Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 94 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

květen/červen 2017 | A-Z ELEKTRO |

5

statického náboje způsobit katastrofu,

jako například na ropných plošinách,

v rafineriích nebo při zpracování dřeva

či mouky. Tyto kabely již používá norská

společnost Aker Solutions na svých

vrtných plošinách.

Pozitivní výhled pro aktuální účetní rok

Skupina Lapp očekává také v aktu-

álním účetním roce 2016/2017 mírný

růst obratu. Zvýšení obratu se před-

pokládá zejména v Evropě. Společnost

věří, že loňská říjnová akvizice italské

společnosti CEAM Cavi Speciali, která

je jedním z předních výrobců dato-

vých kabelů pro speciální průmyslové

aplikace, bude představovat důležitý

impuls. Tímto rozšířením chce skupina

Lapp posílit svou pozici lídra na trhu

průmyslových systémů pro přenos dat.

Andreas Lapp k tomu dodává: „Vydali

jsme se správným směrem, takže bu-

deme moci v průběhu příštích několika

let zajistit udržitelný růst nás i našich

zákazníků, a to navzdory zvýšenému

společenskému a politickému napětí.“

Minimální propad, ale nadějné

vyhlídky pro LAPP KABEL s.r.o.

Hospodářské výsledky společnosti

LAPP KABEL s.r.o. v roce 2015/2016 jsou

významně ovlivněny poklesem výroby

strojů, který byl způsoben významným

snížením exportu do Ruska, drama-

tickým snížením investic v oblasti

těžby ropy a nevypsáním dotačních

titulů na nákup obráběcích a tvářecích

strojů v ČR. Celkový pokles tržeb ve výši

40 mil. Kč byl způsoben 3 hlavními

faktory. Největší váhu mají pokles

způsobený nižším nákupem zákazníky

ze segmentu výroby strojů a pokraču-

jící snižování ceny mědi. Malý vliv mělo

také mírné posilování české koruny vůči

euru.

V následujícím hospodářském roce

očekává společnost mírný růst tržeb

ve výši 5 %. Tento růst může být však

pozitivně ovlivněn růstem ceny mědi,

popř. růstem ceny ropy. Negativní vliv

na tento růst budou mít přetrváva-

jící problémy s odbytem zákazníků

v tradičním segmentu výroby strojů.

S ohledem na předpokládané ukončení

intervencí ČNB ve druhém čtvrtletí roku

2017 očekává společnost také snížení

tržeb. V horizontu příštích let spatřuje

společnost další příležitost k růstu

i na česko-slovenském trhu kolejových

vozidel - své působení v železničním

průmyslu společnost nedávno podpořila

i vstupem do ACRI (Asociace podniků

českého železničního průmyslu).

V květnu roku 2016 zahájila spo-

lečnost realizaci investice do nové

výrobní haly, včetně úprav stávajících

prostor pro 200 nových zaměstnanců.

Celkové hospodářské výsledky společ-

nosti tak budou v roce 2017 zcela jistě

ovlivněny zahájením výroby produktů

řady ÖLFLEX® CONNECT v této nové

výrobní hale v Otrokovicích. Tímto

krokem rozšiřuje LAPP KABEL s.r.o. své

stávající aktivity také o výrobu kabe-

lové konfekce pro dceřiné společnosti

Lapp Group.

SPOLEČNOST LAPP KABEL S.R.O.

se síd-

lem v Otrokovicích je součástí celosvětově

působící skupiny Lapp s centrálou v němec-

kém Stuttgartu. Majitelem skupiny, ve které

pracuje přibližně 3 440 zaměstnanců, je

rodina Lapp. Skupinu tvoří 18 výrobních

a 40 distribučních společností. Mimo to

spolupracuje přibližně se 100 zahraničními

zastoupeními. Kromě širokého portfolia ka-

belů a kabelové techniky nabízí společnost

LAPP KABEL s.r.o. i řešení na míru a kom-

pletaci kabelového řešení - tzv. kabelovou

konfekci pro přímou aplikaci do strojů a za-

řízení. Výroba kabelové konfekce probíhá

v České republice - ve výrobním závodě

ÖLFLEX® CONNECT HUB v Otrokovicích

a LAPP SYSTEMS v Holešově.