Previous Page  4 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 94 Next Page
Page Background

4

| A-Z ELEKTRO | leden/únor 2018

Regionální centrum pokročilých

technologií a materiálů

Šlechtitelů 27

783 71 Olomouc

Tel.:

(+420) 585 634 973

Email:

rcptm@upol.cz www.rcptm.com

Facebook:

https://www.facebook.com/rcptmcz

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

Foto: Velvyslanectví USA v Praze

Z

ástupci obou zemí se informovali

o směrech a největších úspěších

výzkumu na poli nanotechnologií

a chemie. Zhruba 80 účastníků si

vyslechlo přibližně 30 přednášek.

„Američtí kolegové byli velmi nadšení

z výsledků, které jsme v České repub-

lice v obou oblastech dosáhli. Velmi

vstřícný postoj zaujaly americké gran-

tové agentury včetně Národní vědecké

nadace (NSF), které deklarovaly velkou

chuť financovat vzájemnou spolupráci.

Čeští vědci od nich získali návod, jak

se o granty ucházet, a přímé kontakty.

Na konferenci se zrodila celá řada

nových spoluprací, nebo se upevnily ty

stávající,“ uvedl prezident konference

a ředitel RCPTM Radek Zbořil.

Výsledky olomouckého vědec-

kého centra vysoce ocenil například

Američtí a čeští vědci

jednali o spolupráci v oblasti

nanotechnologií a chemie

O možnostech vzájemné spolupráce

i financování případných společných projektů diskutovali

účastníci Americko-české konference o pokročilých nanotechnologiích a chemii, která se

konala 17. a 18. ledna v Americkém centru v Praze. Pořádalo ji Velvyslanectví USA v České

republice spolu s americkým Úřadem pro námořní výzkum a olomouckým Regionálním

centrem pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého.

Yury Gogotsi z Drexel University, mimo

jiné editor časopisu ACS Nano. „Věnuje

se vývoji derivátů dvourozměrných

materiálů pro aplikace při čištění

vod, v biomedicíně nebo energetice.

Domluvili jsme se, že letos RCPTM

navštíví, a přislíbil i účast v přednáš-

kové sérii Rudolf Zahradník Lecture

Series, kterou na Univerzitě Palackého

pořádáme,“ doplnil Zbořil.

RCPTM na konferenci zastu-

povalo pět vědců, kromě Radka

Zbořila také nejcitovanější český

vědec Pavel Hobza, fyzikální chemik

Michal Otyepka, fyzik Pavel Jelínek

nebo biochemik Jiří Šponer. Českou

nanovědu a chemii reprezentovali

také například Josef Michl a Zdeněk

Havlas z Ústavu organické chemie

a biochemie AV ČR, Tomáš Jungwirth

z Fyzikálního ústavu AV ČR,

Jana Roithová z Univerzity Karlovy,

Jiří Čejka z Ústavu fyzikální chemie

J. Heyrovského AV ČR nebo Jiří Homola

z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR.

Ze Spojených států přijeli vědci na-

příklad z Yaleovy univerzity, univerzit

ve Washingtonu či Coloradu, Kaliforn-

ského ústavu technologií (CALTECH),

Michiganského ústavu technologií

(MIT) nebo Agentury pro ochranu život-

ního prostředí USA (US EPA).