Previous Page  10 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 116 Next Page
Page Background

10

| A-Z ELEKTRO | září/říjen 2017

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

S

polečnost Dell odstraňuje překážky pro

přijetí infrastruktury VDI rozšířením

řešení Dell EMC VDI Complete založených

na platformě VMware Horizon®, která orga­

nizacím zjednodušují plánování, zavádění

a používání virtualizace plochy a aplikací

v prostředích IT. Společnost Dell rozšiřuje

portfolio o varianty s produktem Horizon

Apps a také grafickými akcelerátory

NVIDIA Tesla M10 a M60 GPU. Nyní je také

dostupný mobilní tenký klient Latitude

5280 pro uživatele, kteří cestují a současně

potřebují zajistit plné zabezpečení a kont­

rolu nad citlivými daty.

Komplexní řešení infrastruktury

VDI přizpůsobená na míru

Organizace, které pouze chtějí umožnit

distribuci virtuálních aplikací do počítačů

nebo tenkých klientů, si nyní mohou za­

koupit řešení VDI Complete s produktem

Horizon Apps. Toto řešení počítá s vysokou

hustotou relací, a to až s 1 400 hostova­

nými aplikacemi, takže více aplikací může

být rychleji poskytnuto více uživatelům.

Správci IT mohou přidávat, aktualizovat

a odebírat aplikace v reálném čase a oka­

mžitě uvolňovat aplikace všem uživatelům

nebo vybraným skupinám uživatelů.

Koncoví uživatelé mohou sami provádět

správu aplikací, které potřebují v libovol­

ném daném čase, čímž se sníží požadavky

na prostředky koncových bodů.

Standardní webové aplikace a kance­

lářské aplikace pro zvýšení produktivity

nabízejí stále více pohlcující zkušenosti

a spotřebovávají stále větší grafické pro­

středky, než tomu bylo v minulosti. Podle

dokumentu white paper od společnosti

Lakeside Software se zatížení procesoru

na základě porovnání systémů Windows 10

a Windows 7 zvýšila o 32 % a počet apli­

kací, které jsou urychlovány grafikou, se

od roku 2012 zdvojnásobil. Společnost

Dell nyní nabízí rozšířenou edici řešení

VDI Complete s možnostmi technologie

NVIDIA virtual GPU a softwarem NVIDIA

GRID vPC (prodává se samostatně). Akce­

lerátor NVIDIA Tesla M10 GPU umožňuje

znalostním pracovníkům dosáhnout

vyššího výkonu a plynulého, bohatého

a pohotově reagujícího prostředí pro

koncové uživatele. Organizace mohou

také zvolit produkt NVIDIA Quadro vDWS

s akcelerátorem Tesla M60 jako vlastní

možnost pro intenzivní aplikace, jako jsou

Společnost Dell rozšiřuje možnosti modelu

flexibilní spotřeby pro virtualizaci plochy

a aplikací pomocí řešení VMware Horizon

Urychluje přijetí

infrastruktury VDI prostřednictvím řešení přizpůsobených namíru a předvídatelného určování cen

CAD/CAM, pro pokročilé specializované

uživatele. Schopnosti nabízené techno­

logií NVIDIA GPU lze přidat jako jeden

uzel nebo jako cluster až se čtyřmi uzly,

což umožňuje IT poskytovat vylepšenou

grafiku v průběhu času nebo ji nasadit

ve prospěch uživatelů či oddělení, kteří ji

vyžadují nejvíce. K vylepšení grafiky pro

virtuální plochy je vyžadována licence

pro software NVIDIA GRID. Tato licence je

dostupná samostatně.

Řešení Dell EMC VDI Complete, původně

oznámená na začátku letošního roku

na konferenci Dell EMC World, využívají

software VMware Horizon a jsou založena

na zařízeních Dell EMC VxRail nebo Dell

EMC VMware vSAN™ ReadyNodes™ s mož­

ností výběru tenkých klientů Dell Wyse,

počítačů Dell OptiPlex nebo PCaaS jako

koncových bodů, včetně variant s moni­

tory. Řešení poskytují přímočarý a předví­

datelný způsob určování cen a výjimečné

celkové náklady na vlastnictví od jediného

dodavatele, s unikátní výhodou telefonické

podpory od jedné společnosti.

Bezpečné mobilní cloudové

výpočetní prostředí na cesty

Mobilní tenký klient Latitude 5280, který

je nejnovějším přírůstkem do portfolia,

kombinuje možnost správy, výkon a zabez­

pečení tenkých klientů Wyse s dědictvím

oceňovaných počítačů Dell Latitude, vše

v mobilním provedení. Nový tenký klient,

jenž byl účelově vytvořen pro bezpečný

a produktivní výkon na cestách, je ideální

pro znalostní pracovníky, kteří potřebují

bezpečný digitální pracovní prostor, ať už

je práce zavede kamkoliv.

Tenký klient Latitude 5280 používá

systémWindows 10 IoT Enterprise a pod­

poruje širokou řadu aplikací a perifer­

ních zařízení, takže umožňuje snadno

a dokonale provádět každodenní práci.

Mezi další klíčové vlastnosti patří:

Výkon podnikové třídy: Tenký klient

Latitude 5280 je vybaven procesorem

Intel Core i5 7. generace s pamětí

DDR4 RAM 8 GB. Disponuje delší životností

baterie, 12,5“ displejem Full HD a také

schopností podporovat monitor 4K přes

volitelnou dokovací stanici pro snadnou

práci v řadě různých nastavení.

Rozsáhlé možnosti připojení: Podpo­

ruje širokou škálu připojení periferních

zařízení a síťových připojení, včetně portů

USB 3.1, RJ45, HDMI a VGA, připojení k síti

WLAN a připojení pomocí technologie

Bluetooth. Jedná se o prvního tenkého

klienta od společnosti Dell, který podpo­

ruje rozhraní USB typu C a také zahrnuje

integraci mobilních sítí 3G a 4G.

Výběr softwaru: Zákazníci se mohou

připojit k řadě různých virtuálních deskto­

pových zprostředkovatelů, včetně Citrix

XenDesktop, Microsoft RDS a VMware

Horizon.

Mohou rovněž přidat další bezpeč­

nostní vrstvu pomocí pokročilého řešení

ochrany proti hrozbám Dell Threat

Defense, které používá umělou inteligenci

a strojové učení k proaktivní ochraně

proti spouštění malwaru, včetně ransom­

waru a hrozeb nultého dne, na všech

tenkých klientech se systémemWindows.

Ke správě zařízení lze používat nástroj

Wyse Device Manager (WDM) nebo sadu

Wyse Management Suite (WMS) pro místní

nebo cloudovou vzdálenou konfiguraci

a správu zásad prostřednictvím jediné

intuitivní konzole.

Dostupnost

Řešení Dell EMC VDI Complete s pro­

duktem Horizon Apps budou dostupná

koncem roku 2017.

Rozšířená edice řešení Dell EMC VDI

Complete s grafikou je v současné době do­

stupná ve Spojených státech amerických

a vybraných zemích po celém světě.

Mobilní tenký klient Dell Latitude 5280

je v současné době dostupný ve Spojených

státech amerických a vybraných zemích

po celém světě. V USA jeho cena začíná

na 1 299 USD, v regionu EMEA na 1 199 EUR.