Previous Page  100 / 100
Information
Show Menu
Previous Page 100 / 100
Page Background

NKT s.r.o

Průmyslová 1130, 272 01 Kladno

T:

+420 312 607 111 info.cz@nkt.com

|

www.nkt.cz

– NKT instal CYKY Dca

nkt.cz

Inovovaný kabel s vylepšeným

materiálem pláště, nešíří

plamen, splňuje požární

klasifikaci „D

ca

“.

Určený pro použití v souladu

s podmínkami dle vyhlášky

268/2011 Sb. „Volně vedené

vodiče a kabely zajišťující

funkci zařízení, jejichž chod je

při požáru nezbytný k ochraně

osob, zvířat a majetku

v prostorech požárních úseků

vybraných druhů staveb“:

Zdravotnická zařízení

– Jesle

– Lůžková oddělení nemocnic

– JIP, ARO, operační sály

– Lůžková zařízení sociální péče

Stavby s vnitřními

shromažďovacími prostory

(školy, divadla, kina, kryté

haly, kongresové sály, nákupní

střediska, výstavní prostory,

odbavovací haly letištních,

železničních a autobusových

terminálů)

– Shromažďovací prostor

– Prostory určené pro veřejnost

Stavby pro ubytování více

než 20 osob (hotely, hostely,

internáty, lázně, koleje,

ubytovny)

– Společné prostory (haly, recepce,

restaurace apod.)

Z požárního hlediska se jedná o vyšší

stupeň požární ochrany ve srovnání

s kabely klasifikovanými ve třídě „E

ca

“.

Kabely zařazené do třídy „D

ca

“ nešíří

plamen, samy zhasnou a jejich

energetický příspěvek k rozvoji požáru

(množství uvolněného tepla) je již

hodnocen podle EN 50399 a musí být

menší než 70 MJ.

Důležitý detail

pro bezpečnější

stavbu