížení doby bezpečnostních odstávek

a umožnil firmě Jaguar Land Rover zvýšit

obchodní výkonnost.

Současně však tradiční automobilky

začínají napodobovat nové obchodní

modely a technologický vývoj ad hoc,

který popularizovaly startupové společ-

nosti. Lepší integrace dat – přístupnější

a zpracovatelnější data – jsou dalším

klíčem k úspěchu těchto přístupů.

Překonání překážek v infrastruktuře

A co další překážka, které trh s elektro-

mobily čelí: akumulátory a infrastruk-

tura nabíjecích stanic? Její překonání

je v zájmu všech, a i v této oblasti

se dosáhlo výrazného pokroku.

Firma Fisker například v roce 2017 po-

dala žádost o patent na pevnou baterii,

jejíž cena je oproti současným srovna-

telným bateriím třetinová, je mnohem

lehčí a její nabití na 800 km zabere jen

asi jednu minutu. Společnost Fisker

očekává, že tato technologie bude pro

použití v automobilovém průmyslu do-

stupná za 4 až 5 let. K výrazným pokro-

kům dochází také v infrastruktuře, kde

se Evropa drží na první pozici v oblasti

ultra rychlých nabíjecích stanic.

Co to všechno znamená?

Nejnovější vývoj směřuje k naprostému

převratu v dopravě, jaký jsme nezažili

od doby, kdy lidé sesedli z koňského

hřbetu a nasedli do aut.

Historie společnosti Rockwell

Automation sahá až do roku 1903, ve kte-

rém Henry Ford založil svou Ford Motor

Company. Od té doby se zaměřujeme

na podporu rozvoje automobilového prů-

myslu. Nyní se formuje nová éra, a my

jsme – slovy výše zmíněné písně – odhod-

láni pomáhat automobilovému průmyslu

dosáhnout „elektrických snů“.

Zjistěte další informace

o našich inovativních řešeních

pro automobilový průmysl na webu

www.rockwellautomation.cz

Paolo Butti, Industry Manager Auto & Tire, Rockwell Automation

Foto: Shutterstock