Previous Page  6 / 100 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 100 Next Page
Page Background

6

| A-Z ELEKTRO | červenec/srpen 2018

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

AMTECH

Vít Pavelka

Tel.:

+420 737 299 929 v.pavelka@amtech.cz

Více na

www.amtech.cz

.

S

polečnost AMTECH, dodava-

tel automatizačních produktů

a služeb na českém a slovenském trhu,

představila Personal Agency 4 Robots

(PAR), „personální“ agenturu

na pronájem robotů určený zejména

pro průmyslové podniky v České

republice. Cílem činnosti agentury je

pomoci podnikům ze segmentu prů-

myslové výroby pokrýt aktuální růst

zakázek za situace, kdy jen těžko shá-

nějí nové pracovníky na trhu s nejnižší

nezaměstnaností v Evropě.

V rámci svých služeb agentura na-

bízí pronájem kolaborativních robotů

Universal Robots a autonomních

mobilních robotů MiR k zajištění ru-

tinních úkolů, které obvykle provádějí

zaměstnanci či agenturní pracovníci,

ať již v běžném provozu, v krátkodo-

bých projektech či k pokrytí provoz-

ních špiček. Nabídku ocení zejména:

SMB podniky, které aktuálně nemají

prostředky na investice;

Nadnárodní firmy s obtížným

procesem schvalování investic

v zahraničí ale s dostupnými roz-

počty na agenturní pracovníky;

Personální agentury hledající

pracovníky pro své klienty.

„Hlavním impulsem pro vytvoření

agentury PAR zaměřené robotizaci

méně kvalifikované práce byly naše

zkušenosti u zákazníků, kteří zoufale

hledají lidi, aby vyhověli rostoucí po-

ptávce,“ řekl Radek Nekarda, jednatel

společnosti AMTECH. „S možností

pronájmu robotů do výrobních a logis-

tických provozů mohou tyto výzvy vyře-

šit – rychle, bez počátečních investic

a bez administrativy spojené s nají-

AMTECH

představuje Personal

Agency 4 Robots, „personální“

agenturu na pronájem robotů

Služby poskytování

robotické pracovní

síly pomohou českým

podnikům překonat

aktuální nedostatek

lidských zdrojů

na pracovním trhu

máním a zaměstnáváním pracovníků.

Dokážeme poskytnout možnost rychlého

a kvalitního zprovoznění robota v řádu

týdnů, dlouholeté zkušenosti z auto-

matizačních projektů, a samozřejmě

nezbytný servis, školení a poradenství.“

Dle zkušeností AMTECH chybí pra-

covní síla především na pozicích s jedno-

duchými, opakujícími se činnostmi, jako

je např. obsluha strojů, balení a pa-

letizace, a vnitropodniková přeprava,

a to zejména ve strojírenství, high-tech

a potravinářství. Jedním z nedávných

zákazníků AMTECH je jihomoravská

strojírenská společnost STAMIT, která

dokázala díky zavedení kolaborativního

robota UR10 zvýšit produkci o 20 % bez

nutnosti přijmout nové pracovníky.

V oblasti vnitropodnikové logistiky

využívají v České republice a na Sloven-

sku mobilní roboty MiR zejména odvětví

high-tech, spotřební elektroniky, auto-

motive a Tier1 subdodavatelé, konkrétně

Foxconn, Continental a řada dalších.

„Jednou z hlavních výhod součas-

ných kolaborativních robotů je jejich

všestrannost a flexibilita, jež umožňují

s jedním robotem pokrýt více aplikací

a díky snadnému přeprogramování

rychle nastavit robota na nové pracovní

úkoly,“ řekl Slavoj Musílek, generální

manažer Universal Robots pro region

CEE. „Iniciativa společnosti AMTECH

představuje velkou příležitost zejména

pro ty podniky, které o automatizaci

doposud neuvažovaly – ať již z důvodu

své velikosti či specifického odvětví. Jak

ale ukazuje široká základna našich

zákazníků, roboty efektivně využívají

i v těch nejmenší firmách a prakticky

ve všech typech výroby.“

Pronajmout si prostřednictvím nové

agentury bude možné kompletní portfo-

lio robotů včetně nejnovějších produktů

představených na veletrhu automatica

2018 v Mnichově, jako je nová řada kola-

borativních robotů UR eSeries či mobilní

robot pro přepravu palet MiR500.

O společnosti AMTECH

Společnost AMTECH, spol. s r. o. byla založena

v únoru 1993 jako obchodní firma. Od prvotních

dodávek jednotlivých technologických zařízení

se postupně propracovala ke kompletním do-

dávkám technologií a materiálů pro elektrotech-

niku od špičkových světových výrobců. Od roku

2016 se společnost věnuje segmentu kolabora-

tivní robotiky, na český trh dodává značky jako

Universal Robots, MiR, OnRobot a řadu dalších.

Zároveň s obchodní činností zajišťuje servis,

náhradní díly, technickou podporu a školení

pro veškerá dodávaná zařízení. AMTECH

má aktuálně přes 50 pracovníků, z nichž většina

se věnuje automatizačním projektům.

Dle zkušeností

AMTECH chybí

pracovní síla

především

na pozicích

s jednoduchými,

opakujícími

se činnostmi, jako

je např. obsluha

strojů, balení

a paletizace,

a vnitropodniková

přeprava.