Previous Page  14 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 132 Next Page
Page Background

14

| A-Z ELEKTRO | březen/duben 2018

VELETRŽNÍ POZVÁNKA

Foxconn 4Tech přiveze na AMPER

2018 novinky měnící podobu

českého průmyslu

S

polečnost Foxconn 4Tech vyvíje-

jící a dodávající vlastní produkty,

služby a řešení určené především pro

průmyslové a výrobní firmy, ale i pro

další obory na AMPERu představí řadu

novinek z oblasti průmyslového inter-

netu věcí, automatizace a služby pro

chytré továrny.

„Návštěvníci veletrhu budou mít

jako první možnost shlédnout naši

novinku v podobě systému pro vizuální

rozpoznání obrazu a videa ve spojení

s umělou inteligencí. Řešení využíva-

jící strojové vidění, „hluboké učení“

a neuronové sítě nejen pro rozhodování

a automatizované sledování kvality

výrobků, bezpečnost a autonomní sys-

témy v moderních továrnách a dalších

odvětvích,“ uvedl Jiří Krátký, komerční

ředitel společnosti Foxconn 4Tech.

V aplikaci umělé inteligence, pokročilé

datové analytiky, automatizace a stro-

jového vidění patří Foxconn 4Tech mezi

světovou špičku poskytovatelů těchto

služeb a řešení.

Dalšími tématy, které Foxconn 4Tech

na veletrhu představí, bude například

pokročilá robotika pro složité výrobní

operace vyžadující vysokou přesnost

a kvalitu produkce, vlastní systémy pro

řízení výroby, chytrou logistiku inte-

grované do praktických živých ukázek

v robotické cele. K dispozici bude také

řešení pro přesnou lokalizaci pohybu

zařízení, materiálů a osob v průmys-

lovém prostředí. Pro náročnou výrobu

bude předvedeno podpora pokročilého

řízení procesů za pomoci IoT a matema-

tického modelování. V neposlední řadě

bude k dispozici vlastní průmyslová

IoT platforma jako softwarový základ

pro digitalizaci a automatizaci spolu

s praktickým pokročilým řízením a mo-

nitoringem spotřeby energií v průmys-

lovém prostředí.

Mezinárodního veletrhu AMPER

se v loňském roce účastnilo přes 43 tisíc

návštěvníků, kteří zhlédli expozice

600 firem z 22 zemí světa.

Společnost

Foxconn 4Tech bude novinky prezen-

tovat v hale V na stánku N2.

O společnosti Foxconn 4Tech

Vizí společnosti je stát se předním světovým

poskytovatelem pokročilých produktů a integro-

vaných řešení pro průmyslový trh. Foxconn 4Tech

vyvíjí vlastní inteligentní průmyslová řešení zamě-

řená na realizaci vize digitální továrny na základě

principů iniciativy Průmysl 4.0. Prostřednictvím

unikátních řešení Foxconn 4Tech pomáhá

zákazníkům vytvářet zcela nové obchodní příle-

žitosti a přispívá k jejich vyšší efektivitě v rychle

se měnícím, daty řízeném průmyslovém pro-

středí. Portfolio Foxconn 4Tech produktů a řešení

zahrnuje Industriální IoT, BI, prediktivní analýzu

dat, rozšířenou realitu, průmyslovou automati-

zaci, systémy MES aWMS, procesní inženýrství,

robotiku, mechatroniku, systémovou integraci

procesů a mnoho dalších. Více informací

na

www.foxconn4tech.com

a

www.linkedin.com/

company/foxconn-4tech.

O společnosti Foxconn

Společnost FOXCONN CZ byla založena

18. května 2000 jako regionální výrobní centrála

skupiny Foxconn v Evropě. Výrobní prostory

se nachází v Pardubicích, kde probíhá finální

montáž PC, zařízení pro budování počítačových

sítí a výroba dalších elektronických a strojíren-

ských zařízení. V Kutné Hoře společnost Foxconn

Technology CZ vyrábí mnoho typů serverů pro

renomované společnosti z oblasti IT. Společnosti

Foxconn CZ a Foxconn Technology CZ jsou

součástí globální skupiny Foxconn Technology

Group, která je největším výrobcem elektro-

niky a počítačových součástek na světě. Tržby

Foxconnu v České republice dosáhly v roce 2016

117,8 mld. Kč a firma zde zaměstnává přibližně

5 000 zaměstnanců. Více informací

na

www.foxconn.cz

a

www.foxconn-gfo.com.

Foxconn 4Tech

se stal poprvé

partnerem letošního 26. ročníku

největšího mezinárodního veletrhu

elektrotechniky, elektroniky,

automatizace, komunikace, osvětlení

a zabezpečení ve střední Evropě.

Odborný veletrh AMPER se koná

v Brně od 20. do 23. 3. 2018.