Previous Page  11 / 100 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 100 Next Page
Page Background

červenec/srpen 2018 | A-Z ELEKTRO |

11

VELETRŽNÍ POZVÁNKA

“O letošní jubilejní Mezinárodní strojí-

renský veletrh je obrovský zájem. Firmy

se snaží co nejlépe prezentovat a objed-

návají více plochy. Už nyní máme kom-

pletně vyprodáno, volná místa zbývají

pouze na venkovních plochách a na pavi-

lony máme čekací listinu,” informovala

ředitelka projektu Radmila Svobodová.

Společně s jubilejním 60. ročníkem MSV

se uskuteční dalších pět specializovaných

veletrhů, které se na brněnské výstaviště

vracejí vždy v sudých letech. IMT bude

přehlídkou kovoobráběcích a tvářecích

strojů, FOND-EX se zaměří na sléváren-

ství, WELDING na svařovací techniku,

PROFINTECH představí technologie pro

povrchové úpravy a PLASTEX je veletr-

hem plastů, pryže a kompozitů. Šestice

veletrhů společně zaplní celé výstaviště

a pořadatelé očekávají, že do Brna při-

jede vystavovat 1650 firem ze 33 zemí.

Stejně jako v minulých letech bude

přibližně polovina vystavovatelů zahra-

ničních. Nejvíce jich přijede z Německa

a početné zastoupení budou mít také

Slovensko, Itálie a Rakousko. Mimořádně

rozsáhlá účast se letos očekává z Ruska,

které se představí i prostřednictvím svých

regionů a největší vystavovatel Rosatom

obsadí svým stánkem čtvrtinu pavilonu Z.

Stejně velkou část z plochy pavilonu Z si

letos “ukrojí” firmy z Číny a v pavilonu A1

návštěvníci určitě nepřehlédnou průmys-

lovou produkci Taiwanu. Ohlášena je také

řada zahraničních oficiálních účastí, a to

konkrétně ze Slovenska, Číny, Francie,

Indie, Itálie, Rakouska, Koreje, Ruska

a Taiwanu. Tradicí je oficiální expozice

německé spolkové země Bavorsko

a společný stánek tří spolkových zemí

středního Německa - Saska, Durynska

a Saska-Anhaltska - pod hlavičkou

“Mitteldeutschland” .

Pavilon P patří obrábění, ale také Formuli E

Největší a nejmodernější hala brněnského

výstaviště byla vyprodána velmi rychle a

návštěvníci zde tentokrát uvidí i jiné firmy

než loni. Velkou expozici chystá světový lídr

v oboru CNC soustruhů a frézek DMGMORI

a po několika letech se vrací firma ERWIN

JUNKER z Německa. Společnost NEWTECH

bude prezentovat nově zastupovanou

značku TSUGAMI a v oblasti nástrojů je

důležitou zprávou opětovná účast firem

ISCAR a TUNGALOY, které patří do jedné

skupiny IMC a vystavují pravidelně jednou

za dva roky. Celkem se na 11. mezinárodním

veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT

představí téměř 500 vystavovatelů, takže

všichni se do haly P samozřejmě nevejdou.

Příkladem je špičkový výrobce řezných

nástrojů pro třískové obrábění WNT, který

se bude prezentovat rozsáhlým venkovním

stánkem na volné ploše F.

Do pavilonu P se nově přesouvá expo­

zice společnosti ABB, která aspiruje

na jednu z nejatraktivnějších na celém

veletrhu. Zaměří se na oblast elektromo-

bility a představí návštěvníkům Formuli

E - seriál silničních závodů elektrických

automobilů, jejímž titulárním partnerem

je od letošního roku právě ABB. Soutěž

nově pojmenovaná ABB FIA Formula E

Championship je platformou pro vývoj

a testování elektrických a digitálních

technologií s významem pro e-mobilitu.

ABB jako lídr v oblasti infrastruktury

pro elektrická vozidla s celosvětově

nejrozsáhlejší instalovanou základnou

rychlonabíjecích stanic v pavilonu P

ukáže budoucnost e-mobility a digitál-

ních technologií na její podporu.

Průmysl 4.0 - automatizace,

robotizace, digitalizace

Hlavní téma Mezinárodního strojíren-

ského veletrhu se už několik let nemění,

zato technologie pro nástup chytrých

továren a využití kyberneticko-fyzikál-

ních systémů v průmyslové praxi jsou

rok od roku pokročilejší. Průmysl 4.0 je

úzce svázán s průřezovým projektem

AUTOMATIZACE - měřicí, řídicí a auto-

matizační technika, ke kterému se letos

hlásí 280 vystavovatelů. V samotném

oboru elektronika, automatizace a měřicí

technika je přihlášeno už 130 firem

ze sedmi zemí včetně tradičních lídrů. Ale

Průmysl 4.0 nemá oborové hranice, což

dokáže třeba revoluční expozice společ-

nosti KUBOUŠEK na veletrhu PLASTEX.

Skupina KUBOUŠEK Technologies and

Instruments v Brně vystavuje nepřetržitě

od roku 1991 a letos se rozhodla k revo-

lučnímu kroku. Její expozice v pavilonu

G1 bude sloužit jako „okno“ do vlastního