Previous Page  5 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 94 Next Page
Page Background

leden/únor 2018 | A-Z ELEKTRO |

5

Více naleznete na

www.universal-robots.com/cs/.

Universal Robots A/S o.z

Siemensova 2717/4

150 00 Praha 13 – Stodůlky

Czech Republic

Tel.:

+420 222 286 200

E-mail:

ur.cee@universal-robots.com

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

S

polečnost Universal Robots, glo-

bální dodavatel kolaborativních

robotů, uvedla, že NASA, americký

Národní úřad pro letectví a kosmonau-

tiku, využívá kolaborativního robota

UR10 ke kontrole kvality leteckých trupů

s pomocí infračervené termografie.

Cílem projektu je urychlit a zkvalitnit

proces inspekce kompozitních struk-

tur používaných v letecké výrobě, a tak

dosáhnout maximální kvality v odvětví,

kde sebemenší chyba může mít fatální

následky.

Typický inspekční proces využívající

infračervenou termografii se skládá

ze série přesných světelných záblesků

zaměřených na trup letadla. Zábleskem

vznikne tepelný puls a během ochla-

zování se sledováním tepelného toku

zjišťují skryté defekty. Inspekční zaří-

zení je poměrně velké a těžké, nicméně

musí tímto zůsobem zkontrolovat celý

povrch trupu. Pokud inspekce probíhá

Robotická inspekce

trupu letadel je rychlejší,

přesnější a efektivnější.

NASA využívá cobota

Universal Robots k inovaci výrobních

procesů v leteckém průmyslu

manuálně, vyžaduje úsilí a čas mnoha

operátorů, přičemž komplikuje a zdra-

žuje celý výrobní proces.

Výzkumné centrum NASA v Langley

využívá k této činnosti kolaborativního

robota UR10 společnosti Universal

Robots, který s využitím infračerveného

inspekčního systému a speciálního

softwaru od RoboDK, partnera z deve-

loperské platformy Universal Robots+,

simuluje proces inspekce. Celý úkol

tímto způsobem zvládne jediný operá-

tor dohlížející na robotický systém, jež

sleduje trasu naprogramovanou podle

přesně definovaných pozic. S robotem

UR10 se proces inspekce významně

urychluje, zpřesňuje a zefektivňuje

i díky tomu, že robot pracující s konzis-

tentní rychlostí a kvalitou nevynechá

jediné místo na trupu.

Integrované bezpečnostní funkce

v UR10 dovolují lidem pracovat v bezpro-

střední blízkosti robota, což umožňuje

během inspekce realizovat další výrobní

postupy a šetřit čas. Jednoduchost

ovládání, snadná programovatelnost,

a dostupné zatížení a dosah ramena

předurčují UR10 i pro další metody

inspekčních procesů, jako je například

testování ultrazvukem či proudem

vzduchu.

„Našim dlouhodobým cílem je zavést

tento systém přímo do výrobních

prostředí, které tím získají významná

vylepšení při minimálních nákladech,“

řekl Elliott Cramer, vedoucí výzkum-

ného týmu v NASA Langley Research

Center. „Vedle vyšší produktivity pro

výrobce je robot také velkým přínosem

v oblasti kvality a bezpečnosti. Data

získaná roboticky při první inspekci

během výroby se ukládají tak, aby při

dalších kontrolách mohla být stejná

místa porovnávána, zda u nich nedošlo

k jakýmkoliv změnám, a tím předcházet

potenciálním defektům.“