Previous Page  5 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 132 Next Page
Page Background

březen/duben 2018 | A-Z ELEKTRO |

5

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

Sledujte společnost Dell v sítích

Twitter, Facebook, YouTube a LinkedIn

D

ell Technologies, která zahr-

nuje sedm globálních zna-

ček – Dell, Dell EMC, Pivotal,

RSA, Secureworks, Virtustream

a VMware – poskytne rozsáhlé tech-

nologické odborné znalosti všem

společnostem skupiny McLaren

Technology Group, včetně společností

McLaren Racing a McLaren Applied

Technologies. Spolupráce se společ-

ností Dell Technologies se tak projeví

také v globální esportové soutěži

World’s Fastest Gamer.

Skupina McLaren Technology Group

právě dokončila první část transfor-

mace IT, jejímž cílem je dosáhnout

schopnosti využívat vysoce výkonná

hybridní cloudová řešení. To zahrnuje

moderní, pružnou, automatizovanou,

výkonnou a vysoce dostupnou sadu

služeb datových center, využívají-

cích výpočetní prostředky, úložiště

a software pro správu infrastruktury

od společnosti Dell EMC.

Partnerství bude integrovat rozsáh-

lou platformu řešení společnosti Dell

Technologies do každodenních operací

společnosti McLaren, včetně podpory

návrhu a výroby, operací na trati,

telemetrie, stěžejních ekosystémů pro

zajištění bezpečnosti, úložišť, elektro-

nického sportu a simulace, zapojení

fanoušků a zkušeností návštěvníků.

Společnosti McLaren a Dell

Technologies hodlají spolupracovat

na budoucích projektech v oblastech

bezpečnostních, cloudových a di-

gitálních technologií a technologií

pro transformaci pracovišť, s mož-

ností uskutečňovat technické inovace

nejen v těchto dvou organizacích, ale

také u dalších subjektů.

DELL TECHNOLOGIES

je unikátní skupina

firem, které poskytují organizacím potřebnou

IT infrastrukturu, aby mohly budovat svoji

digitální budoucnost, transformovat své IT

a chránit svá nejdůležitější aktiva: informace.

Společnost McLaren

oznámila, že navázala

mnohostranné a dlouhodobé partnerství se společností

Dell Technologies, největší soukromě řízenou

technologickou společností na světě.

Společnost poskytuje služby firmám všech

velikostí ve 180 zemích – od 98 % firem

v žebříčku Fortune 500 až po jednotlivé spo-

třebitele – kterým dodává nejkomplexnější

a nejinovativnější portfolio produktů od těch

nejzákladnějších až po jádrová a cloudová

řešení. Rodina Dell Technologies se skládá

z následujících značek: Dell, Dell EMC,

Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream

a VMware.