Previous Page  4 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 84 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

4

| A-Z ELEKTRO | květen/červen 2018

C

ityAirbus by se měl již za několik

let prohánět nad přeplněnými

ulicemi velkých měst a rychle

a spolehlivě přepravovat pasažéry. Je

konstruován tak, aby dokázal najednou

pojmout až čtyři cestující. V první fázi

provozu bude létat s pilotem na palubě,

později by měl přejít do plně autonom­

ního režimu. Jeho hlavní předností

by měla být rychlost, poněvadž dokáže

zrychlit až na 120 km/h a nezpomalí

ho žádná dopravní zácpa ani uzavírky,

ke kterým ve velkých městech běžně

dochází. Velkou devizou jsou i nízké

provozní náklady a především pak bez­

emisní provoz.

Zkušební multikoptéra s rekordními parametry

CityAirbus ztělesňuje koncept elek­

trické bateriové multikoptéry určené

pro městskou mobilitu. Zkušební sys­

tém, který je již v podstatě dokončený,

slouží k testování celého propulzního

systému od začátku do konce. Skládá

Létající taxi

Od roku 2016

spolupracují společnost Siemens a Airbus na vývoji hybridního

elektrického propulzního systému pro leteckou dopravu. Jedním z prvních letounů

vybavených touto technologií je CityAirbus – městské taxi budoucnosti. Na cestě

k prvnímu skutečnému letu, který je naplánován na konec tohoto roku, dospěl nyní

vývoj letounu k významnému milníku: začínají pozemní testy.

se z baterií, elektrického rozvodného

systému a elektrické propulzní jed­

notky, které mají být provozovány

v uzavřené řídicí smyčce prostřed­

nictvím autonomního systému řízení

letu. Na tomto kompletním zkušebním

systému se provozuje a ověřuje celá

dynamika systému, včetně elektrických,

tepelných a mechanických aspektů.

Součástí tohoto zařízení jsou elektrické

pohony od společnosti Siemens, které

jsou připojeny k elektrickým zátěžo­

vým strojům, jež napodobují skutečné

zatížení vrtulí. To je důležitý milník

na cestě k prvnímu letu, který je naplá­

nován na konec letošního roku.

CityAirbus je vybaven osmi elektro­

motory s maximálním výkonem 200 kW,

které byly speciálně navrženy pro tuto

konkrétní aplikaci. Vyznačují se re­

kordní hustotou točivého momentu

30 Nm/kg, což prakticky znamená,

že se dosahuje nominálního točivého

momentu okolo 1 500 Nm s hmotností

menší než 50 kg. Kromě motorů spo­

lečnost Siemens dodává také měniče

a systém energetického managementu.

Zajímavé rovněž je, že celý tento po­

honný systém Siemens vyvinul a dodal

během velmi krátké doby – něco málo

přes 9 měsíců. To by jistě nebylo možné

bez využití silných digitálních nástrojů,

zejména SimcenterTM od Siemens PLM,

které se obecně využívají pro vývojové

práce na eAircraft.

Městská doprava ve třetí dimenzi

Realizace myšlenky přemístit měst­

skou dopravu do „třetí dimenze“, tedy

do vzduchu, může pomoct obzvláště

velkým městům. Kromě úlevy enormně

přetížené městské dopravě pomůže

i snížení hladiny hluku a emisí škod­

livin. Díky inovativní konfiguraci čtyř

vrtulových pohonů je celý systém navíc

i velmi bezpečný. Kvůli specifickým pod­

mínkám, které panují ve městech, musí

být toto létající taxi schopné vzlétnout

Powered by Siemens:

Elektrický CityAirbus je navržen tak,

aby doplňoval koncepty městské

mobility (Vizualizace Airbus, Siemens)