Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 94 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

6

| A-Z ELEKTRO | květen/červen 2017

Akvizice společnosti B&R (Bernecker

+ Rainer Industrie-Elektronik GmbH)

zaplňuje historicky vzniklou mezeru

v nabídce ABB pro automatizaci strojů

a výrobních procesů

Vznikne jedinečné a komplexní port-

folio průmyslové automatizace pro

zákazníky na celém světě

B&R je osvědčený inovační lídr v oblasti

programovatelných řídicích systémů

(PLC), průmyslových počítačů (IPC)

a servopohonů pro automatizaci strojů

a výrobních procesů

V uplynulých dvaceti letech dosáhla

B&R složené roční míry růstu tržby

11 % a ročních tržeb přes 600 milionů

USD, a to ve velmi atraktivním tržním

segmentu automatizace strojů a výrob-

ních procesů, který má celý hodnotu

zhruba 20 miliard USD

Softwarová řešení B&R a řešení

internetu věcí (IoT) dále posilují ABB

Ability™ – digitální nabídku ABB

Jasná podpora růstové strategie B&R se

střednědobým cílem dosažení ročních

tržeb přes 1 miliardu USD

Kontinuita managementu B&R, zakla-

datelé podporují integrační fázi v roli

poradců

Centrála B&R v Eggelsbergu v Ra-

kousku se stane globálním centrem

ABB pro automatizaci strojů a výrob-

ních procesů

Transakce je financována z hotovosti,

provozní zisk na akcii v prvním roce

vzroste, dokončení transakce se očekává

v létě 2017

Kupní cena nebude zveřejněna, hodnota

odpovídá hodnotě stanovené metodou

vzájemného ocenění srovnatelných

firem

S

polečnost ABB oznámila akvizici

společnosti B&R, která je největ-

ším nezávislým globálním doda-

vatelem produktových a softwarových

řešení s otevřenou architekturou pro

automatizaci strojů a výrobních procesů.

Akvizice společnosti B&R

společností ABB

Posilujeme vedoucí postavení

v oboru průmyslové automatizace

Společnost B&R v roce 1979 založili Erwin

Bernecker a Josef Rainer, má centrálu

v Eggelsbergu v Rakousku a zaměstnává

více než 3000 lidí, včetně zhruba 1000

inženýrů ve výzkumu a vývoji a aplikač-

ních inženýrů. B&R působí v 70 zemích

a v tržním segmentu automatizace strojů

a výroby s celkovou hodnotou 20 miliard

USD vykazuje tržby přes 600 milionů USD

(2015/16). Výsledkem spojení bude jedi-

nečná a komplexní nabídka pro zákaz-

níky v oblasti průmyslové automatizace.

Inovativní výrobky, software a řešení pro

moderní automatizaci strojů a výrob-

ních procesů doplní špičkovou globální

nabídku ABB v oblasti robotů, procesní

automatizace, digitalizace a energetiky.

Prostřednictvím této akvizice rozšiřuje

ABB své vedoucí postavení v oboru prů-

myslové automatizace a získává jedineč-

nou pozici pro využívání růstových pří-

ležitostí, které nabízí čtvrtá průmyslová

revoluce. ABB navíc provádí významný

krok v rozšiřování své digitální nabídky,

a to spojením ABB Ability – portfolia

digitálních řešení, které patří ke špičce

v oboru – s výkonnými aplikačními a soft-

warovými řešeními B&R, s rozsáhlou

instalovanou základnou této společnosti,

s jejími řešeními automatizace na míru

a také s přístupem k jejím zákazníkům.

„B&R je klenot v oboru automatizace

strojů a výrobních procesů a toto propo-

jení je příležitost, jaká se naskýtá jednou

za život. Transakce je pro ABB skutečným

milníkem, neboť B&R zaplní historicky

vzniklou mezeru v nabídce automatizace

ABB. Je to pro nás dokonalé spojení, díky

němuž se staneme jediným dodavatelem

v oboru průmyslové automatizace, který

zákazníkům dokáže nabídnout úplné

spektrum technologií a softwarových

řešení pro měření, řízení, včetně uvá-

dění do provozu, robotiky, digitalizace

a elektrifikace,“ uvedl Ulrich Spiesshofer,

generální ředitel ABB Group. „Akvizice

je v naprostém souladu s naší strategií

Next Level. S naší jedinečnou digitální

nabídkou a instalovanou základnou více

než 70 milionů připojených zařízení,

70 000 řídicích systémů a 3 milionů

automatizovaných strojů a s instalacemi

ve 27 000 výrobních závodech po celém

světě umožňujeme společným zákazní-

kům po celém světě využívat obrovských

výhod čtvrté průmyslové revoluce.“

„Toto spojení nabízí společnosti B&R,

jejím zákazníkům i zaměstnancům

fantastické příležitosti. Jsme přesvěd-

čeni, že ABB nabízí ideální platformu

pro další fázi našeho růstu. Celosvětové

působení ABB, její digitální nabídka

a vzájemně se doplňující portfolio budou

pro nás klíčovým faktorem pro další

urychlení tempa inovací a růstu,“ uvedl

Josef Rainer, spoluzakladatel B&R.

„Je to výrazný signál pro naše zaměst-

nance, neboť naše provozy v Eggelsbergu

se stanou globálním centrem ABB pro

automatizaci strojů a výrobních pro-

cesů,“ uvedl Erwin Bernecker, spoluza-

kladatel B&R. „Nejdůležitější pro mě je,

že obě společnosti a jejich lidé se k sobě

dobře hodí a že lokalita, kde naše společ-

nost vznikla, bude hrát tak významnou

úlohu.“

Doplňující se silné stránky

ABB prostřednictvím akvizice rozšíří svou

nabídku v oblasti průmyslové automa-

tizace, a to začleněním inovativních

výrobků B&R v oblasti programovatelných

řídicích systémů (PLC), průmyslových po-

čítačů (IPC) a servopohonů a také nabídky

softwaru a řešení B&R. ABB tak svým

zákazníkům nabídne jedinečné a kom-

plexní portfolio průmyslové automatizace

založené na otevřené architektuře.

Společnost B&R úspěšně roste

a v uplynulých dvaceti letech vykazovala

složenou roční míru růstu tržeb přes

11 %. Tržby B&R od roku 2000 vzrostly více

než pětinásobně na více než 600 milionů

USD (2015/16). Společnost má rychle ros-

toucí globální základnu zákazníků, která

sestává z více než 4000 výrobců strojů,