Previous Page  7 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 84 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

květen/červen 2018 | A-Z ELEKTRO |

7

HUAWEI Technologies (Czech) s.r.o.

Vyskočilova 1461/2a

140 00 Praha 4

Tel.:

+420 255 701 808 www.consumer.huawei.com/cz

Více informací o produktech Huawei naleznete na

http://consumer.huawei.com/cz

Aktuální informace ze světa Huawei Consumer BG naleznete denně aktualizované na:

Facebook – CZ/SK:

https://www.facebook.com/HuaweiMobileCZSK

YouTube:

https://www.youtube.com/huaweimobileczsk

Instagram:

https://www.instagram.com/huaweimobileczsk

Twitter:

https://twitter.com/HuaweiCZ_SK

Fotoaparát tak dokáže rozpoznat

nejen tvář či postavu člověka, ale „ví“

jak vypadají třeba vlasy, květy nebo

zvířata. Jinými slovy, smartphone

s umělou inteligencí se na zobrazované

prostředí dívá stejným způsobem jako

člověk. Z náročného úkolu se tak stane

zdánlivě jednoduchý. I to je důvod, proč

Huawei považuje umělou inteligenci

za oblast s výrazným potenciálem.

Efektivní pomocník

Brzy přijdou smartphony Huawei

s dalšími pokročilými řešeními, které

posunou inteligentní technologie pro

každodenní život opět o kus dále. Napří-

klad během nastavování focené scény

fotoaparát kontroluje, zda ze záběru

„neusekneme“ nic důležitého.

Pokud je pak pozadí příliš jasné,

automaticky upraví expozici nejen

podle úrovně jasu, ale i s ohledem na to,

co je fotografovaný objekt. Toto řešení

je možné díky tomu, že inteligentní

telefon dokáže rozlišovat mezi jednotli-

vými prostředími jako obloha, budova,

krajinka či osoba – a to dokonce i tehdy,

když není viditelná tvář fotografova-

ného objektu.

Umělá inteligence, která je již sou-

částí modelu Huawei P20 Pro, slouží

rovněž pro pokročilou organizaci

fotogalerie. V praxi to znamená, že

uživatel může najít jakýkoliv snímek

během zlomku sekundy díky inteli-

gentnímu adresáři fotografií. Mnohem

jednodušší je také úprava videí – editor

dokáže snadno odstranit jeho nejnud-

nější a nejpomalejší části. Smartphone

rovněž nabízí speciální efekty, u nichž

zohlední téma fotografie nebo videa.

Vylepšení tradičních funkcí

I při všech inovacích a plejádě funkcí,

které dnešní zařízení nabízejí, stále

platí, že chytrý telefon je určený v první

řadě na telefonování. Díky umělé inteli-

genci se zlepšuje také kvalita hlasového

hovoru, protože dokáže rozlišovat mezi

konverzací, hudbou nebo zvukem v po-

zadí. Tato inovace nahrazuje doposud

používané jednoduché algoritmy, jejichž

úlohou bylo jen potlačení či odstranění

okolního šumu. Huawei P20 Pro rozli-

šuje mezi vícero druhy zvuků, díky če-

muž je rozdíl, například u telefonního

hovoru, okamžitě rozpoznatelný.

Efekt umělé inteligence se také odráží

na úspoře baterie. Smartphone se nejen

postupně naučí návyky uživatele, ale

rovněž sám pochopí vlastní potřeby, dů-

sledkem čehož bude efektivněji využívat

spotřebu energie. Chytrý telefon si na-

příklad všímá, které aplikace používáte

nejčastěji a automaticky deaktivuje ty,

které vyhodnotí jako nepotřebné, čímž

uvolní místo v operační paměti.

Umělá inteligence, která

je již součástí modelu

Huawei P20 Pro, slouží

rovněž pro pokročilou

organizaci fotogalerie.

Výrobci mobilních zařízení si uvědo-

mují, že tento rapidní skok ve vlast-

nostech fotoaparátů, procesorů nebo

displejů bude mít smysl jen tehdy,

pokud půjde ruku v ruce s novým pohle-

dem na další vývoj smartphonů. Klíčoví

hráči chápou, že nejde pouze o neustálé

vylepšování využitých komponentů. Do

centra dění se přesouvá důraz na to,

aby smartphone svému uživateli co nej-

více ulehčil každodenní život. A právě

umělá inteligence je ztělesněním prak-

tické aplikace tohoto vývoje.