Previous Page  5 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 116 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

září/říjen 2017 | A-Z ELEKTRO |

5

Siemens, s.r.o.

Communications (CC)

Siemensova 1

155 00 Praha 13

Vladimír Bukač,

Tel.:

+420 724 652 306 vladimir.bukac@siemens.com www.siemens.com

Více informací na:

www.siemens.cz/msv

Flexibilita a neomezený dojezd

Jádrem řešení eHighway od společnosti

Siemens je inteligentní sběrač proudu

v kombinaci s hybridním pohonným

systémem. Nákladní vozidla s panto-

grafem jsou vybavena speciálním moni-

torovacím zařízením, které dokáže

jednak detekovat přítomnost elektric-

kého vedení nad vozovkou a současně

udržuje vozidlo ve stabilní poloze

vůči tomuto vedení. Jakmile vozidlo

zaregistruje přítomnost elektrických

drátů, pantografový sběrač proudu

se na ně připojí a vozidlo přejde

na plně elektrický pohon. Maximální

možná rychlost v tomto režimu je

90 km/hod. Jakmile kamion tuto rych-

lost přesáhne, anebo opustí elektrifi-

kovaný dálniční koridor, automaticky

se přepne na dieselový pohon nebo

elektromotor poháněný akumulátorem,

který se mezi tím dobil. Řidič přitom

tuto změnu vůbec nezaregistruje,

jízdní vlastnosti vozidla zůstanou

přesně stejné.

Systém dálničního vedení a náklad-

ních vozidel vybavených pantografy

je v současnosti nejlepším, který řeší

klasický problém všech elektromobilů

– malou kapacitu baterií a tím i krátký

dojezd. Kamiony se mohou po cestě

dobíjet průběžně a navíc, na rozdíl

například od trolejbusů, se mohou

od elektrického vedení kdykoliv odpojit

a opět se k němu připojit.

Hlavním cílem projektu je proká-

zat možnost integrace nadzemních

kontaktních systémů s veřejnou

dálniční sítí. Systém bude využíván

v rámci reálné dopravní infrastruktury

v městském regionu Frankfurt a de-

monstrovat možnosti nízkonákladové

a bezemisní nákladní dopravy. Další

elektrifikovaná dálnice, která má při-

spět k zefektivnění přepravy nákladu

mezi Los Angeles a přístavem Long

Beach, se buduje v Kalifornii. Autorem

i realizátorem projektu je opět společ-

nost Siemens.

Připojte se k nám na Facebooku

(www.facebook.com/SiemensCZ

)

nebo na Twitteru (@SiemensCzech,

@chytramesta).

eHighway je plnohodnotnou alternativou

k tradiční kamionové přepravě.