Previous Page  8 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 84 Next Page
Page Background

8

| A-Z ELEKTRO | květen/červen 2018

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

Dial Telecom, a.s.

Křižíkova 36a/237

186 00 Praha 8

Tel.:

+420 226 204 159

E-mail:

info@dialtelecom.cz www.dialtelecom.cz

NET4GAS

je držitelem

licence pro přepravu

plynu v České republice

a do značné míry

odpovídá za energetickou

bezpečnost státu.

D

ial Telecom, a.s., přední český

poskytovatel telekomunikačních

služeb, opětovně uspěl ve výběrovém řízení

na správu WAN (Wide Area Network –

Rozlehlá síť) a LAN (Local Area Network –

Lokální síť) společnosti NET4GAS, s.r.o.,

a to na další pětileté období.

Dial Telecom bude mít nadále na sta-

rosti zejména servis sítě elektronických

komunikací zahrnující správu pasivních

i aktivních prvků sítě (vlákna, aktivní

prvky), poskytování služeb elektronických

komunikací, poskytování služeb výstavby

a oprav sítě a dodávky TELCO materiálu.

Předmětem zakázky jsou i konzultační

a poradenské činnosti v oblasti rozvoje

a provozu telekomunikační sítě.

Jiří Kutílek, manažer oddělení ma-

loobchodu společnosti Dial Telecom,

o pokračování spolupráce s NET4GAS

řekl: „Zpracování nabídky na správu WAN

a LAN byl jedním z nejnáročnějších úkolů

za posledních několik let napříč všemi od-

děleními společnosti. O to větší radost pak

přineslo oznámení o výběru dodavatele.

Věříme, že požadavky na vysokou kvalitu

dodávané služby budeme i nadále plnit

ke spokojenosti zadavatele.“

Zvýšené požadavky na zabezpečení

Dodávané řešení správy WAN a LAN je oje-

dinělé zejména v nárocích na vysokou bez-

pečnost a dostupnost služeb. Požadavky

na přísné zabezpečení vychází z odpověd-

nosti NET4GAS za energetickou bezpeč-

nost České republiky a bezproblémovou

vnitrostátní i mezinárodní přepravu

a dodávky zemního plynu s přesahem

do celého středoevropského regionu.

Služby od Dial Telecomu jsou poskyto-

vány od 1. května 2018.

OfirměNET4GAS, s.r.o.

NET4GAS je držitelemvýhradní licence pro pře-

pravu plynu (TSO) v České republice. Společnost

provozuje více než 3600 kmplynovodů a její

přepravní soustava je zárukou bezpečnosti

a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inova-

tivních řešení, které respektují její závazek vůči

budoucímgeneracím. NET4GAS propojuje trhy

do všech světových stran přeshraničními propoji

NET4GAS si opět zvolil

Dial Telecom jako partnera

pro správu WAN a LAN

a kapacitními produkty i proaktivní rolí při vytváření

budoucíhomodelu evropského trhu s plynem. Při-

spívá tak ke zvýšení energetické bezpečnosti nejen

v České republice, ale v celémstředoevropském

regionu.

Více na

http://www.net4gas.cz/.

OfirměDial Telecom, a.s.

(Česká republika)

Akciová společnost Dial Telecom je poskytovate-

lemkomplexního portfolia hlasových, datových

a internetových služeb s garantovanou dostup-

ností po celé České republice prostřednictvím

vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti

Dial Telecommá centrální dohledové centrum

v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory

zákazníků pracují v nepřetržitémprovozu 24 hodin

denně, 7 dní v týdnu. Dial Telecom, a. s., je drži-

telemcertifikátů ISO9001:2009 se zaměřením

namanagement jakosti, ISO14001:2005

pro kvalitu environmentálníhomanagementu

a ISO27001:2006 pro řízení informační

bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací

před neoprávněnýmpřístupem.

Více na

http://www.dialtelecom.cz

.

Dodávané

řešení správy

WAN a LAN

je ojedinělé

zejména

v nárocích

na vysokou

bezpečnost

a dostupnost

služeb.