Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 114 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 114 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

6

| A-Z ELEKTRO | září/říjen 2018

HUAWEI Technologies (Czech) s.r.o.

Vyskočilova 1461/2a

140 00 Praha 4

Tel.:

+420 255 701 808 www.consumer.huawei.com/cz

Více informací o produktech Huawei naleznete na

http://consumer.huawei.com/cz

Aktuální informace ze světa Huawei Consumer BG naleznete denně aktualizované na:

Facebook – CZ/SK:

https://www.facebook.com/HuaweiMobileCZSK

YouTube:

https://www.youtube.com/huaweimobileczsk

Instagram:

https://www.instagram.com/huaweimobileczsk

Twitter:

https://twitter.com/HuaweiCZ_SK

T

y představují nový, přirozenější a po-

hodlnější způsob, jak se uživatelé

mohou připojit k internetu a ovládat své

inteligentní zařízení. Zároveň také při-

náší vysoce kvalitní zvuk v kompaktním

formátu s minimalistickým designem.

„Jako společnost se špičkovým

postavením v technologickém odvětví

se společnost Huawei zavázala poskyto-

vat bezproblémové možnosti konektivity

a uživatelských zkušeností. Za tímto úče-

lem aktivně posilujeme produktové port-

folio a rozšiřujeme spektrum zařízení

s umělou inteligencí, přičemž AI Cube

je nejnovější přírůstkem," uvedl Richard

Yu, generální ředitel Huawei Consumer

Business Group na oficiální prezentaci.

„Jedná se o reproduktor s umělou inte-

ligencí, který se může pochlubit celou

řadou inovativních funkcí."

Díky podpoře Wi-Fi pomocí 4G LTE sítě

dokáže HUAWEI AI Cube splnit vysoké

nároky na konektivitu, které jsou od in-

teligentního domácího zařízení očeká-

vány. Nastavení rychlosti je jednoduché

a intuitivní – pro připojení k vysokorych-

lostnímu internetu je potřeba pouze

4G SIM karta připojená rychlostí LTE

kategorie 6 (směrová rychlost 300 Mbps).

AI Cube podporuje i standard 802.11ac

Wi-Fi, což znamená, že router je schopen

pracovat na frekvencích 2,4 GHz i 5 GHz

a přenáší data přes LAN rychlostí

až do 1200 Mbps.

Huawei AI Cube také spolupracuje

s hlasovou asistentkou Alexa

od Amazonu. Při komunikaci s Alexou

tak mohou uživatelé prostřednictvím

svého hlasu získat přístup k více než

50 000 schopnostem Huawei AI Cube.

Alexa má v současné době podporu

od 12 000 inteligentních domácích

zařízení od více než 2 000 výrobců. Vý-

sledkem této spolupráce je široká škála

služeb a obsahu společnosti Amazon,

ke kterým mohou uživatelé reproduktoru

získat přístup jednoduchým dotazem.

Pokud jde o výkon reproduktorů,

novinka disponuje velkou 400 ml zvuko-

vou dutinou a hliníkovou membránou.

Tato kombinace umožňuje produkovat

vysoce kvalitní zvuk s čistým středním

a vysokým bodem, stejně jako plné basy

bez zkreslení. Zvukový zážitek je ještě

Huawei vstupuje na trh s inteligentním

reproduktorem AI Cube

Společnost Huawei

na technologickém

veletrhu IFA 2018

v Berlíně představila

zařízení Huawei AI Cube.

Jedná se o inteligentní

reproduktor s podporou

hlasové asistence Alexa

a současně 4G router

v jednom. Zároveň jde

o oficiální debut společnosti

Huawei na formujícím

se trhu s inteligentními

reproduktory.

umocněn zvukovým řešením Huawei

Histen, které přidává virtuální basy,

lineární ekvalizér, adaptivní ovládání

přes více zařízení, vzdálené rozpozná-

vání hlasu a další funkce.

Všechny výše uvedené technologie

jsou zabalené v malé matné bílé barvě

s bezešvou 3D síťovou základnou. Navíc

je inteligentní reproduktor navržen

tak, aby byly všechny jeho porty skryté

na spodní straně a umožňují tak jedno-

duché splynutí s domácím interiérem

bez narušení designového dojmu.

Podle analytické firmy Canalys je

globální potenciál trhu s inteligentními

reproduktory v porovnání se současným

stavem dvojnásobný. Odhaduje se, že

do roku 2020 by mohl celosvětový objem

těchto zařízení představovat 225 milionů

kusů. Tato obrovská příležitost je hnaná

především silným zájmem v Číně. Jako

vedoucí výrobce telekomunikačních zaří-

zení a smartphonů má Huawei jedineč-

nou pozici využít tento rostoucí trend

nejen v domovské zemi, ale i mimo ni.