Previous Page  4 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 116 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

4

| A-Z ELEKTRO | září/říjen 2017

Elektrifikovaná dálnice

v Německu

Po Švédsku

, které vybudovalo elektrifikovanou dálnici,

tzv. eHighway, jako první na světě, přichází s podobným projektem

i Německo. Elektrickým vedením pro hybridní nákladní automobily

bude pokryt desetikilometrový úsek dálnice A5 mezi nákladovým

prostorem Zeppelinheim/Cargo u frankfurtského letiště

a překladištěm v Darmstadtu/Weiterstadtu. Do provozu

by měl být uveden koncem roku 2018.

P

roblémy s narůstající kamio-

novou dopravou sužují Evropu,

a nejen ji, již dlouhodobě. Odha-

duje se, že se objem celosvětové dopravy

mezi roky 2000 a 2050 až ztrojnásobí.

Veškerá řešení, postavená na převedení

dopravy na vodu nebo na železnici,

mají svá výrazná omezení a v některých

lokalitách nejsou ani myslitelná. Ač-

koliv se v posledních letech železniční

infrastruktura skutečně významně

rozšiřuje, pravděpodobně nikdy nebude

schopná pokrýt víc než třetinu celko-

vého objemu. S tím pochopitelně souvisí

také enormní nárůst emisí CO

2

, který

se může do roku 2050 až zdvojnásobit.

Nezbývá tedy než vyřešit, jak současně

zachovat vysoce flexibilní a spolehlivou

přepravu nákladními vozidly a při tom

minimalizovat její dopad na životní

prostředí.

Hybridní pohon s chytrým pantografem

Jako velice perspektivní se ukázal

systém založený na hybridních kamio-

nech s pantografy, které se dobíjejí přes

elektrické vedení umístěné nad silnicí.

První projekt tohoto druhu byl spuštěn

v červnu 2016 u švédského města Gävle

asi 200 km severně od Stockholmu. Vý-

sledky, vyhodnocené po roce zkušebního

provozu, potvrzují počáteční očekávání:

nákladní automobily vybavené elektro-

motory spotřebovávají o polovinu méně

energie než klasické se spalovacími mo-

tory a měřitelný pokles emisí dosahuje

neuvěřitelných 80 – 90 procent.

Německo se chystá vyzkoušet tento

projekt na veřejné dálnici vůbec poprvé.

Autorem projektu je společnost Sie-

mens, která bude rovněž zodpovědná

za jeho realizaci a následnou údržbu

celého systému. Systém je budován jako

součást společného projektu „Elek-

trifikovaná inovativní těžká nákladní

doprava na dálnicích“ (ELISA) vyhláše-

ného Německým federálním minister-

stvem pro životní prostředí, ochranu

přírody, stavební a jadernou bezpečnost

(BMUB).

Schéma Siemens eHighway