Previous Page  7 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 94 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

leden/únor 2018 | A-Z ELEKTRO |

7

HENNLICH S.R.O.

Českolipská 9

412 01 Litoměřice

Tel: +420 416 711 111

Fax:

+420 416 711 999

E-mail:

hennlich@hennlich.cz www.hennlich.cz

Portálové systémy drylin® E

Kompaktní a cenově výhodné:

Nový prostorový portálový systém

pro jednoduchou,

přesnou a cenově výhodnou manipulaci. Navíc,

standardní konfigurace je dostupná v extrémně

krátkých dodacích lhůtách.

J

ednoduchý a přesný přesun ma-

lých hmotností a břemen i ve velmi

stísněných prostorech. K tomu slouží

portálové systémy, které nacházejí

své uplatnění v mnoha strojírenských

i nestrojírenských aplikacích. Firma

igus zastoupená v Česku společností

HENNLICH nyní vyvinula nový kom-

paktní prostorový portál, který je ide-

ální pro použití v aplikacích s malými

hmotnostmi. Standardní portálový sys-

tém (katalogový díl) je možné expedovat

jako předpřipravenou stavebnici přímo

z výrobního závodu, neboť je složen

ze samomazných a bezúdržbových aktu-

átorů, lineárních jednotek a motorů.

Automatizace výrobních procesů je

nejen pro strojírenství stále důležitější

a nabývá stále většího a většího významu.

Proto firma igus vyvinula nový, mimo-

řádně kompaktní prostorový portál, který

nabízí řadu nadstandardních výhod.

Pro malé prostory

Nový samomazný a bezúdržbový

portálový systém drylin® E je vhodný

pro širokou škálu aplikací, přede-

vším v medicínských technologiích

s vysokými požadavky na bezpečnost,

při úkolech v mikroelektronice nebo

pro „pick&place“ úlohy. Na malém

pracovním prostoru o rozměrech

400 x 400 x 100 mm může toto malé

a kompletní řešení přenášet předměty

s maximálním zatížením 2,5 kg při ma-

ximální rychlosti 0,5 metrů za sekundu.

„Dva řemenové aktuátory drylin® ZLW

a jedna lineární jednotka drylin® GRW

zajišťují přesné vedení, tichý chod

a bezúdržbový a samomazný provoz.

A to díky kluzným prvkům vyrobeným

z vysoce výkonných triboplastů,“ vysvět-

luje Tomáš Vlk, product manažer pro

tato zařízení u společnosti HENNLICH.

Portál je dodáván kompletně připravený

pro připojení krokových motorů a sní-

mačů NEMA17 nebo NEMA23.

„Kromě předpřipravených modelů

jsou k dispozici také různé varianty

velikostí, zdvihů nebo materiálů. Podle

požadavků a potřeb aplikace lze volit

i krokové motory“, upřesňuje Tomáš Vlk.

Portálové systémy drylin® E

k okamžitému odeslání

Kromě nového prostorového portálu

drylin® E pro malé pracovní prostory,

který je možné dodat přímo z výrobního

závodu, jsou k dispozici také lineární

a rovinné systémy. Všechny portály

obsahují přednastavené lineární aktu-

átory a lineární jednotky drylin® s kro-

kovými motory NEMA a také všechny

komponenty potřebné pro vlastní mon-

táž a sestavení. Kromě standardních

portálových systémů (skladové položky),

si může uživatel nakonfigurovat svůj

vlastní portálový systém sestavený

z komponentů drylin®, a to na adrese

http://www.igus.de/drylin-E-Portal.

Tuto

konfiguraci lze on-line odeslat, včetně

žádosti o cenovou nabídku. V závislosti

na požadavcích zákazníka mohou být

změněny délky jednotlivých os, konfi-

gurace krokových motorů nebo přidáno

příslušenství jako např. energetické

řetězy a kabely.

Samomazný a bezúdrž-

bový prostorový portál

drylin® E pro malé

prostory.

(Zdroj: HENNLICH/igus)