Previous Page  7 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 116 Next Page
Page Background

září/říjen 2017 | A-Z ELEKTRO |

7

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4

155 21  Praha 5

TEL.:

+420 251 614 051

,

+420 251 614 073

FAX:

+420 251 615 957

E-mail:

praha@nowatron.cz www.nowatron.cz

P

řestavba byla zahájena 11. srpna

2017 a první živé vysílání pro-

běhlo již 28. srpna 2017 v Odpoledních

zprávách. Proměnu studia se podařilo

provést v rekordním čase. Na projektu

se podílel osvědčený a zkušený tým.

Architektonický návrh vypracoval

ing. arch. Jaroslav Holota, dodávku

a instalaci panelů zajistila společnost

Nowatron Elektronik. Z nového zpra-

vodajského studia se vysílá celkem

8 pořadů, například Odpolední zprávy,

hlavní večerní Zprávy, Divošky (dříve

Divácké zprávy) nebo Top Star. Nechybí

ani Partie, Očima Josefa Klímy a Prima

ZOOM Svět.

Čtyři LED panely

Novému studiu zpravodajství FTV Prima

dominují čtyři LED panely sestavené

z 55 modulů a jejich celková plocha pře-

sahuje 14 m

2

. LED stěny mají rozteč bodů

1,2 mm, což nabízí ideální podmínky pro

snímání televizními kamerami. Součástí

dodávky byl také rack v režii (3 videopro-

cesory + 10 kontrolerů + řídicí PC).

Do studia o velikosti 65 m2 se po-

dařilo velmi efektně zakomponovat

všechny zobrazovací systémy. Na levé

stěně se nachází LED panel složený

z 18 modulů o rozměrech 2,8 x 1,6 m

a na pravé straně je instalována

LED stěna z 12 modulů o rozměrech

1,9 x 1,6 m. Obě LED obrazovky vidí

divák za moderátory. Třetí LED panel

Elegantní LED panely v novém

studiu FTV PRIMA

FTV Prima

změnila po čtyřech letech design studia. Původní plazmové displeje

nahradily moderní LED panely Liantronics, které jsou optimalizované pro TV studia.

je zabudovaný do moderátorského

pultu (4 moduly v sestavě 4 x 1 mají

celkový rozměr 1,9 x 0,5 m). FTV Prima

jako jediná v České republice zapo-

juje do živého vysílání zpravodajských

relací i newsroom. Právě v newsroomu

je umístěný čtvrtý největší LED panel

o velikosti 3,3 x 1,6 m, na který bylo pou-

žito 21 modulů.

Požadavky zadavatele – spolehlivost,

snadná obsluha a vysoká kvalita zobrazení

Technické řešení, které navrhla

a instalovala společnost Nowatron

Elektronik, splňuje bezezbytku poža-

davky zadavatele na špičkovou kvalitu

zobrazení, vysokou spolehlivost a snad-

nou obsluhu.

Vysokou kvalitu zobrazení zajišťují

LED panely s roztečí 1,2 mm, které jsou

optimalizované pro televizní studia.

Díky velmi vysoké obnovovací frekvenci

se zobrazuje mimořádně stabilní obraz,

aniž by docházelo ke ztrátě vizuálních

informací během vysílání. LED panely

nabízejí zvýšený kontrast a věrné ba-

revné podání.

Spolehlivost systémů garantuje re-

dundance zdrojů a tras, např. zdvojení

záložní trasy pro přenos signálu. Každá

stěna má vlastní záložní zdroj.

Snadná obsluha – po počáteční kon-

figuraci a nastavení není potřeba nic

jiného, než před vysíláním zapnout vy-

pínač a po vysílání jej vypnout. Systém

umožňuje změnu nastavení i sofistiko-

vanější nastavení (konfigurace, barevné

podání).

Instalace v rekordním čase

Instalace AV techniky trvala pouze

12 dní, včetně kabeláže a instalace LED

panelů. Na míru se vyráběla speciální

konstrukce s pantografy pro vsazení

jednotlivých modulů. Zadavatel projektu

požadoval, aby nezůstával volný prostor

za stěnou, proto bylo potřeba vyřešit

zadní přístup k LED modulům kvůli

servisu. Pantografový systém umožňuje

stěnu vysunout a provést potřebné ser-

visní zásahy. Čelní servis se provádí za

použití klastrů. Jednotlivé klastry jsou

na magnetech, takže pomocí magnetic-

kého držáku lze provádět opravy i z čelní

strany panelů. Výměna jednoho vadného

klastru tak zabere maximálně 1 minutu

(pozn. jeden modul obsahuje 12 klastrů).

Při návrhu nového studia bylo nutné

počítat s tím, že FTV Prima změní v bu-

doucnu své sídlo. To znamená, že celá

sestava LED panelů bude pak použita

v nových prostorách.