Previous Page  12 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 94 Next Page
Page Background

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

12

| A-Z ELEKTRO | leden/únor 2018

Evropský parlament odhlasoval

tři klíčové body v balíčku

Čistá energie pro všechny Evropany

Vyjednávání o legislativním

balíčku

Čistá energie

pro všechny Evropany

jde do finále. Jaké budou

důsledky pro české

teplárenství? I o tom

se bude diskutovat

na Dnech teplárenství

a energetiky 2018.

C

ílem legislativního balíčku Čistá

energie pro všechny Evropany,

který na konci roku 2016 předsta-

vila Evropská komise, je nastavit cíle EU

do roku 2030 včetně nástrojů pro jejich

dosažení.

V polovině ledna odhlasovali poslanci

Evropského parlamentu pozici ke třem

klíčovým legislativním návrhům z balíčku.

Konkrétně jde o směrnici o energetické

účinnosti, směrnici o podpoře využití

energie z obnovitelných zdrojů a nařízení

o správě energetické unie. Evropská rada

má své postoje k těmto návrhům také

odsouhlasené a v nejbližší době tak začne

vyjednávání o konečné podobě legislativy

mezi Radou a Evropským parlamentem

za účasti Evropské komise, tzv. trialog.

Můžeme být spokojeni, ale stále je oč bojovat

Vyjednávání budou složitá, protože

postoje Evropského parlamentu a Rady

se zejména v oblasti celkových ambicí

výrazně liší. V případě směrnice o ener-

getické účinnosti Evropský parlament

nakonec ustoupil ze svého dřívějšího po-

žadavku na cíl energetických úspor ve výši

40 % a schválil požadavek „jen“ na 35 %.