Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 114 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 114 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

září/říjen 2018 | A-Z ELEKTRO |

7

Další informace naleznete na adrese

www.trendmicro.com.

Ú

tvar pro vyšetřování interneto-

vého zločinu (IC3), spadající pod

FBI, informoval v polovině července

2018 o trvalém nárůstu podvodů rea-

lizovaných prostřednictvím firemních

emailů (Business Email Compromise,

BEC) a zneužívání emailových účtů

(Email Account Compromise, EAC),

zejména pak v sektoru realit. Útvar

ve své zprávě zaktualizoval statistická

data získaná z různých zdrojů včetně

mezinárodních právních organizací.

V období od prosince 2016 do května

2018 došlo k celosvětovému nárůstu

finančních ztrát o 136 procent. To od-

povídá 12,5 miliardám amerických

dolarů a je tak dokonce ještě o více

než tři miliardy vyšší, než předpověď

společnosti Trend Micro pro rok 2018.

Podvodníci zneužívající firemní

elektronickou poštu se v posledních

letech zaměřují především na oblast

realit, což zaznělo již ve zprávě IC3

o internetové kriminalitě pro rok

2017. Úřady zaznamenaly mezi roky

2015 a 2017 nárůst počtu obětí na trhu

s nemovitostmi o více než 1 100 pro-

cent. Podvodné zprávy většinou cílily

na právní kanceláře, realitní agenty,

prodávající i kupující. Útočníci v nich

vyzývali k zaplacení finančního ob-

nosu na účet lokální banky, přičemž

ve skutečnosti šlo o účty v Číně nebo

Hongkongu.

Za pozornost v nejnovější zprávě

stojí také oběti označované jako „dojné

krávy“ (money mules). Na tyto osoby

útočníci cílí pomocí důvěrných a ro-

mantických textů. Podvodníci se snaží

oběti zmanipulovat tak, aby jim umož-

nily na krátký čas použít své účty.

Umělá inteligence pozná

podvodný e-mail podle stylistiky

Podvodníci využívají stále sofistikova-

nější sociální taktiky i techniky útoků

a finanční ztráty spojené se zneu-

žíváním firemní elektronické pošty

tak i nadále porostou, stejně jako

počet obětí. Být o krok před útočníky

mohou uživatelé pomocí moderních

bezpečnostních řešení, které využívají

pokročilé technologie, jako je umělá

inteligence nebo strojové učení.

FBI: škody způsobené zneužíváním

firemních emailů přesáhly

12 miliard dolarů

Lepší řešení využívají k celkovému

posílení ochrany před útoky BEC

a EAC, phishingem i dalšími pokro-

čilými hrozbami umělou inteligenci

a strojové učení. Například technologie

ochrany proti BEC útokům obsažená

v bezpečnostních produktech značky

Trend Micro pro ochranu elektronické

pošty v sobě kombinuje znalosti bez-

pečnostních expertů se samoučícím

se matematickým modelem pro iden-

tifikování falešných emailů a vyhodno-

cuje jak chování, tak i možný záměr

konkrétní zprávy a jejího odesílatele.

Nová funkce v některých řešeních

společnosti označovaná jako Writing

Style DNA využívá umělou inteligenci

k posouzení pravosti identity autora

textu, a to pomocí porovnávání stylu

písemného projevu (proto odkaz

na DNA) v předchozích emailech.

Při podezření na manipulaci zprávy

porovnává styl textu se stylem pisatele

a v případě rizika informuje příjemce,

odesílatele i IT oddělení.

Ochrana před útoky typu BEC

není jen o technologiích, ale také

o přístupu k této hrozbě. Vedle po-

kročilých bezpečnostních řešení je

proto vhodné do boje s podvodnými

firemními emaily zapojit i osvědčené

postupy, jako je například školení

zaměstnanců.

O společnosti Trend Micro

Společnost Trend Micro Incorporated, světový

lídr v řešeních cybersecurity, napomáhá tomu,

aby byl svět bezpečný při výměně digitálních in-

formací. Věří také, že toho lze dosáhnout pouze

vzájemnou spoluprací napříč obory. Naše ino-

vativní řešení pro spotřebitele, podniky a vlády

poskytují vrstvenou bezpečnost datových cen-

ter, cloudových prostředí, sítí a koncových bodů.

Všechny naše produkty spolupracují na bez-

problémovém sdílení informací o hrozbách

a poskytují spojenou obranu proti hrozbám

centralizovaným zveřejňováním a vyšetřová-

ním, což umožňuje lepší a rychlejší ochranu.

S téměř 6000 zaměstnanci Trend Micro ve více

než 50 zemích světa

umožňuje organizacím

zajistit jejich propojený

svět.

Podvodníci

zneužívající

firemní

elektronickou

poštu

se v posledních

letech zaměřují

především

na oblast

realit.