Previous Page  12 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 132 Next Page
Page Background

12

| A-Z ELEKTRO | březen/duben 2018

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

D

igitalizace stále postupuje a éra, kdy

se z lidí a strojů stanou partneři, je

téměř za dveřmi. Přesto jsou představy

o tom, jak taková budoucnost bude vypadat, pro-

zatím velmi rozpolcené. Vyplývá to z globálního

průzkumu, který zveřejnila společnost Dell Tech-

nologies. Průzkum zahrnuje odpovědi 3 800 lídrů

globálních společností, polovina z nich přitom

očekává, že jim automatizované systémy uvolní

čas. Stejné množství z nich je ale opačného

názoru. Pouze 42 procent respondentů se přitom

domnívá, že v budoucnu převezmou část jejich

úkolů stroje, a oni tak budou v práci spokoje-

nější. S touto tezí ovšem nesouhlasí 58 procent

dotázaných.

Kvantitativní průzkum provedený společností

Vanson Bourne vychází z klíčového textu spo-

lečnosti Dell Technologies Realizing 2030: The

Next Era of Human-Machine Partnerships (Život

v roce 2030: Nová éra partnerství lidí a strojů).

Podle této studie do roku 2030 umožní nejnovější

technologie vznik skutečně bohatého a inter-

aktivnějšího partnerství mezi lidmi a stroji,

které umožní překonat naše dosavadní limity.

To ostatně odpovídá i očekávání globálních lídrů

– 82 procent z nich předpokládá, že lidé a stroje

budou v jejich firmách do pěti let pracovat jako

integrované týmy.

Pohledy dotázaných osobností se výrazně liší

i ve vnímání toho, jestli nová nastupující éra před-

stavuje příležitost, nebo hrozbu, či jak vážně brát

případná rizika

1

, která to přináší. Například:

48 procent si myslí, že čím více závisíme na tech-

nologiích, tím více můžeme ztratit v případě

kybernetického útoku; 52 procent taková hrozba

netrápí.

50 procent firemních lídrů volá po jasně daných

postupech v případě selhání autonomních

strojů; druhá polovina se pro ně nevyslovila.

45 procent říká, že počítače budou nuceny sami

rozhodnout, které příkazy jsou dobré a které

zlé; naproti tomu 55 procent takovou potřebu

nevnímá.

„Důvody, proč je podnikatelská komunita tak

polarizovaná, jsou nasnadě,“ komentuje Jeremy

Burton, marketingový ředitel společnosti Dell

Technologies. „Na budoucnost existují v zásadě

dva protichůdné pohledy. Úzkostí živená představa

o zastarávání lidstva, nebo optimistický názor,

že technologie vyřeší nejzávažnější společenské

Představy o budoucnosti jsou velmi

protichůdné, ukazuje nový průzkum

společnosti Dell Technologies

Čeká nás boj s roboty?

Průzkum odhaluje očekávání lídrů globálních podniků

od nastupující éry partnerství lidí a strojů i jejich plány, jak se na tuto éru připravit.

problémy. Tyto rozcházející se úhly pohledu mohou

organizacím ztěžovat přípravu na budoucnost,

která se právě tvoří, a nepochybně narušují úsilí

lídrů o prosazení potřebných změn.“

Vzhledem k očekávání velkých změn – poháně-

ných exponenciálně narůstajícím objemem dat

a množstvím aplikací, výpočetního výkonu a ko-

nektivity nutné k jejich využití – podle 56 procent

oslovených se budou muset školy soustředit na vý-

uku dovedností, spíše než na obsah. Jejich úkolem

totiž bude připravit žáky na povolání, která ještě

neexistují. To potvrzuje prognóza organizace IFTF,

že 85 procent povolání, kterým se budeme věnovat

v roce 2030, zatím ještě neexistuje.

Narážení na bariéry

Mnoho podniků navíc nedokáže dostatečně rychle

reagovat, aby zvládly překonat běžné bariéry, jež

jim brání fungovat jako úspěšná digitální firma.

Jen 27 procent firem se domnívá, že jsou skuteč-

nými lídry ukazujícími cestu ostatním, a zapojují

digitální technologie do všeho, co dělají. Dalších

42 procent společností neví, jestli budou v příštím

desetiletí konkurenceschopné. Většina (57 procent)

si není jistá, jestli je schopna se změnami udržet

tempo.

Hlavní bariéry bránící být v roce 2030 a později

úspěšnou digitální firmou:

1.

Chybějící digitální vize a strategie: 61 procent

2.

Nedostatečná připravenost pracovníků: 61 procent

3.

Technologická omezení: 51 procent

4.

Časová a finanční omezení: 37 procent

5.

Zákony a regulace: 20 procent

Sjednoceni potřebou transformace

Lídři jsou možná rozdělení ve svém pohledu

na budoucnost i na to, jaké překážky brání změ-

nám. Vzácně se ale shodují, že transformace je

pro jejich podniky nevyhnutelná. Převážná většina

podniků dokonce věří, že do pěti let na cestě

k transformaci výrazně pokročí, bez ohledu na to,

s jakými problémy teď zápasí.

Cíle, kterých pravděpodobně do pěti let dosáhnou:

Účinná obrana proti kybernetickým útokům:

94 procent

Poskytování vlastní produktové nabídky v po-

době služby: 90 procent

Dokončení přerodu na softwarově definovanou

firmu: 89 procent

3 800 lídrů

globálních

podniků

předpovídá

podobu příští

éry partnerství

lidí a strojů –

představy

o budoucnosti

jsou rozpolcené.

http://del.ly/6005DzJOc

#Realize2030

#digitaltransformation

Náš život

Souhlasím

Nesouhlasím

Automatizované systémy

nám budou šetřit čas.

50 procent

50 procent

Lidé o sebe budou lépe

pečovat díky zařízením

pro sledování zdravotního

stavu.

46 procent

54 procent

Lidé budou vstřebávat

a spravovat informace

zcela novými způsoby.

54 procent

46 procent

Chytré stroje budou

fungovat jako správci na-

šeho života a propojovat

nás se zbožím a službami

přesně na míru.

43 procent

57 procent

Bude těžší se od techno-

logií odpojit.

42 procent

58 procent