Previous Page  5 / 100 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 100 Next Page
Page Background

červenec/srpen 2018 | A-Z ELEKTRO |

5

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

OSRAMČeská republika s.r.o.

Ing. Ellen Benešová

obchodní oddělení Praha

U Slavie 1540/2a

100 00 Praha 10

Tel.:

+420 272 118 873

Fax:

+420 272 118 851

Více informací o technologiích Osram pro zahradnictví najdete na:

www.osram.com/horticulture.

Ke spojení NASA se společností

Osram došlo prostřednictvím společ-

nosti Hort Americas, která úzce spolu-

pracuje s předními výrobci, aby seve-

roamerickým skleníkovým pěstitelům,

vertikálním pěstitelům a výzkumníkům

zajistila technicky nejvyspělejší a nej-

rentabilnější výrobky, které jim umožní

dosahovat cílů v oblasti výnosů, kvality

a projektů. Členové výzkumného týmu

NASA pro produkci potravin předložili

společnosti Hort Americas seznam

vlastností, které požadují od svítidla.

Společnost Hort Americas poté

využila svoji síť, aby se tým NASA mohl

spojit se společností Osram a aby se

jeho členové dozvěděli více o osvět-

lovací technologii pro zahradnictví

Phytofy RL, která je na rozdíl od jiných

komerčně dostupná.

K jedinečným vlastnostem systému

Phytofy RL patří:

UV kanál, který výzkumníkům umož-

ňuje přidávat krátce UV osvětlení

a pozorovat reakci a změnu u rostlin.

Více LED světelných zdrojů, což

znamená vyšší tok fotosynteticky

aktivních fotonů (PPF). PPF měří

vyzařování světla pomocí výpočtu,

kolik fotonů vychází každou sekundu

ze světla. Jedná se o důležitou

metriku pro výzkumníky v oblasti

rostlin, aby mohli určit nejúčinnější

a nejefektivnější světelné receptury.

Mapa záření – Software Osram

umožňuje výzkumníkům sledovat

záření, takže je nepotřebují měřit

samostatně před změnou nastavení

osvětlení.

Chytrý osvětlovací systém pro zahradnic-

tví se experimentálně zkouší prostřed-

nictvím řady partnerství s univerzitami

a výzkumnými laboratořemi po celém

světě, při nichž se využívají technologie

a dochází k výměně poznatků. V NASA

umožní Phytofy RL výzkumníkům

snadno nastavovat světelné podmínky

s cílem optimalizovat růst rostlin

v různých podmínkách a poté tato

nastavení replikovat v zařízení Advanced

Plant Habitat na Mezinárodní vesmírné

stanici, které splňuje sofistikované

potřeby vesmírné produkce potravin.

Nedávno došlo k instalaci Phytofy RL

v růstové komoře Kennedyho vesmírného

střediska na Floridě, přičemž v plánu je

přemístění konfigurace do jedné nebo

více pěstebních místností.

Pomocí záření se světlem o růz-

ných vlnových délkách lze kontrolovat

a urychlovat růstové cykly rostlin, takže

je možné rostliny sklízet buď častěji,

nebo podle potřeby. Speciální receptury

osvětlení optimalizují nejen výnosy

a dobu růstu, ale mohou také zvýšit

množství vitaminů a živin v rostlině

a zlepšit chuť a aroma. LED poskytují

nejenom bioaktivní osvětlení na za-

kázku, ale jsou rovněž velmi účinné.

Kromě předního postavení, pokud jde

o tento konkrétní systém, zůstává společ-

nost Osram v čele rozvoje osvětlení pro

zahradnictví, protože nabízí vše od LED

světelných zdrojů až po kompletní řešení

pro vertikální farmy, hydroponické skle-

níky a malé zahradní systémy. Společnost

úzce spolupracuje s odborníky v oboru

a ve výzkumu s cílem zajišťovat produkty

a systémy, které optimalizují pěstování

plodin, aby se umožnily spolehlivé do-

dávky do odvětví jako maloobchodní trhy

s potravinami a květinami, potravinářská

výroba a farmacie.

O společnosti OSRAM:

OSRAM, se sídlem v německém Mnichově, je

globálním lídrem v oblasti výroby světelných

Chytrý osvětlovací software Phytofy

RL, ve spojení s unikátním systémem

datově propojených pěstebních svítidel,

doplní osvětlovací technologii používanou

v divizi produkce potravin NASA.

zdrojů a osvětlování, s více než 110letou tra-

dicí. Portfolio společnosti pokrývá jak high-tec

aplikace založené na technologii opto-semi-

conduktorů, jako je infračervené a laserové

osvětlování, tak propojená inteligentní řešení

osvětlování budov i měst. OSRAM na konci ob-

chodního roku 2017 celosvětově zaměstnával

(30. září 2017) na 26 400 pracovníků a dosáhl

v něm celkového obratu 4,1 miliard EUR. Spo-

lečnost je zalistována na burze cenných papírů

ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově

(ISIN: DE000LED4000; WKN: LED 400; bur-

zovní symbol: OSR). Více informací naleznete

na webových stránkách

www.osram.com.

Prototyp chytrého osvětlovacího systému pro zahradnictví od společnosti Osram využívá pozemní

výzkum NASA, aby zajistil posádkám ve vesmíru spolehlivý zdroj čerstvých potravin.